Falcon Forte - fungitsiid

FALCON® FORTE – fungitsiid teraviljadele

Mis toode on FALCON FORTE?

FALCON FORTE on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid ennetavaks ja ravivaks haiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel ning kaeral.

Millised on fungitsiidi FALCON FORTE eelised ja tugevused?

 • Kolm toimeainet – väga lai toimespekter
 • Eriti tõhus kõrreliste jahukaste tõrjel
 • Samaaegselt toimivad kaks erinevat toimemehhanismi, mis kindlustavad, et haigustekitajad ei muutu resistentseks
 • Imendub kiiresti taimesse ja pikaajaline toime
 • Paindlik pritsimisaeg

Toimeained: protiokonasool 53 g/l, spiroksamiin 224 g/l, tebukonasool 148 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Kuidas fungitsiid FALCON FORTE toimib?

FALCON FORTE on süsteemne fungitsiid, mis tõrjub efektiivselt nii lehtedele kui viljapeadele lööbivaid haigusi. FALCON FORTE mõjub nii haigust ennetavalt (profülaktiliselt) kui ravivalt – pritsides esimeste haigustunnuste ilmnemisel, lööbinud haigustekitaja areng peatub ja seenpatogeen sureb.

FALCON FORTE sisaldab kolme toimeainet:

 • protiokonasool on süsteemne, ennetava ja raviva toimega fungitsiid, mis mõjub kestvalt ja tõhusalt paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse ja nisu-pruunlaiksuse vastu, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka jahukaste vastu ning odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu teraviljadel.
 • spiroksamiin on kõrge bioloogilise aktiivsusega aine, mis mõjub eriti tõhusalt jahukaste vastu. Lisaks soodustab spiroksamiin teiste toimeainete imendumist taimesse, kiirendades nii preparaadi imendumist, parandades selle toimet kui muutes seda vihmakindlamaks. Spiroksamiin toimib süsteemselt ning seetõttu mõjub taimedele nii kaitsvalt kui ravivalt ning haigustekitajale hävitavalt. Spiroksamiini kahjustav mõju haigusele erineb asoolide ja strobiluriinide toimemehhanismist ning on seetõttu ideaalne partner resistentsuse tekkimist vältivas integreeritud taimekaitses, kus kombineeeritakse erineva toimeviisiga fungitsiide.
 • tebukonasool on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid. Tebukonasool mõjub nii profülaktiliselt kui ravivalt ning kaitseb taimi mitme nädala vältel. Parim tulemus saadakse, kui pritsitakse haiguse varajases arengustaadiumis, profülaktiliselt. Toimeaine tebukonasool tõrjub tõhusalt viljapeadele lööbivaid fusarioositüvedesid.

Milliste kultuurtaimede haigustõrjeks on fungitsiid FALCON FORTE registreeritud?

Tali- ja suvinisu Tritikale
Tali- ja suvinisu Tritikale
   
Rukis Tali- ja suvioder.
Rukis Tali- ja suvioder
   
Kaer  
Kaer
 

Milliste taimehaiguste tõrjel on fungitsiid FALCON FORTE efektiivne?

Tali- ja suvinisu (pritsimise aeg BBCH 30-69, kõrsumise algusest õitsemise lõpuni):

 • Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici / Mycosphaerella graminis)
 • Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria nodorum)
 • Pruunrooste nisul (Puccinia recondita)
 • Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis)
 • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis sin. Pyreniphora tritici-repentis)

Tali- ja suvioder (pritsimise aeg BBCH 30-61, kõrsumise algusest õitsemise alguseni):

 • Võrklaiksus odral (Pyrenophora (Drechslera) teres)
 • Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Helelaiksus odral (Leptosphaeria nodorum)
 • Odra-leherooste (Puccinia hordei)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis)

Rukis (pritsimise aeg BBCH 30-69, kõrsumise algusest õitsemise lõpuni):

 • Pruunrooste rukkil (Puccinia recondita)
 • Kollane rooste rukkil (Puccinia striiformis)
 • Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis sin Erysiphe graminis)

Tritikale (pritsimise aeg BBCH 30-69, kõrsumise algusest õitsemise lõpuni):

 • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Kollane rooste (Puccinia striiformis)
 • Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici / Mycosphaerella graminis)
 • Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria nodorum)
 • Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis)
 • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis sin. Pyreniphora tritici-repentis)

Kaer (pritsimise aeg BBCH 30-61, kõrsumise algusest õitsemise alguseni):

Lehtedele lööbivad haigused:

 • Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
 • Kroonrooste (Puccinia coronata)

Kuidas fungitsiidi FALCON FORTE kasutada?

Kasutusjuhend:

Kulunorm: 0,6 – 0,8 l/ha

 • Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haiguslaikude nähtavat lööbimist lehtedele või koheselt esimeste haigustunnuste ilmumisel. Nisu, tritikale ja rukki puhul langeb pritsimisaeg enamasti ajavahemikku kõrsumise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30-69), suvi- ja taliotra ning kaera pritsitakse kõrsumise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 30-61).
 • Viljapead kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise keskpaigast kuni õitsemise lõpuni (BBCH 55-69), suvi- ja taliotra pritsitakse loomise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 51-61). Tõhusama kaitse saamiseks viljapeadel soovitatakse pritsida vahemikus loomise lõpust kuni õitsemise lõpuni (nisu, rukis, tritikale BBCH 59-69) või loomise lõpust õitsemise alguseni (oder BBCH 59-61).

Toimeaeg:

Mõju kestus sõltub peamiselt haiguse leviku kiirusest ja intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Fungitsiidi FALCON FORTE mõju kestab tavaliselt 3-4 nädalat.

Kui haigustõrjet plaanitakse teha ainult üks kord kasvuperioodil, siis soovitatakse pikima toimeaja kindlustamiseks pritsida FALCON FORTE suurima soovitatud normiga.

Maksimaalne kasutuskordade arv: Hooajal on lubatud pritsida kuni 2 korda. Kahe pritsimise vahele peab jääma intervall vähemalt 14 päeva.

Optimaalne veekulu: 200 - 300 l/ha

Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehtedel kuivanud.

Ooteaeg: 35 päeva.

Lisainformatsioon

Minimaalne õhutemperatuur pritsimisel, mille juures FALCON FORTE efektiivselt toimib on:

+5°C jahukaste tõrjel, +12°C teiste haiguste tõrjumisel.

Ärge pritsige fungitsiidi, kui kultuuri lehed on märjad!

FALCON FORTE ei ole soovitatud kulunormiga kasutades kultuurtaimedele fütotoksiline. Kui pritsitakse kultuurile ebasoodsates tingimustes (madala õhuniiskuse juures, õhutemperatuur alla +12°C või üle +25°C), võib taimedel pärast pritsimist lühiajaliselt esineda kollakas toon (kloroos), mis kasvu edenedes kaob ning hiljem saagile mõju ei avalda.

Segatavus teiste preparaatidega: Fungitsiidi FALCON FORTE võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada FALCON FORTE pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG