Puma Universal - herbitsiid

Puma Universal

Valiva toimega süsteemne herbitsiid kõrreliste umbrohtude, eelkõige tuulekaera ja rukki-kasteheina tärkamisjärgseks tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Tooteliik: Herbitsiidid 

Kultuurigrupp: Teraviljakultuurid 

Toimeaine: fenoksaprop-P-etüül 69 g/l; dietüülmefenpüür 75 g/l 

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 
Kiireim ja tõhusaim lahendus tuulekaera tõrjeks teraviljapõldudel.
  • Sobib kõikidele teraviljakultuuridele, va kaer
  • Kõrge efektiivsus tuulekaera tõrjel
  • Paindlik pritsimisaeg
  • Mulla omadused ei mõjuta preparaadi toimet
  • Sobib paagisegudesse granuleeritud herbitsiididega

Toimemehhanism:

Toimeaine imendub umbrohtudesse taime roheliste osade, lehtede ja võrsete, kaudu. Aktiivne toimeaine paikneb taimes ümber, ladestudes kasvavatesse kudedesse võrsumissõlmes, kasvukuhikusse, võrsetesse. Umbrohutaime ainevahetus on häiritud, langeb klorofülli sisaldus. Umbrohtude kasv lakkab 2-3 päeva pärast pritsimist. Preparaadi mõju väljendub algul lehtede kolletumises, hiljem koed närbuvad ja taim sureb. Puma Universal'i täielik mõju ilmneb sõltuvalt ilmastikutingimustest 2-4 nädalat peale pritsimist. Tänu kultuurtaimi kaitsvale lisandile on preparaat kultuurile täiesti ohutu, sõltumata selle kasvufaasist. Toimeaine laguneb kiiresti kultuurtaimele ohututeks ühenditeks samas kui umbrohtudes säilib täielikult selle bioloogiline aktiivsus. Puma Universal’il puudub mõju mulla kaudu. Mulda sattudes laguneb toimeaine kiiresti bioloogiliselt mitteaktiivseteks laguproduktideks. Seetõttu on Puma Universal järelkultuurile täiesti ohutu.

Umbrohtude tõrjespekter:
Tuulekaer
Aas-rebasesaba
Rukki-kastehein
Kukehirss
Kukeleib

Mittevastuvõtlikud umbrohud: aruheinad, orashein, murunurmikas, raiheinad, kaheidulehelised umbrohud.

Kasutamine:
Kultuurid
: suvi- ja talinisu, suvi- ja talioder, rukis, tritikale
Mitte pritsida kaera ega kaerasegatise põldudele!

Kulunorm:
Suviteraviljad, talioder: 0,8 – 1,0 l/ha
Talinisu, rukis, tritikale 1,0 - 1,2 l/ha.

Kõrgemat normi soovitatakse kasutada hilisel pritsimisel, kui umbrohud on juba üsna suured või herbitsiidide taimesse imendumiseks ebasoodsate ilmastikuolude korral (madal temperatuur, põud).

Paagisegude korral teiste herbitsiididega tuleb kasutada kõrgemat soovitatud Puma Universal’i kulunormi.

Kasutusaeg:
Optimaalne aeg pritsimiseks suvi- ja talinisu, suviodra, rukki ja tritikale pritsimiseks on alates 3. lehest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni. Taliotra võib pritsida kuni võrsumise lõpuni. Puma Universal'i mõju umbrohtudele on tõhusaim tuulekaera ja teiste kõrreliste umbrohtude kahe pärislehe faasist kuni teise kõrresõlme moodustumiseni.

Taime kasvuks soodsad ilmastikutingimused (piisavalt niiskust, temperatuur +12…+20°C), soodustavad preparaadi toimet.

Põuaperioodil võib herbitsiidi mõju väheneda. Sel juhul soovitatakse pritsida õhtul, kui õhuniiskus on suurem.

Odral võib preparaat põhjustada ajutise värvimuutuse, mis ei mõjuta saaki.

Paagisegud:
Ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude üheaegseks tõrjeks:

Suviteraviljad: Puma Universal 1,0 l/ha + Sekator OD 100-150 ml/ha.
Taliteraviljad: Puma Universal 1,2 l/ha + Sekator OD 150 ml/ha

Puma Universal'i soovitatakse paagisegused kasutada alati soovitud kõrgema kulunormiga. 
Paagisegusid ei soovitata kasutada hiljem, kui tuulekaera 4-6 lehe faasis.

Puma Universal'i kasutamisel lisage juurde spetsiaalne kleepaine Actirob B, mis aitab tootel veel tõhusamalt toimida. 

Pakend: 5 l

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG