esmaspäev, 08. jaanuar 2018

Ettevõtte eesmärk on tugevdada oma liidripositsiooni insektitsiidide turul

Bayer tutvustas uut, insektitsiide käsitlevateks teadusuuringuteks ette nähtud kasvuhoonet

Bayer püüab kindlustada oma liidripositsiooni üleilmsel kahjuritõrjeturul. Sel eesmärgil investeeris ettevõte ligikaudu 45 miljonit eurot Monheimi teaduskeskuse juurde umbes 11 000 m2 suuruse kasvuhoone ehitamisse koos kõrvalasuva labori ja kontorihoonega. Kompleks loodi insektitsiide käsitlevate teadusuuringute elluviimiseks.
Monheimi uus kompleks
„Uus hoone aitab meil võidelda meie ajastu ühe olulisima probleemiga ‒ maailma toiduvarude tagamine, sõnas tarneosakonna juht ja Bayer Crop Science’i divisjoni täitevkomitee liige dr Dirk Backhaus 8. jaanuaril uue hoonekompleksi avamisüritusel, kus osales 50 külalist ja umbes 150 töötajat. „Oleksime võinud selle triiphoone ehitada mistahes maailma punkti. Saksamaal on asukohana aga olulisi eeliseid: mitmekesisus, säästev põllumajandus, kõrge haridustase ja kindel teadmistebaas. Samuti paikneb see atraktiivses ja dünaamilises Euroopa piirkonnas, märkis Backhaus. Kõnealusel kujul väljendab see investeering ka Bayeri sügavat usku Euroopa, Saksamaa ja eelkõige Monheimi Põhja-Rein-Vestfaalis asuva teaduskeskuse innovatsioonisuutlikusse.

Uue kasvuhoone ehitus on Bayeri suurim eraldiseisev projekt Monheimis. See käivitati osana investeerimisprogrammist, mille raames on viimase kuue aasta jooksul tehtud ligikaudu 170 miljoni euro ulatuses investeeringuid. Lisaks uutele investeeringutele kuuluvad Crop Science’i divisjoni kasvustrateegia põhieesmärkide hulka ka muu hulgas olemasoleva teadustaristu ajakohastamine ja sihipärane laiendamine.

Backhaus rõhutas oma kõnes, et tööstusuuringute läbiviimiseks on vajalik ühiskondlik toetus. „Elame ajastul, mil populism ja poliitiline lõhestatus ohustavad kaasaegse teaduse aktsepteerimist, ütles Backhaus. Näitena osutas ta hiljutistele suurt tähelepanu saanud kampaaniatele, nt oluliste insektitsiidide aineklasside ‒ neonikotinoidide ‒ vastu võitlemise kampaania, millega kaasnes arutelu glüfosaadi uuesti turule lubamise kohta ja meediakanalite reageering mõnedes Saksamaa osades putukapopulatsioonide vähenemist käsitlevatele aruannetele. „Peame Bayeris putukaid tänu nende olulisele rollile paljude taimede tolmeldajatena äärmiselt tähtsateks. Meie eesmärk on kaasata üldsus avatud ja läbipaistvasse dialoogi Bayeris välja arendatavate uuenduslike lahenduste kohta, millega parandame inimeste elukvaliteeti ning vähendame seega lõhet tootjate ja tarbijate vahel.

Esmaklassiline teadustegevus parandab Bayeri võimekust arendada välja selektiivseid insektitsiide

Kogu maailma põllumajandustootjad puutuvad üha enam kokku uute kahjurirünnete ja suureneva resistentsusega praegu saadaolevate insektitsiidide suhtes. Lisaks on rangemate eeskirjade kohaldamine toonud kaasa uutele insektitsiidlahendustele rakenduvad suuremad turuletuleku tõkked. Tipptasemel teadusuuringud koos silmapaistva tehnoloogilise suutlikkusega on võtmetegur taimekaitsealaste uuenduste, eelkõige insektitsiidide edukal väljatöötamisel. „Vastvalminud kasvuhoone parandab meie suutlikkust töötada välja uusi selektiivseid insektitsiide,“ märkis Bayeri insektitsiididealaste teadusuuringute osakonna juht dr Markus Dollinger. „Oleme veendunud, et siin väljatöötatud toimeainel põhinevad uuenduslikud tooted vastavad meie klientide kiireloomulistele vajadustele, olles samal ajal kooskõlas säästva põllumajanduse põhimõtetega.“ Lisaks triiphoonele on insektitsiide käsitlevateks teadusuuringuteks ette nähtud ka sellega külgnev hoone sinna loodud 1200 m2 suuruse labori- ja 870 m2 suuruse kontoripinnaga.

Kasvuhoones hakatakse pakkuma tööd 60 inimesele. Rajatises on loodud optimaalsed tingimused üle 30 taimeliigi ja mõnel juhul üle 40 eksootilise taimekahjuri ning kasuliku organismi kasvatamiseks ja katsetamiseks. Kõrgeima bioohutuse ja hügieeninormidega tagatakse töö teostatavus nii nimetatud organismide suhtes kui ka transgeensete taimede ja uut liiki taimede korral. Kasvuhoone koosneb 133 sektsioonist, kus on võimalik imiteerida mitmesuguseid kliimatingimusi, nt õhutemperatuur, niiskus, päeva kestus, temperatuurikõverad ja õhufiltreerimise näitajad. See võimaldab katsete läbiviimist looduses esinevate tingimustega sarnastes realistlikes tingimustes. Samuti on võimalik teostada paralleelseid uuringuid kodumaiste ja eksootiliste kultuurtaimede suhtes, kasutades praegu väljatöötamisel olevaid toimeaineid ja alternatiivseid tehnoloogiaid, nt bioloogiline taimekaitse, sordiaretus ning kasulikkust ja kokkusobivust kombineerivaid strateegiaid.


Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG