teisipäev, 13. märts 2018

Esimesed põhjalikud ohutusuuringud on kättesaadavad Bayeri platvormi kaudu

Bayer liigub oma läbipaistvusalgatusega järgmisesse faasi

Bayeri läbipaistvusinitsiatiiv on liikunud edasi järgmisesse faasi - ohutusuuringute aruanded on nüüd kättesaadavad platvormil cropscience-transparency.bayer.com . Initsiatiivi eesmärk on suurendada taimekaitsevahendite ohutusuuringute läbipaistvust, samas konfidentsiaalset äriteavet avaldamata.
Transparency

„Bayeri algatus on eestvedajaks taimekaitsevahendite ohutusuuringute läbipaistvuse tagamisel. Pooldame Euroopa Komisjoni plaani teha valdkonda puudutavad uuringud läbipaistvamaks, mõistes samal ajal vajadust kaitsta konfidentsiaalset äriteavet, millel võivad olla seadusest tulenevad tagajärjed,” sõnab taimekaitse divisjoni üleilmne uurimis- ja arendustegevuse juht dr Adrian Percy. „Äärmiselt oluline on teha ohutusalane teave kättesaadavaks mitte-ärilistel eesmärkidel kasutamiseks, et kaitsta innovatsiooni ja jätkata selle edendamist.“

Ettevõte toetab Euroopa Komisjoni täielikult nende praktiliste lahenduste otsingutel, et teha valdkonna ohutusuuringud kättesaadavamaks.

Bayeri läbipaistvusalgatus kuulutati esmakordselt välja 2016. aastal ning selle eesmärk on eemaldada tõkkeid, suurendada üldsuse usaldust ja soodustada õiglast teaduslikel alustel põhinevat dialoogi taimekaitsevahendite vallas. Platvorm loodi 2017. aastal. Seni on kättesaadavad olnud ainult toimeaine imidaklopriidi kohta läbiviidud uuringute kokkuvõtted ja ohutuseuuringute aruanded. Bayeri jaoks on elulise tähtsusega, et üldsus usaldaks teadust, mille alusel tagatakse Bayeri toodete ohutus. Seda silmas pidades näeb Bayer oma läbipaistvusinitsiatiivi panusena, mille abil võita tagasi üldsuse ja poliitikategijate usaldus teaduse reguleerimisel.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG