Roundup Flex

Roundup® Flex

Taimekaitsevahend

Herbitsiid

  • Toimeaine: glüfosaat 480 g/l 
  • Preparaadi vorm: vesilahus

Roundup® Flex on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5 - 10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2 - 3 nädala pärast.

Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15°- 25°C, õhuniiskus on kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole kahjustunud põua tõttu. Roundup® Flex toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem. Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orasheinal, peab olema vähemalt 3 - 4 lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse.

Kuna Roundup® Flex’i imendumine taime on kiire, siis optimaalsetes tingimustes pritsimisel tekib preparaadi vihmakindlus:

  • üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tunni
  • orasheinal 2 tunni
  • mitmeaastastel umbrohtudel 4 tunni möödumisel pritsimises

Orasheina ja teiste kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tõrje. 

Kasutamine

Kasutusalad Kulunorm l/ha Kasutamisõpetus 
Erinevatel põllukultuuridel istutus- ja külvieelne või külvijärgne pritsimine enne kultuuri tärkamist 1,125 – 3,0 Pritsida kuni 2 päeva enne külvamist või istutamist. Kasutades peale külvamist ei tohi kultuur olla tärganud. Umbrohi: 2–6 lehte. Tuleb pritsida enne kasvufaasi BBCH07.
Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel, rapsil, sinepil, hernel, oal, linal ja rohul enne niitmist 2,25 – 3,0 Mitte pritsida seemneviljapõldu. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel peab olema vähemalt 10 päeva. Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30 % jääb küünega vajutades jälg, kuid teda on raske (terale küünega poolitada). Vahetult pärast koristamist võib põldu harida. Rapsi võib pritsida 14 - 21 päeva enne koristust, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus peab olema alla 30 %. Lina võib pritsida 14 päeva, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust.
Kõrrepõld, rohumaade uuendamine 2,25 – 6,0 Pärast teravilja koristamist kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne Roundup® Flex’iga pritsimist El TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3 - 6 pärislehte. Roundup® Flex 'iga pritsimine võib anda küllalt häid tulemusi hilissügiseni; isegi öökülm kuni -3°C ei mõjuta oluliselt tulemust. Põldu võib harida 4 - 5 päeva pärast pritsimist. Taimed peavad olema heas kasvuhoos, min 2-4 pärislehte lühiealistel ja 4-6 lehte mitmeaastastel umbrohtudel. Pritsida võib kevadest hilissügiseni.
Viljapuu- ja marjaaedade reavahed 1,125 – 6,0
Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoos. JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.
Mittepõlluma-janduslikud alad (teeservad, kõnniteed, parkimisalad,  kesad jm) 1,125 – 6,0
Roundup® Flex’i saab kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.
Metsandus
1,125 – 6,0
Kasutatakse metsataimlate kesaosakonnas. Pritsimise aeg juuni-august.
Selektiivne tõrje umbrohtude pintseldamisega
1,5 – 3,0
Umbrohi peab olema vähemalt 20 cm kõrgem kasvatatavast kultuurist. Kasutada spetsiaalset pintseldamisseadet. Mitte puutuda kultuuri pintseldamisseadmega. Kindlustada seadme korrasolek (ei tohi tilkuda). Vee kulu 9-12 l/ha


Pritsimiskordi:
1, v.a. mittepõllumajanduslikel aladel nagu teeservad, kõnniteed, parkimisalad on lubatud pritsida 1-3 korda. Vee kulu pritsimislahuse valmistamiseks 50 - 250 l/ha sõltuvalt pritsimistehnikast ja pritsitavate taimede suurusest.

Pritsimislahuse valmistamine
Paak täidetakse 2/3 ulatuses veega. Alustatakse segamist ja lisatakse ühtlaselt väheste koguste kaupa vajaminev hulk preparaati. Lisada ülejäänud vajaminev kogus vett ja jätkata segamist vähemalt 5 minuti jooksul.

 

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG