neljapäev, 09. november 2017

Kaubamärgi all tuuakse turule kõik Bayeri digitaalse põllumajanduse lahendused

Bayer toob turule uue digitaalse põllumajanduse kaubamärgi xarvio™

Bayer toob kaubamägi xarvio™ all turule oma digitaalse põllumajanduse lahendused. Ettevõte esitleb kõnealust kaubamärki selleaastasel Agritechnica üritusel. See on juhtiv põllumajandusmasinaid tutvustav mess, kuhu tuleb kokku 2900 osalejat 52 riigist.
Xarvio

„Meie eesmärk on põllumajanduse edendamine nii põllumajandustootjate kui ka keskkonna hüvanguks,“ sõnas Bayeri digitaalse põllumajanduse divisjoni rahvusvaheline juht Tobias Menne. „Kaubamärgi xarvio™ all pakutavad tehnoloogiad võivad aidata kogu maailma põllumajandustootjatel leida nende jaoks vajalik taimekaitsevahendite kogus. Sel viisil saavad nad tootmist tõhustada ja kasumit suurendada, samal ajal põllumajanduse toimet keskkonnale vähendades.

Agritechnica messil saavad külastajad 15. saalis asuvas Bayeri boksis G49 tutvuda ettevõtte uue kaubamärgi xarvio™ all turule toodud innovatiivsete lahendustega, nt digitaalne põllu haldamise rakendus (Field Manager) ja tuvastusrakendus (Scouting App). Agritechnica toimub 12.‒18. novembril Saksamaal Hannoveris.

Digitaalne põllu haldamise rakendus ja tuvastusrakendus

Kaubamärgi xarvio™ lahendused annavad põllumajandustootjatele võimaluse optimeerida oma põldude ja põllupiirkondade tootlikkust. Bayeri põllu haldamise rakenduse abil tuuakse põllumajandustootjateni põlluspetsiifilised strateegiad, mille abil on võimalik leida konkreetsetel põldudel kasutatavate taimekaitsevahendite tõhusaim kogus. „Meie nn põllu haldamise rakendus toimib tänu kujutus- ja andurtehnoloogiale, mis põhinevad näiteks satelliitidelt saadavatel signaalidel. Selle tehnoloogia abil on põllumajandustootjad alati oma põllumaade seisukorrast teadlikud. Samuti edastatakse neile põlluspetsiifiline taimekaitsevahendite manustamise ajakava ning neil on võimalus laadida alla oma põldudele või põllupiirkondadele vastavaid konkreetseid rakenduse vastendusi,“ ütles digitaalse põllumajanduse divisjoni turustusjuht ja Bayer Digital Farming GmbH tegevdirektor Andree-Georg Girg. „Selle tulemusena on võimalik optimeerida põllumajandustoodete kasutamist, nii et olenemata kohast ja ajast viiakse põllule alati vajalik kogus taimekaitsevahendeid ning saaki toodetakse märkimisväärselt tõhusamal viisil.“

Uus xarvio™-i tuvastusrakendus lihtsustab taimehaiguste ja -kahjurite ja muude lehekahjustuste avastamist ning tuvastamist ning lämmastikusisalduse jälgimist. Selleks on vaja vaid probleemi pildistada, mille põhjal koostatakse kahjustuse analüüs. Põllumajandustootjad saavad kasu ka oma naabritelt saadud andmetest ‒ nii on võimalik teada saada, millised haigused on levimas ja milline on nendega kaasnev kahjurioht. Rakendus on nüüd saadaval nii iOS- kui ka Android-versioonis ning selle saab alla laadida rakenduste poodidest.

Jätkusuutlikkus digitaalsete tehnoloogiate abil

Digitaalne põllumajandus sillutab teed uuele põllumajanduslikule revolutsioonile, mis muudab selle sektori tegevuse kiiremaks, täpsemaks, tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks. Juba praegu on enamik uusi põllumajandusmasinaid varustatud kaasaegsete täpsusfunktsioonidega. Uued töövahendid aitavad põllumajandustootjatel optimeerida põldudel kasutatavate toodete, nagu väetiste ja taimekaitsevahendite kogust ning saavutada seeläbi parem põllu saagikus ja toodangu kvaliteet.

Digitaalse põllumajanduse lahendustega aidatakse kaasa ka ühiskonna kasvavate vajaduste täitmisele läbipaistvuse ja jätkusuutlikkuse vallas. Seetõttu teeb Bayer tihedat koostööd äärmiselt pädevate partneritega, nagu Bosch ja FaunaPhotonics, aga ka ülikoolide, idufirmade ning mittetulundusorganisatsioonidega. „Andes konfidentsiaalsete andmete kasutamise lubasid sellistele organisatsioonidele nagu Quantified Planet, aitame kaasa bioloogilise mitmekesisuse alasele teadustegevusele, mis soodustab nii põllumajanduse kui ka ühiskonna arengut. Oleme edasiseks koostööks igati avatud,“ lisas Menne.

Digitaalse põllumajanduse tooted on edukalt kasutusele võetud rohkem kui 60 riigis

Praegu pakub Bayer digitaalse põllumajanduse lahendusi rohkem kui 60 riigis ja eesmärk on lähimal ajal klientuuri suurendada. Uutel tehnoloogiatel on head tulevikuväljavaated mitte üksnes sellistes riikides nagu Kanada, USA, Brasiilia, Saksamaa, Prantsusmaa, Ukraina ja Venemaa, vaid ka arengumaade väikepõllumajandustootjate seas. Põllumajandustootlikkuse jätkusuutlikuks suurendamiseks tuleb eelkõige aidata väikepõllumeestel saavutada oma põllumajanduslikku potentsiaali, mille abil paraneks ka nende perede ja kogukondade elukvaliteet.

Andmete sihtotstarbelise ja läbipaistva kasutamise võimaldamine

Andmevahetus põllumajandustootjate ja tehnoloogiaarendajate, nagu Bayeri vahel on väga oluline. Põllumajandustootjad peaksid olema teadlikud sellest, kuidas nende jagatud andmeid kasutatakse ja kui kättesaadavad need on, ning peaksid olema andnud nende töötlemiseks ka oma nõusoleku. Teave andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta peab olema eriti selge ja läbipaistev. „Andmepoliitikad, tavad ja lepped põllumajandustootjatega tuleb ellu viia avatult ja läbipaistvalt ning kokkulepitud tingimuste kohaselt, sõnas Menne. „Usume, et eduka koostöö võti peitub selles, et partnerid lepivad eelnevalt reeglites kokku näiteks üksikasjalike teenuselepingute või üldiste tegevusjuhendite allkirjastamise teel.

Kõige olulisem on andmeturve

Andmevahetus peab toimuma turvalisel viisil. „Turvalisus on meie prioriteet ja teeme andmete kaitsmiseks kõik vajaliku,“ ütles Menne. Bayeris on andmete muutmise, kaotamise, hävitamise või volitamata isikute juurdepääsu eest kaitsmiseks võetud kasutusele tehnilised ja organisatsioonilised ettevaatusabinõud. Kõik meile edastatud isikuandmed krüpteeritakse süsteemidevaheliseks edastamiseks, et vältida nende võimalikku väärkasutamist kolmandate osapoolte poolt. „Juhtiva innovatiivse ettevõtte ja tehnoloogiaarendajana põllumajandusvaldkonnas on meil inimestele väga palju pakkuda, kuid samas on meil põllumajandustootjatelt ka äärmiselt palju õppida,“ märkis Menne. „Soovime olla kaasatud käimasolevasse arutelusse kaasaegses põllumajanduses andmete vastutustundliku kasutamise kohta ja tahame väga selle kohta uusi teadmisi omandada.“

Bayer: teadus parema elu nimel

Bayer on rahvusvaheline bioteaduste ettevõte, mille peamised tegevusalad on tervishoid ja põllumajandus. Selle tooted ja teenused on loodud inimesi aitama ning nende elukvaliteeti parandama. Samas soovib grupp luua väärtust uuenduste, kasvu ja kõrge tulupotentsiaali abil. Bayer on pühendunud jätkusuutliku arengu põhimõtetele ning tegutseb ühiskonnas sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundliku ettevõttena. Eelarveaastal 2016 pakkus grupp tööd umbes 99 600 inimesele ja teenis 34,9 miljardit eurot müügitulu. Kapitalikulud olid kokku 2,2 miljardit eurot, teadus- ja arenduskulutused 4,4 miljardit eurot. Rohkem infot aadressil www.bayer.com.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG