Incelo

INCELO® herbitsiid

Laia tõrjespektriga ja süsteemse toimega herbitsiid kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, talirukkil ja talitritikalel. 

Toimeained

 • Metüülmesosulfuroon 45 g/kg 
 • Metüültieenkarbasoon 15 g/kg 

Kultuurtaimede kaitseks: Mefenpüür-dietüül 112.5 g/kg 

Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid (WG)

Toimeviis

INCELO® sisaldab kaht aktiivset toimeainet, mis kuuluvad kahte erinevasse keemilisse klassi. INCELO® on ALS-inhibiitor herbitsiid, mis kiiretoimeliselt pidurdab rakkude jagunemise juure- ja võrsetippudes blokeerides aminohapete produktsiooni umbrohutaimedes.

 • Metüülmesosulfuroon kuulub sulfonüüluurea keemilisse gruppi. Imendub umbrohutaimedesse peamiselt lehtede kaudu, vähem juurte kaudu.
 • Metüültieenkarbasoon kuulub sülfonüül-amino-karbonüül-triasolinoonide keemilisse klassi. Imendub umbrohutaimedesse kiiresti nii lehtede kui juurte kaudu.

Pärast pritsimist tundlike kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude kasv ja areng peatub, seega on peatatud konkurents kultuurtaimedele. Umbrohtude lõplik hävimine võtab aega 3-6 nädalat. Soovituslik on pritsida, kui umbrohutaimed on noored ja aktiivses kasvufaasis ning heades kasvutingimustes (piisav õhuniiskus, piisav mullaniiskus ja õhutemperatuuril kuni 25°C). Kõrreliste umbrohtude tõrjumisel on oluline, et pritsimise ajal oleks kõrrelised võrsumisfaasis (kuni kasvufaas BBCH 29).

 

Millist umbrohtu tõrjub herbitsiid INCELO®?

INCELO® toimespekter ja kulunorm

 • 0,2 kg/ha + kleepaine (soovituslik maksimumnorm) kasutamisel talinisul ja talitritikalel 
 • 0,1 kg/ha + kleepaine (soovituslik maksimumnorm) kasutamisel talirukkil
Umbrohud INCELO® 0,2 kg/ha + 1l/ha Mero või Biopower INCELO® 0,1 kg/ha + 1 l/ha Mero või Biopower
Kõrrelised umbrohud     
Põld- rebasesaba (Alopecurus myosuroides) Tundlik (93%) Keskmiselt vastupidav
Rukki-kastehein (Apera spica-venti) Väga tundlik (99%) Tundlik (92%)
Murunurmikas (Poa annua) Tundlik (93%) Tundlik (93%)
Laialehelised umbrohud    
Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris) Väga tundlik (98%) Väga tundlik (98%)
Roomav madar ehk virn (Galium aparine) Tundlik (92%) Tundlik (89%)
Verev iminõges (Lamium purpureum) Tundlik (93%) Tundlik (88%)
Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum) Väga tundlik (98%) Väga tundlik (80%)
Kukemagun (Papaver rhoeas) Väga tundlik (98%) Tundlik (90%)
Vesihein (Stellaria media) Väga tundlik (99%) Väga tundlik (97%)

 • Väga tundlikud umbrohud: 95 - 100% efektiivsus;
 • Tundlikud umbrohud: 85 - 94,9% efektiivsus;
 • Keskmiselt tundlikud umbrohud: 70 - 84,9% efektiivsus;
 • Keskmiselt vastupidavad umbrohud: 50 - 69,9% efektiivsus;

Pritsimise aeg: 

Herbitsiidi INCELO® pritsitakse talinisu, talirukki ja talitritikale põldudel kevadel, kui vegetatsioon on alanud ja umbrohud on noored ning aktiivses kasvufaasis. Kõrrelised umbrohud ei tohi olla suuremad kui võrsumisfaasis (BBCH 29). Pritsimise aeg teravilja seisukohalt on kasvufaas BBCH 20-32 (mullasisese kõrresõlme moodustumisest kuni peavarrel formuleerub teine kõrresõlm).

Veekulu: 150-200 l/ha

Maksimaalne kasutuskordade arv hooajal: 1

Vihmakindlus: 5 tundi

MÄRKUS! 

 • Parima tõrjetulemuse saavutamiseks on vajalik lisada pritsimislahusesse kleepaine. Soovituslik on kasutada kleepaineid Mero 1l/ha või Biopower 1l/ha.
 • Madal õhuniiskus ja/või madalad õhutemperatuurid aeglustavad herbitsiidi imendumist umbrohtudesse, mistõttu tulemuseks võib olla oodatust madalam efektiivsus.
 • Mitte kasutada allakülviga põldudel!
 • Herbitsiid INCELO® ei ole selektiivne odral ja kaeral. Mitte kasutada odra- ja kaerapõldudel. 
 • Mitte kasutada INCELO® teraviljas, kus teravili on seguna külvatud kõrreliste heintaimedega või kaunviljadega.
 • Vajalik on tagada täpne herbitsiidi pritsimine, vältides ülekatteid ja kasutades pritsimisel sobivat liikumiskiirust.
 • Pritsima peab tuulevaikse ilmaga (tuule kiirus kuni 4 m/s).
 • Vältida triivi tekkimist ja liikumist naaberpõldudele ja kultuuridele!
 • Herbitsiidi INCELO® ei ole soovitatav pritsida, kui teravili kannatab stressitingimustes ning taimede kasv on nõrgestatud (põud, kahjurputukate või haiguste rünnak, toitainete puudus, mullastiku häired, juurestiku häired jms).
 • Teravilja lühiajaline kasvupidurdus ja värvimuutus peale pritsimist ei oma negatiivset mõju saagile.

Resistentsuse vältimine

Herbitsiid INCELO® sisaldab kaht aktiivset toimeainet, metüülmesosulfuroon ja metüültieenkarbasoon, mis kuuluvad HRAC klassifikatsioonis gruppi B.

Järelkultuurid:

Pärast herbitsiidi INCELO® kasutamist taliteraviljapõldudel võib külvata järgnevaid kultuure:

  Minimeeritud harimine Mullaharimine kuni 10 cm Kündmine
Sama aasta suvel/sügisel* - Taliteraviljad Taliraps
Järgneval kevadel

Põldhernes

mais

Suviteraviljad

Põldhernes

Suhkrupeet

Mais

Sojauba

Päevalill

Suviteraviljad

Põldhernes

Suhkrupeet

Mais

Sojauba

Päevalill

*Soovides külvata mõnd teist kultuuri, mis ei ole nimetatud eelnevas tabelis, lasub vastutus kasutajal. 

 

 

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Incelo® // Rohkem paindlikkust kui iial varem.

INCELO® on UUS herbitsiid kõrreliste ja mõningate laialeheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, talirukkil ja talitritikalel.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG