Prosaro - fungitsiid

Prosaro

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid kaitsva ja raviva toimega lehti ja pähikut kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, rukkil ja suvi- ja talitritikalel ning haigustõrjeks tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirupsil, põldhernel ja põldoal.

Tooteliik: Fungitsiidid 

Kultuurigrupp: Raps, teraviljakultuurid, põlduba, põldhernes

Toimeained: protiokonasool 125 g/l, tebukonasool 125 g/l 

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 

Parim garantii kõikide hiliste lehti kahjustavate ja viljadele nakkuvate haiguste vastu

 • Tõhus kõikide oluliste lehehaiguste tõrjel (roosted ja lehelaiksused)
 • Eriti efektiivne fusariooside vastu teraviljapeadel
 • Vähendab mükotoksiinide teket
 • Füsioloogiline mõju, mis muudab taimed rohelisemaks
 • Efektiivne õitsemisaegsel rapsi haigustõrjel
 • Kasutatav erinevatel kultuuridel

Toimemehhanism:

Prosaro sisaldab kahte süsteemset triasoolide gruppi kuuluvat toimeainet.

Protiokonasool on laia toimespektriga uue põlvkonna asool-tüüpi toimeaine, mis püsib taimes kaua aktiivsena ning toimib nii kaitsvalt kui ravivalt kõikide oluliste taimehaiguste vastu.

Tebukonasool on tuntud roostete ja viljapeahaiguste ekspert, mis liigub taimes kiiresti ning toimib kindlalt, sõltumata ilmast.

 

Toimespekter:

Teraviljad: kõik lehti ja viljapead kahjustavad haigused:

Lehti nakatavad hagused:

 • Helelaiksus lehtedel(Septoria tritici)
 • Helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
 • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis)
 • Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
 • Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
 • Kollane rooste rukkil (Puccinia striiformis)
 • Kollane rooste odral(Puccinia striiformis)
 • Kollane rooste tritikalel (Puccinia striiformis)
 • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Odra-leherooste (Puccinia hordei)
 • Kaera-kroonrooste (Puccinia coronata)
 • Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora teres)
 • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
 • Kõrreliste pruunlaiksus (Bipolaris sorokiniana)
 • Helelaiksus kaeral (Stagonospora avenae)

Viljapead kahjustavad haigused:

 • Fusarioosid viljapeadel (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Monographella nivalis)
 • Helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
 • Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)

 

 

Tali- ja suviraps ja -rüps:

 • Tõusmepõletik
 • Ristõieliste mustmädanik e fomoos (Phoma lingam)
 • Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae)
 • Ristõieliste valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)
 • Tsülindrosporioos (Pyrenopeziza brassicae/Cylindrosporium concentricum)
 • Hahkhallitus rapsil (Botrytis cinerea)

 

Põlduba:

 • Põldoa laikpõletik (Ascochyta fabae Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes)
 • Põldoa rooste (Uromyces fabae, Uromyces phaseoli, Puccinia phaseoli Rabenh)
 • Põldoa šokolaadilaiksus (Botrytis fabae)

Põldhernes:

 • Herne laikpõletik (Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes)
 • Herne rooste (Uromyces pisi)
 • Hahkhallitus hernel (Botrytis cinerea)
 • Jahukaste hernel (Erysiphe pisi)
 • Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)

 

Kasutamine

Teraviljad

Kulunorm: 0,75 – 1,0 l/ha

Pritsimise aeg:

 • Lehti nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse ennetavalt, enne haiguse lööbimist, hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel - nisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise lõpuni, kaeral ja odral kõrsumise algusest õitsemise alguseni.
 • Viljapea kaitsmiseks haiguste vastu pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomisfaasis kuni õitsemise lõpuni ning otra loomisfaasist õitsemise alguseni.

 

Lubatud pritsida kaks korda kasvuajal. Pritsimistevaheline intervall: 14 – 28 päeva 

Fusariooside vastu viljapeal on parima tõrjetulemuse saavutamiseks soovitav pritsida profülaktiliselt ehk ennetavalt, kui tingimused on soodsad haiguse levikuks. Nisu, rukki ja tritikale puhul on sellised tingimused tavaliselt teravilja loomise lõpust kuni õitsemise lõpuni ning odra puhul loomise lõpust kuni õitsemise alguseni.

Niiske ja vihmane ilm teraviljade õitsemise ajal soodustab fusariooside levikut. Täiendavaks riskifaktoriks on ka teravili eelviljana ja minimeeritud harimine. Sellisel juhul soovitatakse kasutada Prosaro’t täiskulunormiga 1,0 l/ha, et saavutada parim tõrje fusariooside vastu viljapeadel.

Märkused: Prosaro kasutamisel on kõrvalmõju ka teisestele kahjustajatele, nagu kladosporioos (Cladosporium herbarum) ja alternarioos(Alternaria spp.).

 

Suvi- ja taliraps ja -rüps

Kulunorm: 1,0 l/ha

Pritsimise aeg:

 • Rapsi ja rüpsi kaitsmiseks tsülindrosporioosi, mustmädanikuja tõusmepõletiku nakkuse eest pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisel alates 4 lehe faasist kuni õitsemise alguseni
 • Kuivlaiksuse tõrjeks pritsitakse haigustunnuste ilmnemisel, alates 4 lehe faasist kuni õitsemise teise pooleni.
 • Valgemädaniku ja hahkhallitusevastu pritsitakse õitsemise teises pooles, kui rapsi ja rüpsi esimesed õiekroonlehed hakkavad pudenema.

 

Lubatud pritsida kaks korda kasvuajal. Pritsimistevaheline intervall: 14 – 28 päeva.

 

Põlduba, põldhernes

Kulunorm: 1,0 l/ha.

Pritsimise aeg: Pritsitakse haigustunnuste ilmumisel, oa ja herne kasvufaasis õiepungade moodustumisest kuni õitsemise lõpuni.

Lubatud pritsida kaks korda kasvuajal. Kahe pritsimise vahele peab jääma vähemalt 21 päeva.

 

Töölahuse kulu:

 • Teraviljad: 200-300 l/ha
 • Raps, rüps, 200-400 l/ha
 • Hernes, uba: 150 – 400 l/ha, sõltuvalt taimiku suurusest ja kasvufaasist

Ooteaeg: Teraviljad, põlduba, põldhernes 35 päeva, raps 56 päeva

Miinimumõhutemperatuur pritsimise ajal: + 12C

Vihmakindlus: 30 minutit pärast pritsimist

Paagisegud:

Prosaro’t võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Prosaro pritsimislahusesse viimasena. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Pakend: 5 l

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG