Siltra Xpro - fungitsiidid

SILTRA XPRO® – fungitsiid teraviljadele

Mis fungitsiid on SILTRA XPRO?

Fungitsiid SILTRA XPRO on laia toimespektriga, kaitsva ja pika raviva toimega süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel ja kaeral.

Siltra Xpro

Millised on fungitsiidi SILTRA XPRO eelised ja tugevused?

 • Kõrge saagipotentsiaaliga põldudele, kus on eesmärgiks pikaajaline kaitse ja kestev toime haiguste vastu
 • Kaitsev ja raviv toime
 • Eriti tõhus helelaiksuse, nisu-pruunlaiksuse, fusarioosi, äärislaiksuse ja võrklaiksuse tõrjel
 • Muudab taimed vastupidavamaks põuastressile ning hoiab taimed kauem rohelisena

Toimeained: biksafeen 60 g/l, protiokonasool 200 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Kuidas fungitsiid SILTRA XPRO toimib?

SILTRA XPRO on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kahte toimeainet. Kumbki toimeaine kuulub erinevasse keemilisse klassi ning mõjutab haigustekitajat erineval viisil.

 • biksafeen on toimeaine, mis kuulub karboksamiidide keemilisse klassi ning on lokaalsüsteemne fungitsiid. Biksafeen pakub kaitset haiguste vastu pika aja vältel ning on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede ainevahetust, taimed on rohelisemad ning põuakindlamad.
 • protiokonasool kuulub asoolide keemilisse gruppi, on süsteemne, ennetava ja raviva toimega ning mõjub kestvalt ja tõhusalt paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse ja nisu-pruunlaiksuse vastu, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka jahukaste vastu ning odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu teraviljadel.

Biksafeeni ja XPRO füsioloogilised eelised haigusvabadel nisutaimedel stressitingimustes

Siltra xpro biksafeen

Biksafeen lükkab edasi põua käes kannatavate taimede vananemist. See viitab taimede parandatud stressitaluvusele ja loob paremad eeldused suurema saagi moodustumiseks.

Milliste teraviljade haigustõrjeks on fungitsiid SILTRA XPRO registreeritud?

Kviečių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas kviečiams. Kvietrugių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas kvietrugiams.
Tali- ja suvinisu Tali- ja suvitritikale
   
Rugių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas rugiams. Miežių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas miežiams.
Rukis Tali- ja suvioder

Milliste teraviljahaiguste tõrjel on fungitsiid SILTRA XPRO efektiivne?

Tali- ja suvinisu

 • Lehti nakatavad hagused:
 • Viljapead nakatavad haigused:
  • Fusarioosid (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum)
  • Helelaiksus viljapeadel (Stagonospora nodorum)
  • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Tali- ja suvioder

Rukis

Tritikale 

 • Lehti nakatavad hagused:
  • Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici - Mycosphaerella graminicola)
  • Helelaiksus viljapeadel (Stagonospora (Leptosphaeria) nodorum)
  • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera (Pyrenophora) tritici repentis)
  • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
  • Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
  • Kollane rooste (Puccinia striiformis)
  • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Viljapead nakatavad haigused:

Kuidas fungitsiidi SILTRA XPRO kasutada?

Kasutusjuhend:

Kulunorm: 0,75 – 1,0 l/ha

Pritsimisaeg:

 • Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haigustunnuseid või hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel – tali- ja suvinisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30-69), tali- ja suviodral ning kaeral kõrsumise algusest õitsemise alguseni (BBCH 30–61).
 • Viljapeadele levivate haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 51-69) ning otra ja kaera loomise algusest õitsemise alguseni (BBCH 51–61).

Õite hukkumine stressi tagajärjel

Siltra Xpro

Toimeaeg:

Preparaadi mõju kestus sõltub haiguste intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Fungitsiid SILTRA XPRO pakub üldjuhul kaitset haiguste eest vähemalt 4 nädalat. Fungitsiid SILTRA XPRO mõjub kõige tõhusamalt, kui pritsitakse ennetavalt, st enne haiguslaikude nähtavat ilmumist taimedele. Eriti oluline on ennetav (profülaktiline) tõrje ülemisi lehti kahjustavate agressiivsete haiguste vastu nagu nisu-pruunlaiksus, nisu-helelaiksus ja odra-võrklaiksus. Haiguste ennetava pritsimise korral on mõju tõhusam ja kestab kauem. Kui kasvuperioodi jooksul plaanitakse teha ainult üks pritsimine, soovitatakse pikema mõju saavutamiseks pritsida kõrgeima soovitatud kulunormiga.

Pritsimine pärast esimeste haigustunnuste tekkimist taimedel hävitab seeneniidistiku haiguskolletel ning takistab haiguse edasist levikut, kuid kaitseaeg võib seetõttu olla lühem ning põldu tuleb jälgida, et järgneva pritsimise vajadus õigeaegselt kindlaks määrata.

Maksimaalne kasutuskordade arv:Hooajal võib SILTRA XPRO’d pritsida kuni 2 korda (intervall kahe pritsimise vahel vähemalt 14 päeva).

Optimaalne vee hulk: 100-300 l/ha. Tiheda kultuuri ja kõrgema taime korral soovitatakse kasutada suuremat vee hulka.

Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehepinnal kuivanud.

Lisainformatsioon

Segatavus teiste preparaatidega: Fungitsiidi SILTRA XPRO võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega (kelaadi vormis). Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada SILTRA XPRO pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG