Leymay - fungitsiid

Leimay

Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks kartulipõllul

Tooteliik: Fungitsiid

Kultuurigrupp: Kartul

Toimeaine: amisulbroom 200 g/l

Preparaadi vorm: Suspensioonkontsentraat

  • Väga hea ennetav toime:
    • Takistab zoospooride vabanemist eoskotist
    • Vähendab zoospooride liikumisvõimet
    • Pidurdab zoosporangiumide idanemist
  • Pikaajaline kaitse
  • Hoiab ära teisese nakkumise

Toimemehhanism:

Fungitsiidis Leimay sisalduv toimeaine imendub kiiresti kartulilehtede kutiikulakihti ning püsib tänu sellele lehes kaua kättesaadava ja aktiivsena. Niiskuse lisandumisel, nt hommikuse kastega, imendub toimeaine kutiikulast järk-järgult lehtede sisemistesse kudedesse ning takistab lehemädanikutekitaja nakatumist lehtedele. Toime haigustekitajale seisneb seene hingamise takistamises. Isegi väike kogus amisobroomi hoiab ära lehemädanikutekitaja seene zoospooride vabanemist eoskotist, pidurdab nende liikumist lehes ning vähendab tugevalt juba vabanenud eoste idanemisvõimet. Eosed hukkuvad ning haigus ei pääse kartulitaimi nakatama.  

Kasutusjuhend

Leimay on kontaktne, kaitsva toimega fungitsiid kartuli-lehemädanikku tõrjeks. Leimay’ga tuleb pritsida profülaktiliselt, enne haiguslaikude ilmumist lehtedele. Hilinemine pritsimisel võib põhjustada olulist saagi langust. Leimay-d võib kasutada kartuli igas kasvufaasis. Töödelda võib kõiki kartulisorte.

Kulunorm 0,5 l/ha. Maksimaalne lubatud kogus on 3,0 l/ha kasvuperioodi jooksul.

Vee hulk: 200-500 liitrit/ha.

Kasvuperioodi jooksul võib Leimay’ga pritsida kuni 6 korda, kusjuures iga pritsimise vahele peab jääma 7 kuni 10 päevane intervall. Viimane pritsimine peab toimuma vähemalt 7 päeva enne saagi koristamist.

Suure lehemädaniku riskiga perioodidel ning pealsete kiire arengu ajal peab pritsimine toimuma 7- päevaste intervallidega. Kui lehemädaniku risk on madal, võib pritsimisintervallid viia 10-päevasteks.

Leimay sobib hästi kasutamiseks kartuli-lehemädaniku tõrje programmides. Tänu kiirele kontaktsele toimele soovitame kasutada Leimay’d tõrjeprogrammi lõpufaasides. 

Pakendi suurus : 1 l, 5 l ja 10 l

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG