Propulse - fungitsiid

PROPULSE® – fungitsiid tali- ja suvirapsile, tali- ja suvirüpsile, maisile, kartulile, põldoale ja põldhernele

Mis fungitsiid on PROPULSE?

Fungitsiid PROPULSE on ennetava ja raviva toimega süsteemne fungitsiid tali- ja suvirapsile, tali- ja suvirüpsile, maisile, kartulile, põldoale ja põldhernele.

Millised on fungitsiidi PROPULSE eelised ja tugevused?

 • Paindlik pritsimisaeg ja pikaajaline toime
 • Kiire STOPP-mõju haigustele
 • Kaitseb hästi ka tugeva nakkuse korral
 • Teeb rapsi- ja rüpsikõdrad tugevaks - vähendab seemnete varisemist
 • Suurem rapsiseemne saak, rohkem õli ja suurim kasumlikkus
 • Kindlalt kvaliteetne ja haigusvaba põldoa ja põldherne saak ja seemned

Toimeained: protiokonasool 125 g/l, fluopüraam 125 g/l

Preparaadi vorm: suspoemulsioon

Kuidas fungitsiid PROPULSE toimib?

Fungitsiid PROPULSE on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid tali- ja suvirapsi, tali- ja suvirüpsi, maisi, kartuli, põldoa ja põldherne haiguste tõrjeks. Fungitsiid PROPULSE sisaldab kahte toimeainet:

 • Fluopüraam on lokaalsüsteemsete ja translaminaarsete omadustega, tänu millele imendub kiiresti taimesse ja levib kõikidesse rohelistesse kudedesse kaitstes taime tõhusalt seenkahjustajate rünnaku eest. Fluopüraam on kiire STOPP-mõjuga kõigile haigustele, pidurdab kiiresti juba lööbinud haiguse arengut, peatades seeneeoste idanemist, eostoru kasvu ja seeneniidistiku arengut.
 • Protiokonasool on süsteemne toimeaine, mis takistab seene niidistiku väljaarenemist. Protiokonasool on tugeva ennetava ja raviva toimega paljude taimehaiguste vastu.

Milliste kultuurtaimede haigustõrjeks on fungitsiid PROPULSE registreeritud?

Tali- ja suviraps Tali- ja suvirüps
   
Mais Põlduba
   
 
Põldhernes  

Milliste taimehaiguste tõrjel on fungitsiid PROPULSE efektiivne?

Tali- ja suviraps, tali- ja suvirüps

 • Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae)
 • Ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)
 • Hahkhallitus rapsil ja rüpsil (Botrytis fuckeliana)
 • Jahukaste (Erysiphe cruciferarum)

Mais

 • Maisi triiptõbi ehk maisi lehelaiksus (Helminthosporium turcicum)
 • Helminthosporium carbonum
 • Maisi silmlaiksus (Kabatiella zeae)

Lisaks haigustõrjele avaldab PROPULSE positiivset mõju taime ainevahetusele ja kasvule – maisi lehed on PROPULSE’ga pritsimise järel suuremad, laiemad ja rohelisemad, mis omakorda võimaldab taimel suuremat saaki moodustada.

Põlduba

 • Põldoa laikpõletik (Ascochyta fabae)
 • Põldoa rooste (Uromyces fabae)
 • Liblikõieliste kuivlaiksus (Alternaria spp.)
 • Põldoa šokolaadilaiksus (Botrytis fabae)
 • Hahkhallitus põldoal (Botrytis cinerea)
 • Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)

Põldhernes

 • Herne laikpõletik (Ascochyta pisi)
 • Herne rooste (Uromyces pisi)
 • Kuivlaiksus (Alternaria spp.)
 • Hahkhallitus hernel (Botrytis cinerea)
 • Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)

Kartul

 • Kartuli kuivlaiksus (Alternaria spp.: Alternaria solani ja Alternaria alternata)

Valgemädanik rapsil (Sclerotinia sclerotiorum)

Valgemädanik rapsil (Sclerotinia sclerotiorum)


Valgemädanik rapsil (Sclerotinia sclerotiorum)


Valgemädanik rapsil (Sclerotinia sclerotiorum)


Valgemädanik rapsil (Sclerotinia sclerotiorum)

Põldoa laikpõletik (Ascochyta fabae) ja Põldoa šokolaadilaiksus (Botrytis fabae)

Ascochyta fabae 

Ascochyta fabae


Kuidas fungitsiidi PROPULSE kasutada?

Kasutusjuhend erinevate kultuurtaimede haigustõrjel:

Tali- ja suviraps, tali- ja suvirüps

Kulunorm: 0,8 - 1,0 l/ha.

Pritsimise aeg:

Fungitsiidi PROPULSE võib pritsida, kui õieraod on pikenenud, kuid tupplehed on veel suletud (BBCH 57) kuni õitsemise lõpuni (BBCH 69). Pritsimise aeg valitakse vastavalt olulisimale tõrjutavale haigusele:

 • Ristõieliste valgemädaniku vastu pritsitakse ennetavalt õitsemise algusest kuni täisõitsemiseni, tavaliselt ajal, mil esimesed kroonlehed hakkavad pudenema (BBCH 63 – 65).
 • Ristõielise kuivlaiksuse vastu pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisel, enamasti õitsemise teisel poolel/lõpus.
 • Hahkhallituse vastu pritsitakse ennetavalt, kui ilmastikutingimused soodustavad haiguste levikut.
 • Jahukaste vastu pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Töölahuse kulu: 200-400 l/ha, sõltuvalt taimiku suurusest ja kasvufaasist.

Lubatud kasutada rapsil ja rüpsil üks kord hooaja jooksul.

Ooteaeg: rapsil ja rüpsil 56 päeva

Mais

Kulunorm: 0,8 - 1,0 l/ha

Pritsimise aeg:

Propulse’i võib pritsida alates maisi 3. kõrresõlme faasist kuni õitsemise lõpuni, mil emakasuue on lõplikult kuivanud (BBCH 33-BBCH 69).

Pritsitakse, kui ilmastikutingimused soodustavad haiguste levikut ja/või pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Töölahuse kulu: 200-400 l/ha, sõltuvalt taimiku suurusest ja kasvufaasist.

Lubatud kasutada: maisil kaks korda hooaja jooksul. Kahe pritsimise vahele peab jääma 14 päeva. 

Põlduba ja põldhernes

Kulunorm: 0.8 – 1.0 l/ha

Pritsimise aeg:

Fungitsiidi PROPULSE pritsitakse alates põldoa ja põldherne varre pikkuskasvust kuni õitsemise lõpuni (BBCH30-69).

Töölahuse kulu: 200-400 l/ha, sõltuvalt taimikus suurusest ja kasvufaasist.

Lubatud kasutada: põldoal ja põldhernel kaks korda hooaja jooksul. Kahe pritsimise vahele peab jääma 14 päeva.

Ooteaeg: põldoal ja põldhernel 35 päeva

Kartul

Kulunorm: 0.3 – 0.5 l/ha

Kõrgeimat normi kasutada haiguse tugeva lööbimise korral.

Pritsimise aeg: Propulse kasutamine on esimeste haigustunnuste ilmnemisel, kui on kartuli puhma laiumise algus (BBCH 40) kuni pealsete hävimiseni (BBCH 89).

Töölahuse kulu: 200-400 l/ha, sõltuvalt taimiku suurusest ja kasvufaasist. 

Lubatud kasutada: Kartulil kolm korda hooajal, maksimaalselt kuni 2 järjestikust kasutuskorda, hoides pritsimiste vahelist intervalli minimaalselt 10 päeva. Viimane pritsimine teha septembris. 

Ooteaeg: kartulil 21 päeva

Toimeaeg:

Pritsituna ennetavalt ehk profülaktiliselt, aitab PROPULSE tõhusalt ära hoida haiguse nähtavalt lööbimist taimele. Kui taim on juba tabandunud haigusest, toimib PROPULSE ravivalt, peatades juba nakatanud haiguse edasiarenemist ja takistades selle levikut taimes.

Optimaalne veekulu: 200-400 l/ha, sõltuvalt taimiku suurusest ja kasvufaasist

Miinimumtemperatuur pritsimise ajal + 12 kraadi.

Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehepinnal kuivanud.

Lisainformatsioon

Vältimaks pritsimislahuse mahavoolamist lehtedelt, ärge pritsige, kui taime lehed on märjad.

Segatavus teiste preparaatidega: Fungitsiidi PROPULSE võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada PROPULSE pritsimislahusesse viimasena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG