Ascra Xpro - fungitsiid

ASCRA XPRO® – fungitsiid teraviljadele

Mis fungitsiid on ASCRA XPRO?

Ascra Xpro

Ascra Xpro on laia toimespektriga ja pika toimeajaga fungitsiid teraviljadele, mis võimaldab tõrjuda kõiki majanduslikult olulisi taimehaigusi tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, rukkil ja tritikalel.

 • Toimeained: biksafeen 65 g/l, fluopüraam 65 g/l, protiokonasool 130 g/l
 • Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat.

Kuidas fungitsiid ASCRA XPRO toimib?

Ascra Xpro on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kolme toimeainet. Kõik toimeained kuuluvad erinevatesse keemilistesse klassidesse ning mõjutavad haigustekitajat erineval viisil.

 • Biksafeen on lokaalsüsteemne fungitsiid, mis takistab haigustekitaja seene hingamist. Biksafeen pakub pikaajalist kaitset haiguste vastu ning on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, nisu-pruunlaiksuse, roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede ainevahetust, taimed on rohelisemad ning põuakindlamad.
 • Fluopüraam on translaminaarne fungitsiid, mis samuti takistab seene hingamist. Fluopüraam on laia toimespektriga ja eriti tõhusa mõjuga nisu-pruunlaikususe vastu.
 • Protiokonasool on süsteemne fungitsiid, mis takistab seene niidistiku väljaarenemist. Protiokonasool on tugeva ennetava ja raviva toimega paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse vastu lehtedel ja viljapeadel, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka jahukaste vastu ning odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu teraviljadel.

Kolme toimeaine tasakaalustatud mõju tähendab, et Ascra Xpro toimib nii haigust ennetavalt ehk profülaktiliselt, kui ravivalt, s.t. peatab juba lööbinud haiguse arengu taimel. Toimeained imenduvad lehtedesse ja võrsetesse ning liiguvad koos taimemahladega mööda juhtkudesid ülespoole, pakkudes pikaajalist kaitset haiguste vastu.

Milliste teraviljade haigustõrjeks on fungitsiid ASCRA XPRO registreeritud?

Tali- ja suvinisu

RukisTali- ja suvitritikal

Tali- ja suvioderKaer

Milliste teraviljahaiguste tõrjel on fungitsiid ASCRA XPRO efektiivne?

Tali- ja suvinisu

Lehti nakatavad haigused:

 • Helelaiksus lehtedel (Mycosphaerella graminicola)
 • Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
 • Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici-repentis)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
 • Pruunrooste (Puccinia recondita)

Viljapead nakatavad haigused:

Tali- ja suvioder

Lehti nakatavad haigused:

Viljapead nakatavad haigused:

Rukis

Lehti nakatavad haigused:

Viljapead nakatavad haigused:

Tritikale

Lehti nakatavad haigused:

Viljapead nakatavad haigused:

Kaer

Lehti nakatavad haigused:

 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
 • Kaera-leherooste (Pyrenophora avenae)
 • Pruunrooste (Puccinia recondita)

Kuidas kasutada fungitsiidi ASCRA XPRO?

Kasutusjuhend:

Kulunorm:

 • tali- ja suvinisu, rukis, tritikale 0,75 – 1,5 l/ha
 • tali- ja suvioder, kaer: 0,6 – 1,2 l/ha

Pritsimisaeg:

 • Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haigustunnuseid või hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel, kõrsumise algusest õitsemise alguseni (BBCH 30–61).
 • Viljapead nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse loomise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 51–61).

Segatavus teiste preparaatidega: Ascra Xpro´d võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja kvaliteetsete mikroväetistega, sh mangaansulfaat. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Ascra Xpro pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Millised on fungitsiidi ASCRA XPRO eelised ja tugevused?

 • Ascra Xpro’ga pritsimise järel tugevneb taime füsioloogiline tervis – taimed on rohelisemad, lehepind suurem, klorofüllisisaldus kõrgem.
 • Ascra Xpro kaitseb odrataimi füsioloogiliste lehelaiksuste eest. Füsioloogilised lehelaiksused ei ole põhjustatud haigustekitajatest, vaid spetsiifilistest ilmastikutingimustest, nt intensiivne päikesekiirgus, kuiv ja kuum ilm, tolmuterade sattumine lehtedele ja sordi tundlikkus nendele tingimustele.

Xpro tehnoloogia

Fungitsiid ASCRA XPRO on Bayer´i XPRO tehnoloogia toode. See tehnoloogia on toimeainete, kleepainete ja lisandite kombinatsioon, mis määrab lõpliku pritsimissegu tõhususe ja kasutusmugavuse.

XPRO tehnoloogial on palju eeliseid:

 • Väga kiire vihmakindlus
 • Toimeainete kiire imendumine taime ja pikaajaline toimimine
 • Toetab taime toimetulekut stressitingimustes, nt kuum, põud
 • Kasutusmugavus – valmistoode, mis toimib väga paljude teraviljahaiguste tõrjel

Xpro tehnoloogia eelised

Tänu biksafeenile, protiokonasoolile ja fluopüraamile ning Xpro tehnoloogiale on taimelehed laiemad ning püsivad kauem rohelised, kogu vegetatsiooniperioodi ajal toimub aktiivselt fotosüntees ja taimed taluvad paremini keskkonnast tulenevaid stressitingimusi, nt põud, kuivus ja kuumus. Tulemuseks on rohkem teri viljapeas ja suurem ning kvaliteetsem terasaak.

Xpro tehnoloogia eelised

Kui pikaajaline on fungitsiidi ASCRA XPRO toimeaeg?

Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, ilmast, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Ascra Xpro pakub ennetava pritsimise korral kaitset haiguste eest vähemalt 4 nädalat. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG