Fenix - herbitsiid

FENIX® herbitsiid

FENIX® – herbitsiid kartuli, porgandi, tippsibula, herne, põldoa, köömne, pastinaagi, juur- ja lehtselleri, juur- ja lehtpeterselli, tilli, küüslaugu ja päevalille põldudele ning männi, kuuse ja lehise istandustesse ja puukoolidesse

 

Mis herbitsiid on FENIX?

Herbitsiid FENIX on üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartuli, porgandi, tippsibula, herne, põldoa, köömne, pastinaagi, juur- ja lehtselleri, juur- ja lehtpeterselli, tilli, küüslaugu ja päevalille põldudele ning männi, kuuse ja lehise istandustesse ja puukoolidesse.

Toimeained: aklonifeen 600 g/l

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Kuidas herbitsiid FENIX toimib?

FENIX on selektiivne kontaktne ja mõnevõrra süsteemsete omadustega herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede kõrreliste umbrohtude tõrjeks. Herbitsiid FENIX moodustab pritsimise järgselt mulla pinnale kileja kihi, mis mõjub umbrohtudele nende tärkamisel. Preparaat mõjub kaheidulehelistele umbrohtudele mulla ja lehtede kaudu. Umbrohud saavad preparaadis sisalduva toimeainega aklonifeen kontakti taimede idanemise ajal, kui idulehed suruvad ennast mulla pinnast läbi. Sel hetkel puutuvad nad kokku mullapinnale pritsitud ja sinna kileja katte moodustanud preparaadiga. Seetõttu on FENIX’i pritsimiseks sobivaim hetk enne umbrohtude tärkamist või nende väga varases kasvustaadiumis – umbrohtude idanemisel kuni esimeste pärislehtede ilmumiseni.

FENIX ei pidurda umbrohuseemnete idanemist, kuid takistab nende tärkamist. Herbitsiidiga kokkupuutunud umbrohu lehed ja võrsed muutuvad klorootiliseks – lehtedel ja leheservades tekivad valkjad ja kollased laigud.

Fenix herbitsiid

Umbrohtude lehed muutuvad tärkamise järgselt klorootiliseks, kasv pidurdub ja mõne aja pärast umbrohud hävinevad.

Kuidas herbitsiid FENIX toimib erinevatel muldadel?

Optimaalne veekulu: 200 - 300 l/ha, parema mullapinna kattuvuse saavutamiseks, eriti kuiva mulla ja vähese õhuniiskuse juures, on soovitatav kasutada veekulu vähemalt 250 l/ha

FENIX’i mõju kestab 2-3 kuud. Mõju kestus sõltub herbitsiidi kulunormist ja kultuuri tihedusest.

Suure orgaanilise aine sisaldusega muldade puhul on parim aeg pritsida vahetult pärast umbrohtude tärkamist.

Turvas - ja huumusrikastel muldadel mõjub preparaat kõige efektiivsemalt siis, kui umbrohud on tärganud. Kui põllul esineb rohkesti kõrrelisi, kummelit, kirburohtu või põldkannikest, võib parema tulemuse saamiseks kasutada paagisegudes ka teisi kultuurile sobivaid herbitsiide.

Parim toime saavutatakse hästiharitud pinnase (ilma suurte kamakateta ja ilma taimejäänusteta mulla pinnal) ning võimalikult ühtlase pritsimise korral – siis saab preparaat moodustada mulla pinnale kileja kihi, mis mõjub umbrohtudele nende tärkamisel. Igasugune mullaharimine pärast FENIX’iga pritsimist lõhub mulla pinnale moodustunud kihi ning vähendab preparaadi mõju umbrohtudele.

Umbrohutaimed ei omasta toimeainet aklonifeen juurte kaudu, seetõttu ei mõjuta mulla niiskus otseselt preparaadi efektiivsust. Tugev vihm pärast pritsimist võib põhjustada kultuuril ajutist stressi ja kasvuseisakut.

Milliste kultuurtaimede umbrohutõrjeks on herbitsiid FENIX registreeritud?

Herbitsiid FENIX on registreeritud umbrohutõrjeks kartuli, porgandi, tippsibula, herne, põldoa, köömne, pastinaagi, juur- ja lehtselleri, juur- ja lehtpeterselli, tilli, küüslaugu ja päevalille põldudele ning männi, kuuse ja lehise istandustesse ja puukoolidesse.

Milline on herbitsiidi FENIX tõrjespekter?

Pritsimise
aeg
Hea mõju
90-100 %
Piisav mõju
85 – 90 % 
Keskmine mõju
70-85 %
Ebapiisav mõju
< 70 %
Tärkamiseelselt Põldsinep
Kahar kirburohi
Põld-lõosilm
Põldmagun
Põld-litterhein
Roomav madar e virn
Harilik kirburohi
Harilik vesihein
Harilik linnukapsas
Kesalill, kummel
Valge hanemalts
Raps võõrkultuurina
Iminõgeselised
Piimohakalised
Harilik malts
Erilehine linnurohi
Kannikeselised
Murunurmikas
Raudnõges
Konnatatar
Kurerehalised
Põldmailane
Pärsia mailan
 Kõrvikulised
Must maavits
Harilik ristirohi
Harilik nälghein
Piimalill
Hõlmlehine mailane
Kollane jaanikakar
Peale
tärkamist
Põldsinep
Kahar kirburohi
Põld-lõosilm
Põldmagun
Põld-litterhein
Roomav madar e virn
Valge hanemalts
Harilik kirburohi
Harilik vesihein
Iminõgeselised
Erilehine linnurohi
Harilik linnukapsas
Raps võõrkultuurina
Piimohakalised
Valge hanemalts
Murunurmikas
Raudnõges
Konnatatar
Mailaselised
Kannikeselised
Kurerehalised
Kesalill, kummel
Kõrvikulised
Must maavits
Harilik ristirohi
Harilik nälghein
Piimalill
Hõlmlehine mailane
Kollane jaanikakar

Fenix herbitsiid

Hernepõld pärast mitu nädalat pärast herbitsiidi Fenix kasutamist – tõrjutud on kõik olulised umbrohud  

Kuidas herbitsiidi FENIX kasutada?

Kasutusjuhend erinevatel kultuuridel:

Kartul

Fenix’it kasutatakse peale kartuli mahapanekut või peale viimast vaheltharimist, kuid mitte hiljem kui üks nädal enne kartuli tärkamist. Ärge tehke liiga järskude külgedega kartulivagusid, et vältida tuule ja vihma mõjul tekkida võivat pinnase erosiooni. Optimaalse kujuga, mitte liiga sügavad kartulivaod parandavad herbitsiidi mõju. Pärast pritsimist vältida vaheltharimist, et preparaat saaks mõjuda. Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi jooksul.

Kulunorm: 2,5 – 3,0 l/ha

Hernes, põlduba

Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne herne või põldoa tärkamist.

Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi jooksul.

Kulunorm: 3,0 l/ha

Porgand, küüslauk, juurseller, juurpetersell, pastinaak

Herbitsiidi Fenix kasutamiseks on kaks võimalust:

 1. võimalus – üks pritsimine kasvuperioodil peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.
  • Kulunorm: 2,5 l/ha
 2. võimalus – jaotatud pritsimine. Võimaldab paremini tõrjuda uuest tärganud umbrohtusid.
  • Esimene pritsimine peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.
  • Kulunorm: 1,5 l/ha
  • Teine pritsimine, kui kultuuril on arenenud 2 pärislehte ja uued umbrohud on tärganud.
  • Kulunorm: 1,0 l/ha

Sibul

Herbitsiidi Fenix ei soovitata kasutada seemnest külvatud sibula põldudel, kuna jaheda ja niiske ilma korral võib pritsimine kultuurile ebasoodsalt mõjuda.

Tippsibul

Herbitsiidi Fenix kasutamiseks on kaks võimalust:

 1.  võimalus – üks pritsimine kasvuperioodil peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist
  • Kulunorm: 2,5 l/ha
 2. võimalus – jaotatud pritsimine. Võimaldab paremini tõrjuda uuest tärganud umbrohtusid.
  • Esimene pritsimine peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.
  • Kulunorm: 1,5 l/ha
  • Teine pritsimine, kui kultuuril on arenenud 1-2 lehte ja uued umbrohud on tärganud.
  • Kulunorm: 1,0 l/ha
  • Eriti vihmarohke aasta korral võib pärast pritsimist tärgata uus umbrohtude põlvkond.

Köömen

Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.

Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi jooksul.

Kulunorm: 2,0 l/ha

Lehtseller, lehtpetersell

Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.

Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi jooksul.

Kulunorm: 2,5 l/ha

Till

Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid enne kultuuri tärkamist.

Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi jooksul.

Kulunorm: 2,0 – 3,0 l/ha

Päevalill

Kasutada herbitsiidi Fenix peale külvi, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne päevalille tärkamist.

Lubatud kasutada üks kord kasvuperioodi jooksul.

Kulunorm: 2,5 - 3,0 l/ha

Puukoolid

Herbitsiidi Fenix võib kasutada männi, kuuse, lehise istandustes ja puukoolides talve lõpul/varakevadel, enne pungade puhkemist.

Lubatud kasutada 1 kord aastas

Kulunorm: 2,0 – 3,0 l/ha

Lisainformatsioon

Kui herne, oa ja päevalille põldudel kasutada FENIX’it hiljem kui üks nädal enne tärkamist, võib herbitsiid ebasoodsate ilmastikuolude (niiske, jahe) korral avaldada kultuurile negatiivset mõju.

Märgatavalt ebaühtlase maastiku korral võib toimeaine rohke vee olemasolul valguda madalamatesse põlluosadesse ning kahjustada kultuuri või naaberkultuure.
FENIX võib ebasoodsalt mõjuda veel tärkamata rapsile, odrale, salatile, peedile, kurgile. Ebasoodsa mõju vältimiseks soovitatakse jätta 5 m laiune kaitsetsoon (pritsimata ala) pritsitava põllu ja nimetatud naaberkultuuride vahele.

Asenduskultuurid:

Kui mingil põhjusel kultuur hävib ja seda pärast kõrge kulunormiga FENIX’i pritsimist põllule, võib samal põllul pärast mullaharimist kasvatada suviotra, suvinisu, suvirukist, suvitritikalet, suhkrupeeti, päevalille, maisi, põlduba ja sojauba. Asenduskultuuride külvi ja FENIX’iga pritsimise vahele peab jääma vähemalt kolm nädalat. Asenduskultuuri külvile peab eelnema mullaharimine (vähemalt 10 cm sügavuselt). Kui asenduskultuurina on plaanis külvata harilikku keerispead või redist, peab külvile eelnema sügavkünd (vähemalt 20 cm). Sügisel võib külvata talirapsi, taliotra, talinisu, talirukist, talitritikalet. Järgmisel aastal võib külvata kõiki kultuure.

Segatavus teiste preparaatidega:

Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitame valada FENIX pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutuim on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused).

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG