esmaspäev, 11. september 2023

3 põnevat fakti resistentsuse kohta ja sügisese herbitsiidi tähtsusest

Kui kasutame järgmisel aastal samal põllul sama taimekaitsevahendit, idanevad seemnetest taimed, mitmest tosinast kuni mitme tuhandeni, mille hulgas on ka resistentseid taimi. Sõltub meist, kas laseme resistentsel umbrohul edasi levida või „kavaldame looduse üle“ ja kasutame järgmisel aastal teistsuguse toimemehhanismiga herbitsiidi.
resistentsus2

1. Umbrohi muutub ajaga resistentseks.

See on loodusseadus ning seda ei saa muuta. Loomulik varieeruvus organismide mutatsioonide näol põhjustab alati kuskil umbrohtu, mis on kasutatud herbitsiidi suhtes resistentne, ning see õitseb ja külvab seemet. Kui kasutame järgmisel aastal samal põllul sama taimekaitsevahendit, idanevad seemnetest taimed, mitmest tosinast kuni mitme tuhandeni, mille hulgas on ka resistentseid taimi. Sõltub meist, kas laseme resistentsel umbrohul edasi levida või „kavaldame looduse üle“ ja kasutame järgmisel aastal teistsuguse toimemehhanismiga herbitsiidi.

2. Tähtsaimate põllukultuuridega kaasnev umbrohi on kõige tugevama resistentsusega.

Seda seetõttu, et enim kasvatatavad põllukultuurid kasvavad kõige suuremal maa-alal ja seal on umbrohutõrje kõige intensiivsem. Seega on seal selektiivne surve märgatavalt suurem. Kõige rohkem resistentseid umbrohte on Põhja-Ameerikas maisi põldudel, Euroopas nisu põldudel ja Aasias riisi põldudel. 

3. Resistentse umbrohu kasvu soodustab minimeeritud harimine.

Ühest küljest aitab minimeeritud harimine kaitsta maapinda erosiooni eest ja võimaldab kulusid kokku hoida. Teisest küljest toob selline harimise viis umbrohu seemnete varu suurenemise mulla pindmises kihis. Kui põllul on resistentse umbrohu probleem, tasub kasutada kündmist ning lisaks üle vaadata külvikord ja kasutada uute toimemehhanismidega taimekaitsevahendeit või erinevatesse keemilistesse rühmadesse kuuluvaid herbitsiide. 

resistentsus1

Bayer pakub sügiseks kahte herbitsiidi:

Komplet® on kaua turul olnud ja oleme põllumeestelt saanud palju positiivset tagasisidet, sest umbrohi on mitmekülgselt ja tõhusalt tõrjutud. 

Herbitsiidi Mateno® Duo’t asuti põllumeestele müüma kaks aastat tagasi. See taimekaitsevahend tõrjub varasemast enam kaheidulehelisi umbrohte ja mõjutab osaliselt ka üheidulehelisi umbrohtusid.

Bayer pakub põllumeestele võimalust kasutada neid tooteid alates sügisest vastavalt põllul olevale umbrohule ja soovitud investeeringu suurusele. Tõhusust on tänapäeval väga vaja.

Komplet® on mitmekülgne herbitsiid, mis tõrjub sügisel nii kaheidulehelise kui ka üheidulehelise umbrohu. See tõrjub 95%-liselt väga vastuvõtlike umbrohtusid nagu näiteks põldkannike, põldsinep, vesihein, verev iminõges, põld-mailane, harilik konnatatar, harilik kesalill, raps võõrkultuurina jne; < 80%-selt tõrjub mõõdukalt vastuvõtlike umbrohusid nagu näiteks põldosi, harilik orashein või sügavate juurtega umbrohud nagu põldohakas.

Umbrohu resistentsuse tekkevõimalus on märgatavalt väiksem, sest tootes on kaks toimeainet, mis kuuluvad eri keemilistesse rühmadesse. Mõlemad toimeained on maapinnas aktiivsed mitu nädalat pärast pritsimist. Herbitsiid ei mõjuta negatiivselt taliteravilja.

Kõik põllumehed ei taha sügisel palju investeerida, sest kardavad, et kultuur ei pruugi talve üle elada. Seetõttu kutsume põllumehi üles proovima Mateno® Duo't. Antud herbitsiid tõrjub suure hulga kaheidulehelisi umbrohtusid. Ülitundlike umbrohtude suhtes nagu põldkannike, kukemagun, vesihein, verev iminõges, põld-mailane, raps võõrkultuurina on efektiivsus üle 95%, hea efektiivsus 85-95% on umbrohtude suhtes nagu rukkilill, harilik kesalill ja roomav madar ning mõõdukas efektiivsus 70-85% on umbrohtude suhtes nagu murunurmikas ja rukki-kastehein.

Arusaadavalt sõltub toote tõhusus sellest, kui palju on põllul umbrohtu. Mõnel talunikul on väga puhas põld, mistõttu ei vaja see palju investeerimist. Kui aga põld vajab umbrohutõrjet, siis toimivad mainitud taimekaitsevahendid suurepäraselt. Sügisene herbitsiidi kasutamine aitab hävitada märkimisväärse osa kaheidulehelisest umbrohust. Kultuurtaimedele jääb piisavalt kasvuruumi ja nad ei pea konkureerima umbrohuga. Kevadel saab põllumees hinnata, milline umbrohi elas talve üle, ja siis otsustada, kas herbitsiidi tuleks uuesti kasutada.

Resistentsus3

KOMPLET® vaata lähemalt

MATENO DUO® vaata lähemalt

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

MATENO DUO

Mateno Duo

Herbitsiid sügiseseks umbrohutõrjeks teraviljale!

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Kampaania 2023

Kampaania2023

Vaata 2023. aasta kampaania flaierit!

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG