Propulse - fungitsiid

Propulse

Propulse on ennetava ja raviva toimega süsteemne fungitsiid haigustõrjeks tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil ning maisil.

Tooteliik: Fungitsiidid 

Kultuurigrupp: Raps, mais

Toimeained:  Protiokonasool 125 g/l; fluopüraam 125 g/l 

Preparaadi vorm: suspo-emulsioon

 

 • Tasakaalustatud toimespekter – ühtlane kaitse paljude haiguste vastu 
 • Väga tõhus valgemädaniku ja kuivlaiksuse vastu
 • Pikk mõjuaeg
 • Annab olulise enamsaagi
 • Moodustub rohkem õli
 • Väga kasumlik rapsikasvatajale

Toimeviis:
Propulse on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid tali- ja suvirapsi, tali- ja suvirüpsi ning maisi haiguste tõrjeks. Propulse sisaldab kahte toimeainet:

 • Fluopüraam on täiesti uus toimeaine püridüületüülamiidide keemilisest klassist.  Fluopüraam on lokaalsüsteemsete ja translaminaarsete omadustega, liigub taimes süsteemselt ülespoole, tänu millele kaitseb tõhusalt ka pritsimata jäänud pindu. Põhiline osa toimeainest jääb taime pindmistesse kudedesse, kust imendub pidevalt väikeste kogustena taimesse ja levib kõikidesse rohelistesse kudedesse, kaitsetes taime tõhusalt seenkahjustajate rünnaku eest.
 • Protiokonasool kuulub triasoliintioonide keemilisse gruppi. Protiokonasool on süsteemne toimeaine, mis mõjub haigustekitajale nii ennetavat kui ravivalt.

Pritsituna ennetavalt e profülaktiliselt, aitab Propulse tõhusalt ära hoida haiguse nähtavalt lööbimist taimele. Kui taim on juba tabandunud haigusest, toimib Propulse ravivalt, peatades juba nakatanud haiguse edasiarenemist ja takistades selle levikut taimes.

Toimespekter:
Propulse avaldab väga tasakaalustatud toimet paljudele olulistele rapsi ja rüpsi saaki mõjutavatele haigustele nagu:

 • Ristõieliste kuivlaiksus
 • Ristõieliste valgemädanik
 • Ristõieliste mustmädanik e fomoos
 • Tsülindrosporioos
 • Ristõielsite ebajahukaste
 • Jahukaste (ka kõtradele lööbiv)
 • Hahkhallitus rapsil

Kasutusjuhend:
Propulse peamine kasutusvaldkond on soovitavalt valgemädaniku ja kuivlaiksuse õitsemisaegne tõrje nii suvi- kui talirapsil ning suvi- ja talirüpsil.

Kulunorm on 0,8 - 1,0 l/ha.

Pritsimise aeg:
Propulse’i võib pritsida kas vahetult enne õitsemist või õitsemise ajal. Pritsimise aeg valitakse vastavalt olulisimale tõrjutavale haigusele:

 • Ristõieliste valgemädaniku vastu pritsitakse ennetavalt õitsemise algusest kuni täisõitsemiseni, tavaliselt ajal, mil esimesed kroonlehed hakkavad pudenema.
 • Ristõielise kuivlaiksuse vastu pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisel, enamasti õitsemise teisel poolel või lõpus.
 • Hahkhallikuse vastu rapsil ja rüpsil – pritsitakse ennetavalt, kui ilmastikutingimused soodustavad haiguste levikut.

Kasutamine maisil

Toimespekter:

o          maisi triiptõbi e maisi lehelaiksus (Helminthosporium turcicum)

o          Helminthosporium carbonum

o          maisi silmlaiksus (Kabatiella zeae)

 

Lisaks haigustõrjele avaldab Propulse positiivset mõju taime ainevahetusele ja kasvule – maisi lehed on Propulse’ga pritsimise järel suuremad, laiemad ja rohelisemad, mis omakorda võimaldab taimel suuremat saaki moodustada.

Kulunorm on 0,8 - 1,0 l/ha.

Pritsimise aeg:

Propulse’i võib pritsida alates maisi 3. Kõrresõlme faasist kuni õitsemise lõpuni, mil emakasuue on lõplikult kuivanud.

Pritsitakse, kui ilmastikutingimused soodustavad haiguste levikut ja/või pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

 

Töölahuse kulu sõltub taimiku suurusest ja kasvufaasist, soovitavalt  200-400 l/ha,

Lubatud kasutada rapsil ja rüpsil üks kord, maisil kaks korda hooaja jooksul. Kahe pritsimise vahele peab jääma 14 päeva.

Ooteaeg: 56 päeva

Preparaat toimib paremini, kui õhutemperatuur pritsimise ajal on + 120 C

Vihmakindlus: 1 tund kuni pritsimislahus on lehtedel kuivanud. Vältimaks pritsimislahuse mahavoolamist lehtedelt, ärge pritsige, kui taime lehed on märjad.

 

Bayer CropScience soovitab:

 • Mitte pritsida rapsi ja rüpsi haiguste tõrjeks sama preparaadiga rohkem kui kaks korda hooajal;
 • Vältida pritsimist, kui haigustekitaja on taime juba tugevalt nakatanud;
 • Järgida etiketil soovitatud kulunormi ja optimaalselt pritsimise aega;
 • Kasutada integreeritud taimekaitse võtteid vähendamaks haiguste survet kultuurile.

Segatavus teiste preparaatidega:
Propulse võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Propulse pritsimislahusesse viimasena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Pakend: 5 l

 

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG