Input Fungitsiid

INPUT® – fungitsiid teraviljadele

Mis fungitsiid on INPUT?

Fungitsiid INPUT on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid, kaitsva ja raviva toimega juurestikku, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Millised on fungitsiidi INPUT eelised ja tugevused?

  • Kaitseb nii taimede juurestikku, võrseid, lehti kui viljapead haiguste eest
  • Väga tõhus võrsehaiguste kompleksi, eriti silmlaiksuse tõrjel
  • Tõrjub efektiivselt jahukastet
  • Kandev jõud - tänu spiroksamiinile kiirem ja kestvam toime
  • Ideaalne partner fungitsiidide kombineerimisel integreeritud taimekaitses
  • Füsioloogiline mõju taimede ainevahetusele, klorofülli tootmisele ja saagi moodustumisele

Toimeained: protiokonasool 160 g/l, spiroksamiin 300 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Kuidas fungitsiid INPUT toimib?

INPUT on süsteemne fungitsiid juurestikku, lehti ja viljapead kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel. Input pakub nii ennetavat (profülaktilist) kui ravivat kaitset – seda võib kasutada nii enne haiguse nähtavat lööbimist kui peale haiguslaikude ilmumist
taimele.

Fungitsiid INPUT sisaldab kahte süsteemset toimeainet, protiokonasooli ja spiroksamiini, mis on teraviljahaiguste tõrjel väga efektiivsed ning toimeainete omavahelise sünergia tõttu tugevdavad need teineteise toimet.

Protiokonasool on asool-tüüpi toimeaine, mis toimib nii haigust ennetavalt kui haigustekitajat hävitavalt ning millel on suurim tõrjespekter asoolide seas. Protiokonasool põhjustab raku vaheseinte ja rakuseinte süsteemi lagunemist haigustekitajas. Seenehüüfid paisuvad ning lõhkevad ning nende edasine kasv lakkab. Seeneniidistik ei tungi taimesse ning haiguse levik on peatatud. Seen edasi ei paljune. Protiokonasool liigub taimes aktiivselt, jõudes ka nendesse kasvupunktidesse ja lehetippudesse, mis pritsimise hetkel polnud veel välja arenenud. Osa toimeainest säilib aga aktiivsena seal, kuhu ta pritsimise hetkel sattus. See tagab toimeaine ühtlase jaotumise taimes ning garanteerib kestva kaitse kogu taimele.

Spiroksamiin on kõrge bioloogilise aktiivsusega aine, mis mõjub eriti tõhusalt jahukaste vastu. Lisaks soodustab spiroksamiin teiste toimeainete imendumist taimesse, kiirendades nii preparaadi imendumist, parandades selle toimet kui muutes seda vihmakindlamaks. Spiroksamiin toimib süsteemselt ning seetõttu mõjub taimedele nii kaitsvalt kui ravivalt ning haigustekitajale hävitavalt. Spiroksamiini kahjustav mõju haigusele erineb asoolide ja strobiluriinide toimemehhanismist ning on seetõttu ideaalne partner resistentsuse tekkimist vältivas integreeritud taimekaitses, kus kombineeeritakse erineva toimeviisiga fungitsiide.

Milliste teraviljade haigustõrjeks on fungitsiid INPUT registreeritud?

Kviečių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas kviečiams. Kvietrugių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas kvietrugiams.
Tali- ja suvinisu Tali- ja suvitritikale
   
Rugių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas rugiams. Miežių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas miežiams.
Rukis Tali- ja suvioder

Milliste teraviljahaiguste tõrjel on fungitsiid INPUT efektiivne?

Tali- ja suvinisu

Pritsimise aeg BBCH 30-69, kõrsumise algusest õitsemise lõpuni:

Tali- ja suvioder

Pritsimise aeg BBCH 30-61, kõrsumise algusest õitsemise alguseni:

Rukis

Pritsimise aeg BBCH 30-69, kõrsumise algusest õitsemise lõpuni:

Tritikal

Pritsimise aeg BBCH 30-69, kõrsumise algusest õitsemise lõpuni:

Kuidas fungitsiidi INPUT kasutada?

Kasutusjuhend:

Kulunorm: 0,8 – 1,0 l/ha

Pritsimisaeg:

  • Juurestikku ja võrseid kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse võrsumise lõpul-kõrsumise algul, kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 30-32)
  • Lehti nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel - nisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) ning odral kõrsumise algusest õitsemise alguseni (BBCH 30-61)
  • Viljapea haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomisfaasis kuni õitsemise lõpuni (BBCH 51-69) ja otra loomisfaasis õitsemise alguseni (BBCH 51-61)

Toimeaeg:

Fungitsiid INPUT pakub üldjuhul kaitset haiguste eest vähemalt 3 – 4 nädalat. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga.

Maksimaalne kasutuskordade arv: Hooajal võib INPUT’iga pritsida kuni 1 kord.

Optimaalne vee hulk: 100-400 l/ha

Vihmakindlus: 30 minutit peale pritsimist

Ooteaeg: 35 päeva

Lisainformatsioon

Fungitsiidi INPUT mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Fungitsiid pakub üldjuhul kaitset haiguste eest vähemalt 3–4 nädalat.

Segatavus teiste preparaatidega:

Fungitsiidi INPUT võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega (kelaadi vormis). Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada INPUT pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutuim on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG