Rode XL

Rodeo® XL

Taimekaitsevahend

Herbitsiid

  • Toimeaine: glüfosaat 360 g/l 
  • Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat

Rodeo® XL on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5 - 10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2 - 3 nädala pärast. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15° - 25° C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole kahjustunud põua tõttu. Rodeo® XL toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem.

Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orasheinal, peab olema vähemalt 3 - 4 lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse. Kuna Rodeo® XL'i imendumine taimesse on kiire, siis optimaalsetes tingimustes pritsimisel tekib preparaadi vihmakindlus:

 - üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tunni

 - orasheinal 2 tunni,

 - mitmeaastastel umbrohtudel 4 tunni möödumisel pritsimisest.

Pritsimise ja mullaharimise vahel on soovitatav oodata 24 tundi üheaastaste ja 3 päeva mitmeaastaste umbrohtude tõrjel. Orasheina ja teiste kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tõrje.

Kasutamine

Kasutusalad  Kulunorm Kasutamisõpetus
Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel 2,0 - 3,0 l/ha Mitte pritsida seemneviljapõldu. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel
peab olema vähemalt 10 päeva. Pritsitakse siis, kui viljatera
niiskusesisaldus on alla 30 % jääb küünega vajutades jälg, kuid teda on
raske (terale küünega poolitada).
Vahetult pärast koristamist võib põldu harida.
Koristuseelne umbrohutõrje rapsil ja linal Lina:
3,0-4,0 l/ha
Raps:
3,0 l/ha
Rapsi võib pritsida 14 - 21 päeva enne koristust. Seemnete
niiskusesisaldus peab olema alla 30 %. Lina võib pritsida 14 päeva, kuid
mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust.
Kõrrepõld 1,5 – 6,0
l/ha
Pärast teravilja koristamist kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse
ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne Rodeo XL’iga pritsimist El TOHI põldu
harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3 - 6 pärislehte. Rodeo XL
'iga pritsimine võib anda küllalt häid tulemusi hilissügiseni; isegi öökülm
kuni -3°C ei mõjuta oluliselt tulemust. Põldu võib harida 4 - 5 päeva pärast
pritsimist.
Rohumaade uuendamine 4,0 – 6,0
l/ha
Taimed peavad olema heas kasvuhoos, vähemalt 3 pärislehe faasis.
Pritsida võib kevadest hilissügiseni.
Kesad 1,0 – 4,0
l/ha
Orasheinal peab olema vähemalt 3 pärislehte. Üheaastaste umbrohtude
tõrjumisel võib põldu kultiveerida juba 2 päeva pärast pritsimist, orasheina
tõrjumisel tuleb harimisega oodata 3 - 4 päeva.
Viljapuu- ja marjaaedade reavahed 3,0 – 6,0
l/ha
Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui
umbrohi on heas kasvuhoos. JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei
puutuks kokku preparaadi töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga,
kasuta kaetud poomiga pritsi.
Mittepõllumajanduslikud alad 4,0 – 6,0
l/ha
Rodeo XL’i saab kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus
saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.
Metsandus 3,0 – 6,0
l/ha
Kasutatakse metsataimlate kesaosakonnas. Pritsimise aeg juuniaugust.
Jõulupuude istandus 3,0 – 6,0
l/ha
Reavahede pritsimine. Umbrohud 10-30 cm kõrgused.
Jõulupuude istandus 3,5 l/ha Istanduse ülepritsimine. Umbrohud 10-30 cm kõrgused.
     

Pritsimiskordi: 1, jõulupuude istandused 1-3.

Vee kulu pritsimislahuse valmistamiseks: 150 - 250 l/ha sõltuvalt pritsimistehnikast ja pritsitavate taimede suurusest.

Pritsimislahuse valmistamine
Paak täidetakse 2/3 ulatuses veega. Alustatakse segamist ja lisatakse ühtlaselt väheste koguste kaupa vajaminev hulk preparaati. Lisada ülejäänud vajaminev kogus vett ja jätkata segamist vähemalt 5 minuti jooksul.

Pritsi puhastamine
Pärast töö lõpetamist tühjendada prits täielikult põllul. Loputada paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti äsja pritsitud kultuurile. Võtta ära pihustid ja filtrid ning pesta need eraldi pesuainetega pesemiskohas. Loputada paaki veega 5 minutit ja lasta vesi välja läbi poomide ja pihustite. Jälgida, et pesu- ja loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett.

 


Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG