INPUT® TRIPLE – fungitsiid teraviljadele

Mis fungitsiid on INPUT TRIPLE?

Fungitsiid INPUT TRIPLE on laia toimespektriga ja pika toimeajaga süsteemne fungitsiid võrseid ja lehti kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil ning suvi- ja talitritikalel. INPUT TRIPLE on eriti efektiivne jahukaste tõrjel.

 • Toimeained: prokinasiid 40 g/l, protiokonasool 160 g/l, spiroksamiin 200 g/l
 • Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)

Kuidas fungitsiid INPUT TRIPLE toimib?

Input Triple on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kolme toimeainet. Kõik toimeained kuuluvad erinevatesse keemilistesse klassidesse ning mõjutavad haigustekitajat erineval viisil.

 • Prokinasiid toimib eriti tõhusalt teraviljade jahukaste vastu. On väga tõhusa ennetava ehk profülaktilise mõjuga, kuid ei oma ravivat ehk kuratiivset toimet. Toimeviis jahukaste haigustekitajale on erinev teistest toimeainetest ning seetõttu on prokinasiid oluline resistentsuse tekkimist vältiva abinõuna.
 • Protiokonasool on süsteemne fungitsiid, mis takistab seene niidistiku väljaarenemist. Protiokonasool on tugeva ennetava ja raviva toimega paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool jahukaste ja nisu-helelaiksuse vastu lehtedel, samuti nisu-pruunlaiksuse, silmlaiksuse, odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu teraviljadel.
 • Spiroksamiin mõjub jahukaste vastu süsteemselt, nii ennetavalt kui ravivalt. Lisaks toimib spiroksamiin roostehaiguste, odra-võrklaiksuse, äärislaiksuse ja nisu-helelaiksuse vastu lehtedel.

Milliste teraviljade haigustõrjeks on fungitsiid INPUT TRIPLE registreeritud?

Kviečių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas kviečiams. Kvietrugių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas kvietrugiams.
Tali- ja suvinisu Tali- ja suvitritikale
   
Rugių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas rugiams. Miežių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas miežiams.
Rukis Tali- ja suvioder

Milliste teraviljahaiguste tõrjel on fungitsiid INPUT TRIPLE efektiivne?

Toimespekter:

***- efektiivne (>80%)

**- keskmiselt efektiivne (60-80%)

Input Triple mõjub järgmiste haiguste vastu:

Tali- ja suvinisu:

Võrsehaigused:

Lehehaigused:

 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) ***
 • Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici-repentis) **
 • Helelaiksus lehtedel (Zymoseptoria tritici) ***
 • Pruunrooste (Puccinia recondita) ***

Tali- ja suvioder:

Võrsehaigused:

Lehehaigused:

Talirukis:

Võrsehaigused:

Lehehaigused:

Tali- ja suvitritikale:

Võrsehaigused:

Lehehaigused:

 • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) ***
 • Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici-repentis) ***
 • Pruunrooste (Puccinia recondita) ***
 • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) ***
 • Helelaiksus lehtedel (Zymoseptoria tritici) **

Kuidas fungitsiidi INPUT TRIPLE kasutada?

Kasutusjuhend:

Kulunorm: 0,75 l/ha

Input Triple on põhiliselt ennetavalt toimiv fungitsiid, mida tuleb kasutada enne haiguslaikude nähtavat lööbimist taimedel. Kuid Input Triple peatab ja takistab haiguste edasi arenemist ka siis, kui seda pritsitakse haigustest juba tabandunud taimedele. Tänu kolme toimeaine koosmõjule kaitseb Input Triple edukalt tali- ja suvinisu, tali- ja suviotra, talirukist ning tali- ja suvitritikalet mitmete oluliste saaki alandavate haiguste vastu.

Segatavus teiste preparaatidega: Input Triple võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja kvaliteetsete mikroväetistega, sh mangaansulfaat. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Input Triple pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Toimeaeg:

Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, ilmast ja pritsimise kvaliteedist. Input Triple pakub ennetava pritsimise ja ettenähtud kulunormi kasutamise korral kaitset haiguste eest vähemalt 3-4 nädalat.

Maksimaalne kasutuskordade arv: 1 kord kasvuperioodil

Optimaalne vee hulk: 150-400 l/ha

Vihmakindlus: 30 minutit

Milline on fungitsiidi INPU TRIPLE õige pritsimisaeg?

Input Triple

Pritsimisaeg:

 • Silmlaiksuse tõrjeks pritsitakse enne haigustunnuseid või hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel; kõrsumise algusest teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 30–32).
 • Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse ennetavalt või esimeste haigustunnuste tuvastamisel kõrsumise algusest kuni ohete ilmumiseni (BBCH 30–49).

Lisainformatsioon

Pritsimislahuse valmistamine: Enne pritsimislahuse valmistamist veendu, et prits, pihustid jm agregaadi osad oleksid puhtad ja terved. Täida pritsi paak esmalt poole vajamineva vee kogusega, käivita segisti. Enne Input Triple kanistri avamist loksuta hoolikalt. Lisa preparaat, sega hoolikalt ja seejärel lisa ülejäänud vee kogus. Valmistatud pritsimislahus kasuta kohe ilma vaheaegasid tegemata ja seejuures peab kindlasti töötama pritsi segisti. Pritsimislahust valmistada ainult vajaminev kogus. Tühjaks saanud taara loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse.

Pritsimistehnoloogia: Enne tööleasumist kontrolli paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Kui pritsiga on enne pritsitud teisi aineid, tuleb see enne kasutamist hoolikalt läbi pesta. Pritsi tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett

Bayer voldik
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG