Zantara

ZANTARA® - fungitsiid teraviljadele

Mis fungitsiid on ZANTARA?

Fungitsiid ZANTARA on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjumiseks suvi- ja talinisu, suvi- ja taliodra, suvi- ja talitritikale, rukki ning kaera põldudel.

Zantara

Millised on fungitsiidi ZANTARA eelised ja tugevused?

 • Eriti tõhus helelaiksuse vastu lehtedel ja viljapeadel, roostehaiguste, odra-võrklaiksuse ja äärislaiksuse vastu
 • Toimeaine tebukonasooli kiire ümberpaiknemine lehes viitab headele ravivatele omadustele, mis suurendab paindlikkust pritsimisaja valikul.
 • Toimeaine biksafeeni aeglasem ümberpaiknemine lehes viitab selgelt pikale toimeajale
 • Muudab taimed vastupidavamaks põuastressile ning hoiab taimed kauem rohelisena

Töökorras taime päikesepatarei on suure saagi eelduseks

Päike on energiaallikas, mis ei ammendu.

 • Taimed on kasutanud seda energiat alates oma maakerale ilmumise hetkest 500 miljonit aastat tagasi.

Roheline leht on sarnane päikesepatareiga.

 • Lehel on suur pind, mis efektiivselt püüab valgusspektri nähtavat osa.
 • Klorofüll muudab valguse energiaks.

Lehed muundavad kogutud päikeseenergia tuumakaks teraks.

Kasutades ära Zantara suurepärast toimet haiguste vastu, hoiame lehed, eriti lipulehe, haigustest kahjustamata ning taim suudab ellu viia oma suurima eesmärgi – kasutada päikeseenergiat ja toitaineid suure, terve teraviljapea moodustamiseks.

Toimeained: biksafeen 50 g/l, tebukonasool 166 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Kuidas fungitsiid ZANTARA toimib?

Fungitsiid ZANTARA on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid, mis tõrjub tõhusalt lehtedele ja viljapeadele lööbivaid haigusi tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel ja kaeral. Fungitsiid ZANTARA toimib ennetavalt, kui seda kasutatakse profülaktiliselt – enne haiguste nähtavat lööbimist taimedele, ning ravivalt, kui pritsitakse esimeste haiguslaikude ilmumisel lehtedele.

Fungitsiid ZANTARA sisaldab kahte toimeainet:

- biksafeen on toimeaine, mis kuulub karboksamiidide keemilisse klassi ning on lokaalsüsteemne fungitsiid. Biksafeen pakub kaitset haiguste vastu pika aja vältel ning on efektiivne väga paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste, eriti kõrreliste helelaiksuse, roostehaiguste ning odra-võrklaiksuse vastu. Lisaks kaitsvale toimele haiguste vastu mõjutab biksafeen positiivselt ka taimede ainevahetust, taimed on rohelisemad ning põuakindlamad.

Biksafeen nii eraldi kasutatuna kui kombinatsioonis teiste toimeainetega (nt Zantara: biksafeen + tebukonasool) mõjutab taime füsioloogiat, seda eriti taime stressitingimustes. Sellised füsioloogilised mõjud alates rohendavast toimest põllul kuni suurema põuataluvuseni veevaestes tingimustes loovad taimele saagi moodustamisel eelistingimused võrreldes pritsimata taimedega.

Zantara

- tebukonasool on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid. Toimeaine tebukonasool imendub taime rohelistesse osadesse ühe tunni jooksu ning preparaat on seejärel vihmakindel. Tebukonasool mõjub nii profülaktiliselt kui ravivalt ning kaitseb taimi mitme nädala vältel. Parim tulemus saadakse, kui pritsitakse haiguse varajases arengustaadiumis, profülaktiliselt. Toimeaine tebukonasool tõrjub tõhusalt viljapeadele lööbivaid fusarioositüvedesid.

Kahe toimeaine koosmõjul kaitseb ZANTARA teraviljataimi kõikide olulisemate haigustekitajate eest tõhusalt ning kestvalt.

Milliste teraviljade haigustõrjeks on fungitsiid ZANTARA registreeritud?

Tali- ja suvinisu Tali- ja suvitritikale
Tali- ja suvinisu Tali- ja suvitritikale
   
Rukis Tali- ja suvioder
Rukis Tali- ja suvioder
   
Kaer  
Kaer  

Milliste teraviljahaiguste tõrjel on fungitsiid ZANTARA efektiivne?

Tali- ja suvinisu

Tali- ja suvioder

Rukis

Suvi- ja talitritikale

Kaer

Kuidas fungitsiidi ZANTARA kasutada?

Kasutusjuhend:

Kulunorm: 0,9 – 1,2 l/ha

Pritsimisaeg:

 • Lehtedele lööbivate haiguste tõrjeks pritsitakse enne haiguslaikude nähtavat lööbimist lehtedele või koheselt esimeste haigustunnuste ilmumisel. Nisu, tritikale ja rukki puhul langeb pritsimisaeg enamasti ajavahemikku kõrsumise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30-69), otra ja kaera pritsitakse
  võrsumise lõpust kuni õitsemise alguseni (BBCH 30-61).
 • Viljapea haiguste tõrjeks pritsitakse nisu, rukist ja tritikalet loomise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 51-69), otra ja kaera pritsitakse loomise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 51-61).

Toimeaeg:

Mõju kestus sõltub peamiselt haiguse leviku kiirusest ja intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Fungitsiidi ZANTARA mõju kestab vähemalt 3-4 nädalat.

Kui haigustõrjet plaanitakse teha ainult üks kord kasvuperioodil, siis soovitatakse pikima toimeaja kindlustamiseks pritsida ZANTARA suurima soovitatud normiga.

Optimaalne veekulu: 100 – 400 l/ha

Maksimaalne kasutuskordade arv: Lubatud pritsida kasvuajal kuni 2 korda. Kahe pritsimise vahele peab jääma intervall vähemalt 21 päeva.

Ooteaeg: 35 päeva.

Vihmakindlus: 1 tund, kuni pritsimislahus on lehepinnal kuivanud.

Lisainformatsioon

Fungitsiidi ZANTARA ei soovitata pritsida, kui taimelehed on kastest või vihmast märjad.

Segatavus teiste preparaatidega: Fungitsiidi ZANTARA võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega ja vedelväetistega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada Zantara pritsimislahusesse esimesena.

Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb oluliselt fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG