Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele

Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele

Kuidas herbitsiid Komplet toimib?

Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadeleKomplet on mulla mõjuga herbitsiid, mis kuulub oksüatsetamiidide ja püridiinkarboksamiidide keemilisse gruppi. Herbitsiidi Komplet kasutatakse sügisel rukki-kasteheina ja paljude laialeheliste umbrohtude tõrjumiseks talinisu, talitritikale, rukki ja taliodra põldudelt. Herbitsiidi Komplet kasutusaeg sügisel on pärast taliteravilja tärkamist kuni kultuuri 3.pärislehe ilmumiseni (BBCH 11-13).

Mulla mõjuga herbitsiid rukki-kasteheina ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel.

 • Tooteliik: Herbitsiidid
 • Kultuurigrupp: Teraviljakultuurid 
 • Toimeained:  Flufenatseet 280 g/l; diflufenikaan 280 g/l
 • Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Kuidas herbitsiid Komplet toimib?

Komplet on mulla mõjuga herbitsiid rukki-kasteheina ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks sügisel pärast taliteravilja tärkamist. Komplet sisaldab kahte erineva toimeviisiga ja teineteist täiendavat toimeainet:

 • flufenatseet omastatakse tärkavate umbrohutaimede poolt peamiselt juurte ja hüpokotüüli kaudu.
 • diflufenikaan omastatakse samuti peamiselt juurte kaudu. Umbrohtude tärkamisjärgsel pritsimisel imendub diflufenikaan umbrohtudesse ka lehtede kaudu.

Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena pikka aega pärast pritsimist, seetõttu toimib herbitsiid Komplet tõhusalt kaua aega pärast pritsimist. Piisav niiskustase mullas suurendab herbitsiidi efektiivsust. Herbitsiidi Komplet tõhusaks toimimiseks on oluline, et pinnas oleks korralikult ette valmistatud. Mullakamakate  ja põhu ning taimejäänuste rohke esinemine põllupinnal takistab preparaadi mõju umbrohtudele. Herbitsiidi Komplet mõju on kõige tõhusam, kui pritsitakse umbrohtude tärkamise või idulehtede moodustumise ajal.

Mis taliteraviljadele herbitsiid Komplet on registreeritud?

Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele
Talinisu  Rukis
Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele
Talitritikale Talioder

 

Missuguseid umbrohtusid herbitsiid Komplet tõrjub?

Tõrjespekter: 

Väga vastuvõtlikud umbrohud >95%

 • Rukki-kastehein
 • Harilik punand
 • Põldkannike
 • Põldsinep
 • Vesihein
 • Verev iminõges
 • Magunalised
 • Põld-mailane
 • Hõlmlehine mailane
 • Pärsia mailane
 • Roomav madar
 • Harilik konnatatar
 • Harilik kesalill
 • Põldrõigas
 • Raps võõrkulutuurina
 • Põld-litterhein
 • Harilik hiirekõrv

Vastuvõtlikud umbrohud 85-94%

 • Rukkilill
 • Madal kurereha

Mõõdukalt vastuvõtlikud umbrohud <85%

 • Tuulekaer
 • Harilik orashein
 • Põldosi
 • sügava juurekavaga umbrohud
 • nagu põldohakas

Kuidas herbitsiidi Komplet kasutada?

Kulunorm: 0,4-0,5 l/ha

Veekulu: 200-400 l

 • Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, taliodral, rukkil ja tritikalel.
 • Parim pritsimisaeg on varsti pärast kultuuri tärkamist kuni kultuuri kolme pärislehe staadiumini (BBCH 11-13). Sel ajal on ka umbrohud väga varajases kasvufaasis (alles idanemas või esimes(t)e iduleh(ted)e staadiumis), mil preparaadi mõju on kõige tõhusam.
 • Herbitsiidi Komplet võib kasutada segudes teiste herbitsiididega toimespektri laiendamiseks.

Mullapinna ettevalmistus määrab mullaherbitsiidi efektiivsuse

Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele
Osad umbrohuseemned jäävad suurte mullatükkide ja -kamakate alla, mistõttu mullaherbitsiid ei jõua seemnete ega tärkavate umbrohtudeni. Seetõttu ei saavutata mullaherbitsiidi täielikku kattuvust mullapinnal ja täielikku efektiivsust umbrohtude vastu.
Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele
Taimejäänused ja põhk imavad osaliselt herbitsiidi endasse, seega toimeained ei jõua mullapinnaga kontakti ja täielikku efektiivsust umbrohtude tõrjel ei saavutata.
Komplet – mullaherbitsiid taliteraviljadele
Piisavalt ettevalmistatud mullapind mullaherbitsiidi parima efektiivsuse saavutamiseks

Ettevaatusabinõud:

 • Püüdke saavutada võimalikult ühtlane külvisügavus (optimaalne on 3 – 4 cm) ning seemnete ühtlane kaetus mullaga.
 • Kõrge huumusesisaldusega muldadel on herbitsiidi efektiivsus mõnevõrra väiksem kui madalama boniteediga muldadel.
 • ÄRGE PRITSIGE Komplet’i kõrreliste, ristiku jt liblikõieliste vm kaheidulehelise kultuuri allakülviga põldudele.
 • Pritsige umbrohtude kasvuks soodsates ilmastikutingimustes. Vältige pritsimist tuulise ilmaga.
 • Kuna mõned kultuurid on Komplet’i suhtes tundlikud, vältige pritsimislahuse kandumist tuulega lähedalasuvatele põldudele, tiikidesse või kraavidesse.
 • Ärge pritsige, kui kultuur on stressis kas põua, üleujutuse, liigniiskuse, kahjurite üliintensiivse rünnaku, toitainete puuduse, mulla tihenemise, juurestiku ebapiisava arengu vm asjaolude tõttu, mis pidurdavad kultuuri kasvu.

Järelkultuurid:
Herbitsiid lagundatakse vegetatsiooniperioodi jooksul mulla mikroorganismide poolt ning ei mõjuta järelkultuure.
Kui kultuur mingil põhjusel hävib (nt talvekahjustuste, kahjurite, haiguste tõttu), võib 3 kuu möödumisel ning pärast mullaharimist külvata suvinisu, -otra, maisi, suhkrupeeti, suvirapsi, kartulit.

Paagisegud:
Herbitsiidi Komplet võib kasutada segudes teiste herbitsiididega toimespektri laiendamiseks, kontaktsete putukatõrjevahenditega ja Proteus OD-ga. Ei ole lubatud segada kasvuregulaatoritega ja fungitsiididega. Paagisegude valmistamisel valada pritsi paaki kõigepealt ½ vee kogusest, seejärel Komplet, seejärel segupartner ning ülejäänud vesi.

 • Püüdke saavutada võimalikult ühtlane teravilja külvisügavus ning seemnete ühtlane kaetus mullaga.
 • Kõrge huumusesisaldusega muldadel on herbitsiidi efektiivsus mõnevõrra väiksem kui madalama boniteediga muldadel.
 • ÄRGE PRITSIGE Komplet’i kõrreliste, ristiku jt liblikõieliste vm kaheidulehelise kultuuri allakülviga põldudele.
 • Pritsige umbrohtude kasvuks soodsates ilmastikutingimustes. Vältige pritsimist tuulise ilmaga.
 • Kasutage pritsimistehnikat ja pihusteid, mis tagavad mullapinna ja taimede ühtlase ja täieliku kattumise pritsimislahusega.
 • Kuna kaheidulehelised kultuurid (nt raps) on herbitsiidi Komplet suhtes tundlikud, vältige pritsimislahuse kandumist tuulega lähedalasuvatele põldudele, tiikidesse või kraavidesse.
 • Ärge pritsige, kui kultuur on stressis kas põua, üleujutuse, liigniiskuse, kahjurite üliintensiivse rünnaku, toitainete puuduse, mulla tihenemise, juurestiku ebapiisava arengu vm asjaolude tõttu, mis pidurdavad kultuuri kasvu.

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG