Variano Xpro - fungitsiid

VARIANO XPRO® – fungitsiid teraviljadele

Mis fungitsiid on VARIANO XPRO?

Fungitsiid VARIANO XPRO on laia toimespektriga ja pika toimeajaga süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Variano Xpro

Millised on fungitsiidi VARIANO XPRO eelised ja tugevused?

 • Kolme tugeva, erineval viisil mõjuva toimeaine koostoime
 • Suurepärane mõju oluliste teraviljahaiguste vastu, eriti helelaiksus, nisu-pruunlaiksus ja odra-võrklaiksus
 • Suurem saak moodustub tänu tõhusale haigustõrjele ja taime füsioloogia stimuleerimisele
 • Pikim toime ja kaitseaeg haiguste vastu
 • Spetsiaalselt koostatud teravilja haiguste anti-resistentsuse strateegiat arvestades

Toimeained: biksafeen 40 g/l, fluoksastrobiin 50 g/l, protiokonasool 100 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Kuidas fungitsiid VARIANO XPRO toimib?

VARIANO XPRO on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kolme toimeainet. Kõik toimeained kuuluvad erinevase keemilisse klassi ning mõjutavad haigustekitajat erineval viisil.

 • biksafeen on toimeaine, mis kuulub karboksamiidide keemilisse klassi ning on lokaalsüsteemne fungitsiid. Biksafeen pakub kaitset haiguste vastu pika aja vältel ning on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede ainevahetust, taimed on rohelisemad ning põuakindlamad.
 • fluoksastrobiin kuulub strobiluriinide keemilisse klassi, on süsteemne ning pakub haiguste vastu tõhusat ennetavat kaitset. Lisaks mõjub ka ravivalt, peatades juba lööbinud haiguse edasise arengu ning nakatamisvõime. Fluoksastrobiin on laia toimespektriga ja eriti tõhusa mõjuga nisu-helelaiksuse, nisu-pruunlaiksuse ja roostehaiguste vastu, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka odra-võrklaiksuse ning äärislaiksuse vastu. Lisaks on fluoksastrobiinil taimedele rohendav mõju.
 • protiokonasool kuulub asoolide keemilisse gruppi, on süsteemne, ennetava ja raviva toimega ning mõjub kestvalt ja tõhusalt paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on protiokonasool nisu-helelaiksuse ja nisu-pruunlaikususe vastu, samuti fusarioosi vastu teraviljapeadel, aga ka jahukaste vastu ning odra-võrklaikuse ja äärilaiksuse vastu teraviljadel.

Kolme toimeaine tasakaalustatud mõju võimaldab efektiivselt tõrjuda kõiki majanduslikult olulisi taimehaigusi tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.
Fungitsiid VARIANO XPRO kaitseb odrataimi füsioloogiliste lehelaiksuste eest. Füsioloogilised lehelaiksused ei ole põhjustatud haigustekitajatest, vaid spetsiifilistest ilmastikutingimustest, nt intensiivne päikesekiirgus, kuiv ja kuum ilm, tolmuterade sattumine lehtedele ja sordi tundlikkus nendele tingimustele.

Fungitsiidi VARIANO XPRO pritsimise järel tugevneb taime füsioloogiline tervis – taimed on rohelisemad, lehepind suurem, klorofüllisisaldus kõrgem.

Milliste teraviljade haigustõrjeks on fungitsiid VARIANO XPRO registreeritud?

Kviečių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas kviečiams. Kvietrugių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas kvietrugiams.
Tali- ja suvinisu Tali- ja suvitritikale
   
Rugių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas rugiams. Miežių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas miežiams.
Rukis Tali- ja suvioder

Milliste teraviljahaiguste tõrjel on fungitsiid VARIANO XPRO efektiivne?

Tali- ja suvinisu

 • Lehti nakatavad haigused:
  • Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici - Mycosphaerella graminicola)
  • Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum)
  • Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis)
  • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
  • Pruunrooste (Puccinia recondita)
 • Viljapead nakatavad haigused:
  • Fusarioosid (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum)
  • Helelaiksus viljapeadel (Leptorhaeria nodorum)
  • Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)

Tali- ja suvioder

Rukis

Tritikal

Kuidas fungitsiidi VARIANO XPRO kasutada?

Kasutusjuhend:

Kulunorm: 1,0 – 1,25 l/ha

Pritsimisaeg:

 • Lehti kahjustavate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haigustunnuseid või hiljemalt esimeste haigustunnuste ilmnemisel lehtedel - nisul, rukkil ja tritikalel kõrsumise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30-69) ning odral kõrsumise algusest õitsemise alguseni (BBCH 30–61).
 • Viljapead nakatavate haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 51-69) ning otra loomise algusest õitsemise alguseni (BBCH 51–61).

Toimeaeg:

Fungitsiid VARIANO XPRO mõjub kõige tõhusamalt, kui pritsitakse ennetavalt, st enne haiguslaikude nähtavat ilmumist taimedele. Eriti oluline on ennetav (profülaktiline) tõrje ülemisi lehti kahjustavate agressiivsete haiguste vastu nagu nisu-pruunlaiksus, nisu-helelaiksus ja odra-võrklaiksus. Pritsimine pärast esimeste haigustunnuste tekkimist taimedel hävitab seeneniidistiku haiguskolletel ning takistab haiguse edasist levikut, kuid kaitseaeg võib seetõttu olla lühem ning põldu tuleb jälgida, et järgneva pritsimise vajadus õigeaegselt kindlaks määrata.

Maksimaalne kasutuskordade arv: Hooajal võib Variano Xpro’d pritsida kuni 2 korda. Pritsimiste vahele peab jääma 14 päeva.

Optimaalne vee hulk: 200-400 l/ha

Ooteaeg: 35 päeva

Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehepinnal kuivanud.

Lisainformatsioon

Fungitsiidi VARIANO XPRO’ga on lubatud pritsida kuni 2 korda hooajal. Ärge kasutage strobiluriini sisaldavaid preparaate rohkem kui 2 korda kasvuajal. Kui resistentsuse vältimise abinõusid ei rakendata, võib tõrje efektiivsus väheneda.

Segatavus teiste preparaatidega: VARIANO XPRO´d võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega (kelaadi vormis). Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Variano Xpro pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutum on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG