Estet - herbitsiid

Estet 600 EC

Tooteliik: Herbitsiidid

Kultuurigrupp:  Teraviljakultuurid 

Laia toimespektriga selektiivne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks tali- ja suviteraviljades, rohu-ja karjamaadel ning maisipõllul.

  • Lai toimespekter
  • Uus ester-formulatsioon – tõhusam kui amiinsool
  • Toime on nähtav juba mõne päeva möödudes pärast pritsimist
  • Paindlik partner paagisegudes
  • Toimib juba +5°C juures

Toimeaine: 2,4-D 600 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Toimeviis:
Estet 600 EC on selektiivne herbitsiid, mis tõrjub efektiivselt paljusid ühe- ja mitmeaastaseid kaheidulehelisi umbrohtusid. Preparaat mõjub süsteemselt ning toimib kui auksiini-tüüpi herbitsiid. Toimeained tungivad kiiresti taimesse ning esmased kahjustustunnused ilmnevad varsti pärast pritsimist taimede deformeerumise näol. Umbrohud hävivad täielikult 14 – 21 päeva pärast pritsimist. 

Toimespekter:
Herbitsiid toimib aktiivselt kasvavatele umbrohtudele. Mitmeaastaste umbrohtude tõrjumisel saavutatakse parim toime umbrohtude varajase arengu faasis ja/või rosetifaasis.

Mõju umbrohtudele 3 – 4 lehe faasist kuni õiepungade moodustumise alguseni, kulunormi 1,0 l/ha korral:  

Väga hea mõju (85-100%):

tähkjas rebashein- Amaranthus retroflexus
harilik malts -Atriplex patula
harilik hiirekõrv- Capsella bursa-pastoris 
rukkilill- Centaurea cyanus
valge hanemalts- Chenopodium album
põldohakas - Cirsium arvense
tuliohakas - Cirsium vulgare
harilik kassitapp -Convolvulus arvensis
kurereha -Geranium spp
kukemagun -Papaver rhoeas
süstlehine teeleht -Plantago lanceolata
suur teeleht -Plantago major
portulak - Portulaca oleracea
põldrõigas -Raphanus raphanistrum
põldsinep -Sinapis arvensis
põld-piimohakas -Sonchus arvensis
harilik piimohakas - Sonchus oleraceus
harilik võilill -Taraxacum officinalis
põld-litterhein -Thlaspi arvense
valge ristik -Trifolium repens
harilik hiirehernes -Vicia cracca    

 

Hea mõju (60-85%):

harilik raudrohi - Achillea millefolium
põld-varsapõlv -Anagallis arvensis
põld-varesjalg (põld-kukekannus) -Delphinium consolida      
harilik punand -Fumaria officinalis
kare kõrvik -Galeopsis tetrahit
paljas võõrkakar -Galinsoga parviflora
kurereha -Geranium arabicum
põld-lõosilm -Myosotis arvensis
erilehine linnurohi -Polygonum aviculare
konnatatar -Polygonum convolvulus
kahar kirburohi -Polygonum lapathifolium harilik kirburohi -Polygonum persicaria
roomav tulikas - Ranunculus repens
ristirohi -Senecio jacobaea
harilik ristirohi -Senecio vulgaris
harilik nälghein -Spergula arvensis
must maavits - Solanum nigrum

Nõrk mõju (kuni 60%):

valge karikakar -Anthemis arvensis
harilik punand - Lamium purpureum        
lõhnav kummel -Matricaria chamomilla
põldmünt -Mentha arvensis
oblika liigid- Rumex species
vesihein -Stellaria media
paiseleht -Tussilago farfara
kõrvenõges -Urtica dioca
pärsia mailane -Veronica persica
kannikese liigid -Viola spp.

 

Kasutusjuhend:
Taliteraviljad – talinisu, rukis, tritikale
Pritsimise aeg: kultuuri nelja lehe faasist kuni võrsumise lõpuni.
Kulunorm: 0,5 – 1,0 l/ha
Kulunorm 0,5 l/ha tõrjub umbrohtude varajases arengufaasis tõhusalt valget hanemaltsa, põld-litterheina, põldsinepit, põldrõigast, rapsi võõrkultuurina.
Kulunorm 0,7 l/ha tõrjub tõhusalt paljusid kaheidulehelisi umbrohtusid, kui neil on 3-4 lehte.
Kulunorm 1,0 l/ha soovitatakse kasutada, kui üheaastastel umbrohtudel hakkavad moodustuma õiepungad (nt rukkilill) ning kui põllul on rohkesti probleemseid umbrohtusid nagu põldohakas, võilill, põld-piimohakas.
Kaheiduleheliste umbrohtude tõrjespektri laiendamiseks, eriti kui põllul on rohkesti rukkilille, roomavat madarat e virna, kesalille ja kummelit, soovitatakse kasutada paagisegu Sekator OD –ga: Estet 600 EC 0,5– 1,0 l/ha + Sekator OD 0,125 - 0,15 l/ha

Suviteraviljad – suvinisu, oder, kaer
Pritsimise aeg: kultuuri kahe lehe faasist kuni võrsumiseni.
Kulunorm: 0,5 l/ha
Kulunorm 0,5 l/ha tõrjub umbrohtude varajases arengufaasis tõhusalt valget hanemaltsa, põld-litterheina, põldsinepit, põldrõigast, rapsi võõrkultuurina.

Mais
Pritsimise aeg: enne kui maisil areneb välja 6 lehte.
Kulunorm: 0,5 l/ha 
Pritsimise aeg: kultuuri nelja lehe faasist kuni võrsumise lõpuni.
Tagatud on tõhus kontroll järgmiste umbrohtude üle: valget hanemalts, põld-litterhein, põldsinep, põldrõigas, raps võõrkultuurina.
Toimespektri laiendamiseks soovitatakse  Estet 60 EC-d kasutada koos teiste maisile sobivate herbitsiididega, nt Maister OD-ga. Segada võib järgmiselt: Estet 0,5 l/ha + Maister OD 1,25 l/ha.

Kõrrelised heintaimed seemneks
Pritsimise aeg: pritsitakse kevadel võrsumise algusest kuni kõrsumise lõpuni, kui mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud on rosetifaasis.
Kulunorm: 1,0 – 2,0 l/ha  
Suuremat kulunormi soovitatakse kasutada, kui põllul esineb rohkesti sügava juurekavaga umbrohtusid nagu võilill ja põldohakas.
Liblikõielisi sisaldaval rohumaal ei ole soovitav Estet 600 EC-d kasutada.

Karjamaad, ilma liblikõieliste heintaimedeta
Pritsimise aeg: pritsitakse kevadel võrsumise algusest kuni kõrsumise lõpuni, kui mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud on rosetifaasis.
Kulunorm: 1,0 – 2,0 l/ha  
Suuremat kulunormi soovitatakse kasutada, kui põllul esineb rohkesti mitmeaastaseid umbrohtusid.
Niitmine ja karjatamine on lubatud 28 p pärast pritsimist.

Töölahuse kulu: 
- 100-300 l/ha kultuuri tavalise tiheduse korral
- 300-400 l/ha tiheda taimikuga põldudel

Hooajal on lubatud pritsida 1 kord

Vihmakindlus saabub 4-5 tundi pärast pritsimist.

Soovitav õhutemperatuur pritsimise ajal, mis tagab tõhusaima toime: vähemalt +5°C, kuni + 25°C, optimaalne alates + 12°C.

Segatavus teiste preparaatidega:
Estet 600 EC-d võib kasutada pritseprogrammides teiste herbitsiidide, fungitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Toimespektri laiendamiseks võib Estet 200 EC-d vajadusel kasutada koos muude herbitsiididega, nt Sekator OD. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG