Attribut - herbitsiid

Attribut

Süsteemne herbitsiid mõningate kõrreliste ja ristõieliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel.

Tooteliik: Herbitsiidid

Kultuurigrupp: Teraviljakultuurid 

Toimeaine: propoksükarbasoon-naatrium

Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid

 

  • hävitab orasheina teraviljakasvu algfaasis
  • hävitab ka umbrohtude juuresüsteemi
  • tolmuvaba ja kasutajasõbralik formulatsioon
  • käepärane pakend – 120 g
  • sobib paagisegudesse

Toimemehhanism:

Attribut on selektiivne herbitsiid peamiselt kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, rukkil ja tritikalel. Preparaat mõjub umbrohtudele põhiliselt juurte, mõnel määral ka lehtede kaudu. Mõju lehtede kaudu saab suurendada kleepaine lisamisega töölahusele. Umbrohtude kasv peatub koheselt pärast pritsimist. Herbitsiidi mõju sümptomid arenevad välja 1-4 nädala jooksul, ning nähtuvad taime kängumises, värvi muutumises violetseks ja kudede kärbumises, mis viib lõpuks taime hävimiseni. Preparaat mõjub kiiremini kõrge temperatuuri ning õhu- ja mullaniiskuse korral.

Umbrohtude tõrjespekter:

Kõrrelised umbrohud
(mõju > 90%)
Kõrrelised umbrohud (mõju ~75%)
Orashein Tuulekaer
Aas-rebasesaba Murunurmikas
Rukki-kastehein Harilik nurmikas
Lusted  
   
Ristõielised umbrohud
(mõju > 90%)
Ristõielised umbrohud (mõju ~75%)
Põldsinep Harilik hiirekõrv
Põld-litterhein Raps (umbrohuna)

 

Kasutamine

Kultuurid: tali- ja suvinisu, rukis, tritikale
Kulunorm:
Suvinisu: 60 g/ha
Taliteraviljad: 60 – 100 g/ha

Vee kogus: 200-300 l/ha

Lubatud pritsida 1 kord hooaja jooksul.

Vihmakindlus: 2-3 tundi pärast pritsimist.

Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaasis - esimese pärislehe ilmumisest kuni võrsumise lõpuni.
Parim toime umbrohtudele on idulehefaasist kuni 4-5 pärislehe staadiumini. Orasheina ja rukki-kasteheina tõrjeks on optimaalne pritsimisaeg, kui umbrohul on 4-5 lehte.

Tähelepanu!

Kevadel Attribut'iga pritsitud põllule ei soovitata sügisel külvata talirapsi ega -rüpsi. Järelkultuuriks sobivad hästi taliteraviljad. Kevadel kultuuride valikus piiranguid ei ole. Juhul, kui ilmastikust vm asjaolust tingitud põhjusel Attribut’iga pritsitud põllul kultuur hävib, siis asenduskultuuriks sobib suvinisu, mille külvile peab eelnema künd. Ristõielised kultuurid on Attribut’i suhtes väga tundlikud, seepärast tuleb olla ettevaatlik pritsimisel rapsipõldude lähistel. Ei soovitata pritsida, kui õhutemperatuur on üle +25°C.

Paagisegud

Preparaadi segatavus: Attributi võib pritsida üksinda või segus sobivate herbitsiididega, mis täiendavad mõju laialehelistele umbrohtudele, näiteks Sekator OD. Soovitatav on pritsesegu sobivust väikestes kogustes eelnevalt proovida. Attribut lisatakse 1/3 veega täidetud pritsi paaki preparaatidest esimesena. Paagisegusse Attribut’iga ei soovitata lisada rohkem kui üks täiendav preparaat (sh mikroelemendid ja vees lahustuvad väetised).
Kleepaine soovitav kontsentratsioon lahuses on 0,1-0,15%.

Pakend: 120 g

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG