Glacis - fungitsiid

GLACIS® - fungitsiid teraviljadele

Mis toode on GLACIS?

GLACIS on laia toimespektrigaja pika toimeajaga süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, talirukkil ja tritikalel. 

Toimeained: protiokonasool 250 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Kuidas fungitsiid GLACIS toimib?

Glacis on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab üht toimeainet – protiokonasooli. Protiokonasool kuulub triasoolide (DMI) keemilisse klassi. Protiokonasool on süsteemne fungitsiid, mis takistab seene niidistiku väljaarenemist. Protiokonasool on tugeva ennetava ja raviva toimega paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse vastu lehtedel ja viljapeadel, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka jahukaste vastu ning odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu teraviljadel.

Milliste kultuurtaimede haigustõrjeks on fungitsiid GLACIS registreeritud?

Tali- ja suvinisu Tritikale
Tali- ja suvinisu Tritikale
   
Rukis Tali- ja suvioder.
Rukis Tali- ja suvioder
   
Kaer  
Kaer
 

 

Milliste taimehaiguste tõrjel on fungitsiid GLACIS efektiivne?

Tali- ja suvinisu

 • Lehti nakatavad haigused:
  • Helelaiksus lehtedel (Mycosphaerella graminicola)
  • Kõrreliste silmlaiksus (Oculimacula spp.)
  • Kõrreliste võrklaiksus (Drechslera teres, Pyrenophora teres)
  • Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici-repentis)
  • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
  • Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
  • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Viljapead nakatavad haigused:
  • Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
  • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
  • Fusarioos (Fusarium spp.)

Pritsimise aeg kõrsumise algusest kuni piimküpsuse alguseni (BBCH 30-69).

  Maksimaalne kulunorm ühel kasutuskorral 0,8 l/ha.

  Silmlaiksuse vastu pritsitakse kevadel, kõrsumise algusest kuni 2.kõrresõlme faasini, koheselt kui esimesed haigustunnused ilmnevad.

  Jahukaste, kollase rooste ja pruunrooste vastu pritsitakse samuti kohe esimeste tunnuste ilmnemisel. Kollase rooste vastu on Glacis-l ennetav toime, mistõttu efektiivsus võib langeda, kui pritsitakse siis, kui haigus on juba agressiivselt levinud. Pruunrooste vastu on efektiivsus keskmine.

  Helelaiksuse vastu lehtedel tuleks arvestada ilmastikust tulenevate riskidega ning pritsida samuti haiguse varases arengujärgus. Varane tõrjumine omab väga tugevat mõju. Pritsimine on soovitatav lipulehe ilmumisest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 37-69), et kaitsta taime ülemisi lehti.

  Nisu-pruunlaiksuse vastu pritsitakse samuti haiguse sümptomite esimesel ilmnemisel. Haigus on agressiivne just minimeeritud harimise korral.

  Helelaiksus viljapeadel tõrjutakse efektiivseimalt, kui pritsitakse õitsemise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 61-69). Sel ajal on tagatud ka fusarioositõrje viljapeadel, et vältida mükotoksiinide levikut seemnetes.

   

  Tali- ja suvioder

  • Lehti nakatavad haigused:
   • Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora teres)
   • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
   • Odra-leherooste (Puccinia hordei)
   • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
   • Ramulaaria (Ramularia collo-cygni)
  • Viljapead nakatavad haigused:
   • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
   • Fusarioos (Fusarium spp.)

  Pritsimise aeg 1. kõrresõlme staadiumist kuni õitsemise alguseni (BBCH 30-61).

  Maksimaalne kulunorm ühel kasutuskorral 0,8 l/ha.

  Odra-leherooste, kõrreliste võrklaiksuse, jahukaste, kõrreliste äärislaiksuse ja ramulaaria vastu saavutatakse parim tõrje pritsides haiguste arengu varases arengujärgus.

   

  Rukis 

  • Lehti nakatavad haigused:
   • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
   • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
   • Pruunrooste (Puccinia recondita)
  • Viljapead nakatavad haigused:
   • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

  Pritsimise aeg 1. kõrresõlme staadiumist kuni õitsemise keskpaigani (BBCH 30-65).

   Maksimaalne kulunorm ühel kasutuskorral 0,8 l/ha. 

   Jahukaste, pruunrooste ja kõrreliste äärislaiksuse vastu parim toime saavutatakse, kui pritsitakse haiguste varases arengujärgus.

    

   Tritikale

   • Lehti nakatavad haigused:
    • Helelaiksus lehtedel (Mycosphaerella graminicola)
    • Kõrreliste silmlaiksus (Oculimacula spp.)
    • Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici repentis)
    • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
    • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
    • Pruunrooste (Puccinia recondita)
    • Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
   • Viljapead nakatavad haigused:
    • Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
    • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

   Pritsimise aeg 1. kõrresõlme staadiumist kuni õitsemise keskpaigani (BBCH 30-65).

   Maksimaalne kulunorm ühel kasutuskorral 0,8 l/ha.

   Silmlaiksuse vastu on parim tõrjeaeg kevadel kõrsumise algusest kuni 2.kõrresõlme kasvufaasini ning koheselt haigusesümptomite ilmnemisel. Kollase rooste, pruunrooste, kõrreliste äärislaiksuse ja helelaiksuse vastu pritsitakse haiguse arengu alguses. Helelaiksuse vastu viljapeadel on optimaalne tõrjeaeg õitsemise algusest kuni õitsemise keskpaigani (BBCH 61-65). Sel ajal on tagatud ka fusarioositõrje viljapeadel, et vältida mükotoksiinide levikut seemnetes.

    

   Kaer

   • Lehti nakatavad haigused:
    • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
    • Kaera-leherooste (Pyrenophora avenae)
    • Pruunrooste (Puccinia recondita)

   Pritsimise aeg 1. kõrresõlme kasvufaasist kuni õitsemise alguseni (BBCH 30-61).

   Maksimaalne kulunorm ühel kasutuskorral 0,8 l/ha.

    

   Kasutusjuhend:

   Kulunorm: 0,4-0,8 l/ha

   Veekulu: 150-300 l/ha

   Maksimaalne kasutuskordade arv: 1

   Ooteaeg: 35 päeva

    

   Tingimused pritsimise ajal:

     Optimaalne Minimaalne
   Temperatuur   15-18°C  6°C
    Õhuniiskus  üle 70%  -
    Vihmavaba periood peale pritsimist  2 tundi  1 tund
    Kultuur  Kiire kasv  keskmine kasvukiirus

    

   Paagisegud: Glacis võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja kvaliteetsete mikroväetistega, sh mangaansulfaat. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda maaletooja firma või selle esindaja poole.

    

    

   Kontakt Bayer Eesti
   Agronoomiline küsimus?

   Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

   Bayer toote etikett
   Copyright © Bayer AG
   Copyright © Bayer AG