Mateno Duo herbitsiid

MATENO DUO®

Mis herbitsiid on MATENO DUO®?

MATENO DUO® on herbitsiid, mida kasutatakse sügiseseks umbrohutõrjeks, et tõrjuda sügisel tärkavaid umbrohtusid integreeritud taimekaitsevõtetega, mille puhul järgneb järgmisel kevadel umbrohutõrje sobiva herbitsiidiga. MATENO DUO® tõrjub mitmeid olulisi laialehelisi umbrohtusid ning toetab paljude raskesti tõrjutavate kõrreliste umbrohtude tõrjemeetmeid talinisu, talitritikale, taliodra ja talirukki põldudel.

  • Toimeained: aklonifeen 500 g/l, diflufenikaan 100 g/l
  • Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Kuidas herbitsiid MATENO DUO toimib?

MATENO DUO® sisaldab kahte toimeainet: aklonifeen ja diflufenikaan.

Aklonifeeni omastatakse umbrohutaimede poolt hüpokotüüli, idulehtede ja koleoptiili (mitte juurte) kaudu ja toimeaine liigub edasi meristeemi. Aklonifeen inhibeerib erinevate ensüümide tootmist, ka karotenoidi biosünteesi. Meristeemrakkude jagunemine küll jätkub, kuid klorofülli ei sünteesita, mis väljendub klorootiliste umbrohutaimedena.

Aklonifeen ei peata idanemist, vaid peatab taimede arengu sõltuvalt umbrohutaimede kasvuintensiivsusest ja absorbeeritud aklonifeeni kogusest. Valguse intensiivsus ei mõjuta aklonifeeni aktiivsust, temperatuuri tõus pritsimise järgselt parandab ja kiirendab efektiivsust.

Diflufenikaani omastavad umbrohutaimed kõige paremini noorte ja arenevate juurte kaudu. Seemned ja taimed, mis idanevad ja arenevad mullapinna lähedal omastavad diflufenikaani nii lehtede kui ka juurte kaudu. Diflufenikaan liigub kiiresti meristeemrakkudeni.

Diflufenikaan mõjub lehekudedele püsivalt läbi idulehtede ja arenevate roheliste taimeosade. Samuti on diflufenikaan ka liikuv taime ksüleemis, mistõttu efektiivsus avaldub ka juurekaudsel omastamisel.

MATENO DUO® pritsimise järgselt jääb mulla pinnale kiht, mis on püsiv ja ei leostu. Tärkamisel saavad umbrohud kontakti mullakihil oleva toimeainega ja hävivad.

Nähtav mõju avaldub 2-10 päevaga, esmalt kasvupidurdusena, siis kloroosi ja heledate kudedena. Umbrohutaimed küll tärkavad, kuid mõne aja möödudes muutuvad heledaks ja kollaseks.

Milline on herbitsiidi MATENO DUO tõrjespekter?

Tärkamisjärgne pritsimine,

Kultuuri kasvufaas BBCH 10-13

 

Umbrohud

Väga hea efektiivsus

95 – 100 %

Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)

Verev iminõges (Lamium purpureum)

Põld-lõosilm (Myosotis arvensis)

Vesihein (Stellaria media)

Põld-litterhein (Thlaspi arvense)

Põldkannike (Viola arvensis)

Raps võõrkultuurina (Brassica napus)

Kukemagun (Papaver rhoeas)

Harilik ristirohi (Senecio vulgaris)

Põldmailane (Veronica arvensis)

Pärsia mailane (Veronica persica)

Hea efektiivsus

85 – 95 %

Roomav madar (Galium aparine)

Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum)

Madal kurereha (Geranium pusillum)

Rukkilill (Cyanus segetum)

Mõõdukas efektiivsus

70 – 85 %

Rukki-kastehein (Apera spica-venti)

Murunurmikas (Poa annua)

 

Kuidas herbitsiidi MATENO DUO kasutada?

Kultuur

Kasvufaas BBCH

Kulunorm

Max pritsimiste arv hooajal

Talinisu; talitritikale; talioder, talirukis

10 - 13

0,35 l/ha

1

 

Millised on olulised tingimused MATENO DUO® toimeefektiivsuse saavutamisel?

Ilmastikutingimused ja efektiivsus

MATENO DUO® on efektiivne isegi madalate temperatuuride juures. Optimaalne efektiivsus ja ohutu pritsimine kultuuri seisukohalt on, kui kultuur ja ka umbrohud on heas kasvus ja temperatuurid ei lange alla 0 °C.

Kerge vihm pärast pritsimist isegi parandab MATENO DUO® efektiivsust.

Mullalõimis ja mullaniiskus:

Hästi eelharitud ja sõmerjas, ilma suurte mullatükkide ja kamakateta põllupind, kus on ka piisavalt niiskust, parandab herbitsiidi efektiivsust. Igasugune harimine ja mulla liigutamine peale pritsimist vähendab mullaherbitsiidi efektiivsust. Pole soovitatav põldu rullida peale pritsimist.

Oodatav efektiivsus:

Sobilikes tingimustes pritsides, kasutades soovituslikke pritsimistehnikaid, on sügisene efektiivsus maksimaalne. Soovituslik on kasutada järgmisel kevadel sobivat herbitsiidi sõltuvalt kasvavatest umbrohtudest.

Veekulu:

Herbitsiidi MATENO DUO® on soovitatav pritsida veekuluga 100-300 l/ha.

Lisainformatsioon

Järelkultuurid ja ümberkülv:

Kasutades registreeritud kulunormi 0,35 l/ha on võimalik järgneva kultuurina külvikorras kasvatada suhkrupeeti, rapsi, teravilju, põlduba, hernest, maisi ja Itaalia raiheina.

Taliteravilja hävimisel talvel on soovitatav enne järgneva kultuuri külvamist mulda künda või sügavalt harida (eriti kui järelkultuuriks on põlduba).

Piirangud:

MATENO DUO® pritsimisjärgselt võib ilmneda ajutiselt kloroos teraviljalehtedel. Väga harva võib sordist tulenevalt tekkida ka lühiajaline kasvupidurdus:

  1. Kui kohe peale pritsimist on tugev sadu.
  2. Pritsimise järgselt esineb öökülma.
  3. Kui pritsimine ajastatakse vahetult enne/pärast teravilja tärkamist, võib iduleht olla toimeainetele tundlik.

Need nähud on ajutised ning ei oma saaki kahjustavat mõju.

Resistentsuse vältimine:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks on vajalik herbitsiidi kasutamine registreeritud ettenähtud viisil.

  1. Resistentsuse tekkimise vältimiseks umbrohtudel soovitatakse kasutada vaheldumisi erinevaid toimeaineid sisaldavaid preparaate või lisada paagisegusse teistsuguse toimeviisiga herbitsiide. Resistentsuse vältimiseks sobib hästi kultuuride viljavaheldus ja külvikord, kus erinevatel kultuuridel saab kasutada erineva toimeviisiga umbrohutõrjevahendeid.
  2. Soovitatud registreeritud kulunormi ei tohi vähendada, et hoida tõrjeefektiivsuse tase maksimumis.
  3. Külvikord (teraviljad/kaheidulehelised kultuurid) on reistentsuse vältimisel oluline võte. Samuti kõikvõimalikud agrotehnilised ja mullaharimisvõtted, nt künd, õige külviaeg jms.
  4. Kultuuri optimaalne konkurentsivõime peaks olema tagatud läbi sordivaliku, külviaja ja kasvuajal kasutatavate võtetega.
  5. Monitoorida ja kontrollida herbitsiidide tõrjeefektiivsust põllutingimustes ning resistentsete umbrohtude kahtluse korral teha resistentsuse test.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG