esmaspäev, 21. veebruar 2022

INCELO® – UUS teraviljaherbitsiid kõrreliste umbrohtude tõrjeks

INCELO® on Bayeri portfellis uus herbitsiid kõrreliste ja mõningate laialeheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, talirukkil ja talitritikalel. Pärast herbitsiidi pritsimist tundlike kõrreliste umbrohtude areng ja kasv peatub ning ühes sellega peatub ka konkurents kultuurtaimedele.
Incelo

Herbitsiidi INCELO® pritsitakse talinisu, talirukki ja talitritikale põldudel kevadel, kui vegetatsioon on alanud ja soovituslik on pritsida, kui umbrohutaimed on noored ja aktiivses kasvufaasis ning heades kasvutingimustes (piisav õhuniiskus, piisav mullaniiskus ja õhutemperatuuril kuni 25 °C). Kõrreliste umbrohtude tõrjumisel on oluline, et pritsimise ajal oleksid kõrrelised võrsumisfaasis (kuni kasvufaas BBCH 29). Pritsimise aeg teravilja seisukohalt on kasvufaas BBCH 20-32. 

INCELO® sisaldab kaht aktiivset toimeainet, mis kuuluvad kahte erinevasse keemilisse klassi:

  • Metüülmesosulfurooni, mis imendub umbrohtudesse peamiselt lehtede kaudu, vähem juurte kaudu.
  • Metüültieenkarbasooni, mis imendub umbrohtudesse kiiresti nii lehtede kui juurte kaudu.

Herbitsiid INCELO® on efektiivne, tõrjudes olulisemad ja enamlevinud umbrohud: murunurmikas, rukki-kastehein, põld-rebasesaba, roomav madar ehk virn, kesalill, inimnõges ja muud.

Toodet on mugav kasutada ning INCELO® sobib paagisegudesse teiste taimekaitsevahendite ja mikroelemente sisaldavate leheväetistega. Parima tõrjetulemuse saavutamiseks on vajalik lisada pritsimislahusesse kleepaine. Soovituslik on kasutada kleepainet Biopower 1 l/ha.

INCELO® vaata lähemalt

Incelo® // Rohkem paindlikkust kui iial varem.

INCELO® on UUS herbitsiid kõrreliste ja mõningate laialeheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, talirukkil ja talitritikalel.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG