Rode FL

Rodeo® FL

Taimekaitsevahend

Herbitsiid

  • Toimeaine: glüfosaat 360 g/l 
  • Preparaadi vorm: vesilahus

Rodeo® FL on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamiku ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Rodeo® FL imendub läbi lehestiku ja levib sealt taimes edasi. Tõrjet tootega Rodeo® FL tuleb teha kuivadel taimedel. Parim tulemus saavutatakse, kui taim on aktiivses kasvustaadiumis.

Maad võib harida 1 päev pärast üheaastase juurumbrohu tõrjet, 2 päeva pärast hariliku orasheina tõrjet ja 4 päeva pärast muu mitmeaastase umbrohu tõrjet. Umbrohtu tuleks pritsida, kui piisavalt niiske õhu temperatuur jääb vahemikku 0–30 °C, kui umbrohi on kiires kasvufaasis ning seda pole kahjustanud põud ega külm.

Umbrohtu tuleb pritsida vähemalt tund enne vihmasadu.

Toode inaktiveeritakse mullas kiiresti ja see ei takista seemnest umbrohu tärkamist.

Kasutamine

Põllukultuur ja/või olukord  Pritsitav umbrohi ja kulunorm (l/ha) Soovitused kasutuseks
Erinevatel põllukultuuridel istutus- ja kõlvieelne või külvijärgne pritsimine enne tärkamist
Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 1,0–4,0 l/ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Pritsida kuni 2 päeva enne külvamist või istutamist. Umbrohi: 2–6 lehte. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Tali- ja suviteravili koristuseelseks umbrohutõrjeks Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi:
2,0–3,0 l/ ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Pritsida hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui teravilja niiskusesisaldus on 30% või väiksem. Seda saab kontrollida, kui vajutada küünega tugevalt erinevates piirkondades kasvanud seemnetesse. (BBCH 89) Kui küünejälg jääb kõigil seemnetel püsima, on teravili pritsimiseks valmis Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha
Raps, sinep, lina koristuseelseks umbrohutõrjeks Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi:
2,0–3,0 l/ ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Pritsida hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui teravilja niiskusesisaldus on 30% või väiksem. Seda saab kontrollida, kui vajutada küünega tugevalt erinevates piirkondades kasvanud seemnetesse. (BBCH 89) Kui küünejälg jääb kõigil seemnetel püsima, on teravili pritsimiseks valmis Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha
Hernes, uba, lina koristuseelseks umbrohutõrjeks Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 2,0-3,0 l/ ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Pritsida hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui 75% kaunadest on pruunid ja kui keskmine niiskusesisaldus on 30% või väiksem (BBCH 89). Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha
Teravilja kõrrepõld Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 1,5–6,0 l/ ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Põhk koguda pärast koristustöid kokku. Mulda mitte liigutada. Lasta umbrohul kasvada . Pritsida harilikku orasheina kui sellel on 3–6 lehte. Kõrreliste tõrjet võib teha aasta lõpuni, kuni kliimatingimused seda võimaldavad. Kui enne pritsimist on öökülmad kuni -3 °C, siis see tulemust ei mõjuta. Maa harimine: 10 päeva pärast pritsimist. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Viljapuuaedade ja viinamarjaistanduste reavahed Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,0–6,0 l/ha Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas Ei tohi kokku puutuda puutüvede, lehestiku või juurevõsudega. Pritsida tohib vaid vähemalt 2-aastaste viljapuude läheduses. Umbrohtu tuleks pritsida nii pärast koristustööd kui ka kevadel enne pungade tärkamist. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Rohumaade hävitamine ja uuendamine Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 4,0–6,0 l/ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Teha tõrjet vähemalt 10 päeva enne loomade karjatamist / niitmist juunis/oktoobris või lasta pärast loomade karjatamist / niitmist taastuda. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Umbrohutõrje heintaimedel enne niitmist  Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,0–4,0 l/ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Teha tõrjet 10 päeva enne niitmist. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha
Heinaseemne kõrrepõllud Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi:
4,0-6,0 l/ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Põhk koguda pärast koristustöid kokku. Mulda mitte harida. Lasta umbrohul kasvada Pritsida harilikku orasheina kui sellel on 3–6 lehte. Kõrreliste tõrjet võib teha aasta lõpuni, kuni kliimatingimused seda võimaldavad. Kui enne pritsimist on öökülmad kuni -3 °C, siis see tulemust ei mõjuta. Maa harimine: 10 päeva pärast pritsimist. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Mitteharitav põllumajanduslik maa Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 1,0–4,0 l/ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Maa kultiveerimisega võib alustada 10 päeva pärast. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Metsandus Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi:
3,0–6,0 l/ha Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas
Pritsida vegetatsiooniperioodi jooksul juunist augustini. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha Trummelpihustid: 10–50 l/ha
Puukoolid Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,0–6,0 l/ha
Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas
Ei tohi puudega kokku puutuda. Pritsida süsteemiga, mis on suunatav ja kaitsega. Kuusikus, kus kasvavad Kaukaasia nulg ja hiigelnulg, kasutada sügisel, kui aastane kasvufaas on lõppenud ja kevadised võrsed on valminud ning otsapungad on moodustunud. Pritsida võimalikult vara, kui kuused on püsivas asukohas piisavalt suured. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha Trummelpihustid: 10–50 l/ha
Jõulupuud Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi:
3,0 -6,0 l/ha
Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas
 
Jõulupuud ülalt pritsides

Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,5-6,0 l/ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas 

Pritsimise ajal puud puhkeseisundis (uued võrsed on puitunud), tavaliselt septembris. Vee kogus: 400–500 l/ha Ühtlase kulunormi hoidmiseks tuleb teha tõrjet vaid traktorile paigaldatud pritsiga.
Umbrohu pintseldamine Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 33–44% lahus Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Mitte puutuda teravilja umbrohutõrje seadmega. Teraviljast 20 cm kõrgem umbrohi.
Mittepõllumajanduslikud alad (elektriliinid, kõnniteed, parkimisalad, teeäärsed alad, raudtee jne) Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 4,0–6,0 l/ha
Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas
Selgpritsi kasutamine on kasulik, kui umbrohutõrjet tehakse väikesel alal. Näiteks õuealal, hekkidel ja põõsastel, elektrimastide ümber jne. NB! Pritsida vaid seda, mida saab tõrjuda. Hoiduda tuuleiilist. Võimaluse korral kasutada kaitsmega pritsi. Vee kogus: *Traktorile paigaldatavad hüdrodüüsidega pritsid: 50–200 l/ha *Käsitsi juhitavad hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
     

Ooteaeg

Teravili, raps, sinep, hernes, uba, kõrrepõld, rohumaad ja rohi enne niitmist – 10 päeva;
Viljapuuaiad ja viinamarjaistandused – 30 päeva

PRITSID

 Toodet Rodeo® FL saab tõhusalt pritsida, kui kasutada standardseid, traktorile paigaldatavaid pritse ja selgpritse.

Traktorile paigaldatavat ja käsitsi juhitavat (seljakotis) trummelpihustitega pritsi tohib kasutada vaid metsas ja okaspuuistandustes. Kui te kasutate selliseid pritse, tohib pritsitavate tilkade läbimõõt olla keskmiselt 200–300 μm. Minimaalset veekogust tuleks rangelt jälgida sõltuvalt pritsist ja kasutatud toote kogusest:

 - Kui pritsida traktorile paigaldatud pritsiga, millel on trummelpihustid, tuleb kasutada vähemalt 10 l/ha vee kohta 4,00 l/ha või vähem toodet. Kui minimaalne toote kogus on 6,00 l/ha, tuleb vett kasutada minimaalselt 20 l/ha.
 - Kui pritsida käsitsi juhitava pritsiga, millel on trummelpihustid, tuleb kasutada vähemalt 40 l/ha vee kohta 4,00 – 6,00 l/ha toodet.

Mõnel juhul saab kasutada spetsiaalset jugapumpa, aplikaatorit ja muud varustust (umbrohutõrje seade).
Enne pritsimisega alustamist kontrollida pritsi pumpa, manomeetrit ja pihusteid ning asendada kulunud või kahjustunud osad. Pritsi tuleb puhastada ja hoida heas tehnilises korras. Kasutada lahust valmistades vaid puhast vett. Mitte pritsida tuulise ilma korral (üle 4 m/s).

PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE
Paak täidetakse 2/3 ulatuses veega. Alustatakse segamist ja lisatakse ühtlaselt väheste koguste kaupa vajaminev hulk preparaati. Lisada ülejäänud vajaminev kogus vett ja jätkata segamist vähemalt 5 minuti jooksul.

 


Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG