kolmapäev, 16. märts 2022

Bayeri avaldus Ukraina teemal

Viimase kahe nädala jooksul oleme saanud palju küsimusi Ukraina sõja ja meie positsiooni kohta. Siin on kokkuvõte meie ettevõtte seisukohast ja reageerimisest hädaolukorrale.

Venemaa sissetungist Ukrainasse on möödas enam kui kaks nädalat. Algusest peale oleme selle julma agressiooni suveräänse riigi vastu täielikult hukka mõistnud. Me tunneme südamevalu, nähes laastamistööd ja surma, süütuid tsiviilisikuid, sealhulgas lapsi tabamas. Tuhanded on hukkunud või vigastatud, miljonid põgenevad riigist ja humanitaarolukord riiki jäänute seas halveneb iga tunniga. Me toetame Ukraina inimesi, kes võivad arvestada meie igakülgse solidaarsuse ja toetusega.

Sellised rünnakud nõuavad eriti selge seisukoha võtmist. Meie oleme oma seisukohta üheselt väljendanud. Selleks teeme järgmist: 

Abistame oma kolleege ja toetame Ukraina elanikke

Meie 700 Ukraina kolleegi turvalisus on meie jaoks prioriteet, me jätkame neile ja nende peredele rahalise abi, peavarju ja evakuatsiooniabi pakkumist. Seoses humanitaarkriisiga on Bayer asutanud 3 miljoni euro suuruse katastroofiabi fondi ning osutanud rahalist abi ja annetanud tervisehoiutooteid nagu näiteks antibiootikume, et aidata kuni 27 000 Ukraina patsienti.

Meie töötajad on jätkuvalt heldekäelised - siiani on nad Punase Risti abiaktsioonile annetanud üle 900 000 euro, millele ettevõte lisab sama palju.

Lisaks on Bayeri kolleegid loonud platvormi, kus töötajad saavad pakkuda elamispinda Ukrainast tulevatele kolleegidele ja peredele, kes võivad ajutist peavarju vajada, ning eri maade organisatsioonid ja töötajate juhitud algatused korraldavad kohalikke vabatahtlike aktsioone. 

Meie seemned ja põllumajanduslikud toorained on Ukraina põllupidajate külvihooajaks valmis ja me loodame, et Ukraina põllumeestel on võimalik 2022. aasta saak salve koguda. Oleme valmis neid toetama, kuna külviperiood lõpeb vaid mõne nädalaga.

Peatame kogu vähem olulise äritegevuse Venemaal ja Valgevenes, kuid tagame tervisehoiu- ja põllumajandustoodete jätkuva kättesaadavuse

Vastusena Venemaa sissetungile Ukrainasse peatas Bayer kõik oma kulutused Venemaal ja Valgevenes, mis ei ole seotud tervisehoiu ja põllumajanduse valdkondade esmavajalike toodete tarnimisega.

Sealhulgas:

  • Peatame kogu reklaamitegevuse ja muud müügiedendustegevused.
  • Peatame määramata ajaks kapitaliinvesteeringuprojektid.
  • Me ei otsi uusi ärivõimalusi.

Samas kostub hääli, mis nõuavad kõigi meie toodete Venemaale ja Valgevenesse tarnimise täieliku lõpetamist. Me mõistame seda muret, kuna sõjaga kaasnevad moraalsed ja eetilised probleemid iga ettevõtte jaoks.

Me oleme seisukohal, et see mõttetu sõda on juba liiga palju elusid röövinud. Bioteaduste valdkonna ettevõttena lasub meil eetiline kohustus - igas oma tegevusriigis. Tsiviilelanike ilma jätmine hädavajalikest tervisehoiu- ja põllumajandustoodetest - nagu näiteks ravimid vähi ja südame-veresoonkonna haiguste vastu, rasedatele ja lastele mõeldud tervisehoiutooted ning toidu kasvatamiseks vajalikud seemned - ainult mitmekordistaks sõja inimkaotusi. 

Oma hiljutises Ukraina ründamist käsitlevas avalduses ütlesid G7 riikide põllumajandusministrid selgelt välja, et igasugune toiduainete hinnataseme tõus ja rahvusvaheliste turgude ebastabiilsus võib toidu ja toitainetega kindlustatuse globaalsel tasandil ohtu seada ning kõige haavatavamaid inimesi eriti rängalt mõjutada. Varustades põllupidajaid kogu maailmas soovime toetada toiduainete tarneahelate kaitsmist tulevaste häirete eest ja aidata vältida võimalikku enneolematult rasket toidukriisi.

2022. aasta viljelushooajal oleme Venemaa põllupidajatele juba esmavajalikke põllumajanduslikke tooraineid tarninud, et vähendada lisasurvet üleilmsele toiduainesüsteemile. Siiski jälgime poliitilist olukorda tähelepanelikult ja teeme otsused 2023. aasta ja hilisemate aastate tarnete kohta hiljem, sõltuvalt sellest, kas Venemaa peatab oma provotseerimata rünnakud Ukrainale ja pöördub tagasi rahvusvahelise diplomaatia ja rahu teele. 

Praegused rasked ajad panevad meid nii emotsionaalses kui ka eetilises mõttes proovile. Meie Bayeris anname endast kõik, et täita oma kohustust vähendada selle kohutava sõja tekitatud kannatusi. Seda näeb ette juba meie visioon: "Tervist kõigile, nälga mitte kellelegi". 

Olukord on jätkuvalt ebakindel; me jälgime arenguid pidevalt ja täiendame või muudame oma tegutsemist vastavalt vajadusele. Samuti toetame kõiki, kes nõuavad selle sõja viivitamatut lõpetamist, ning loodame ja palvetame, et rahu Ukrainas - ja meie maailmas - taastuks. 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG