kolmapäev, 28. veebruar 2018

Riskihinnangud põhinevad kinnitamata mesilaste teemalisel suunisdokumendil, milles ei võeta arvesse EL-i liikmesriikide huve

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) järeldused ei õigusta neonikotinoidide kasutamise täiendavat piiramist

Bayer ei ole põhimõtteliselt nõus EFSA uuendatud, toimeaineid imidaklopriidi ja klotianidiini puudutava riskihindamise järeldustega. EFSA tähelepanekud erinevad käesoleval ajal levinud mesilaste tervist puudutavatest teaduspõhistest arvamustest, mis on välja toodud sarnastes Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuri (US EPA) ja Kanada kahjuritõrje reguleerimisameti (PMRA) poolt koostatud riskihindamistes. Nimetatud riskihindamised on veenvalt tõestanud, et talunikud võivad oma väärtusliku saagi kaitsmiseks kasutada neonikotinoide sisaldavaid tooteid, ilma et see kahjustaks mesilaste kolooniaid.

Kahjuks otsustas EFSA, vaatamata liikmesriikide korduvatele palvetele kasutatav suunisdokument üle vaadata, oma hinnangu üles ehitada mittetoimivale suunisdokumendile, mida kasutades ei ole võimalik uurimistööd läbi viia nii, et ühtki riski ei leita. Seetõttu ei ole EFSA järeldused kasutatavad täiendavaid neonikotinoididele kohaldatavaid piiranguid õigustava mõõdupuuna. Ehkki mesilaste tervist seavad ohtu mitmesugused erinevad tegurid, on fakt see, et mesipuude arvukus EL-is on jätkuvalt tõusuteel. Bayer jätkab mesilaste tervist soodustavate lahenduste leidmiseks koostööd talunike, mesinike ja reguleerimisasutustega.

Bayerist

Bayer on globaalne ettevõtte, mille peamisteks pädevusvaldkondadeks on bioteadused – tervishoid ja põllumajandus. Ettevõtte toodete ja teenuste eesmärgiks on tuua inimestele kasu ning parandada nende elukvaliteeti. Samuti on kontserni eesmärgiks luua väärtust innovatsiooni, kasvu ja kõrge tulupotentsiaali kaudu. Bayer on pühendunud säästva arengu põhimõtete järgimisele ning sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte sotsiaalsete ja eetiliste kohustuste täitmisele. 2016. aasta majandusaruannete kohaselt töötas kontsernis ligikaudu 99 600 inimest ning müügitulu küündis 34,9 miljardi euroni. Põhivarasse investeeriti 2,2 miljardit eurot, teadus- ja arendustöösse 4,4 miljardit eurot. Täiendav teave: www.bayer.com.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG