Powermax

Roundup® PowerMax

Taimekaitsevahend

Herbitsiid

  • Toimeaine: glüfosaat 720 g/kg 
  • Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid

Lehekaudselt pealekantav ja translokeeruv herbitsiid ühe- ja mitmeaastase kõrrelise ning kaheidulehelise umbrohu tõrjeks enne vilja külvamist või taimede istutamist.
Mõeldud kasutamiseks tärkamis- ja koristuseelse teravilja ning teatud muude põllukultuuride puhul, rohumaade hävitamiseks ja tärkava umbrohu tõrjeks kõrrepõllul, viljapuuaedades, tootmisest kõrvalejäetud maadel, metsanduses (sh jõulukuusekasvatuses) ja mittepõllumajanduslikel aladel.

Kasutamine

Roundup® PowerMax on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamiku ühe- ja mitmeaastaste juur- ja seemneumbrohu tõrjeks. Toode imendub läbi rohelise lehestiku ja levib juurestikku taime mahlade abil. Toote mõju on märgatav 5–10 päeva pärast pritsimist. Umbrohi hävib täielikult 1–3 nädala pärast. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb toodet Roundup® PowerMax pritsida õhutemperatuuril 5–25 ˚C, kõrge õhuniiskuse korral ning kui umbrohi on kiires kasvufaasis ja seda pole kahjustanud külm või põud. Ärge pritsige, kui tuulekiirus ületab 4 m/sek.

Mitmeaastasel umbrohul, nagu orashein, peab olema vähemalt 3–4 lehte, et herbitsiid saaks imenduda taime juurestikku. Otsekülvi tohib teha 4 päeva pärast mitmeaastase umbrohu tõrjet, 2 päeva pärast orasheina tõrjet ja 6 tundi pärast üheaastase umbrohi tõrjet. Mullaga kokkupuutel laguneb glüfosaat täielikult ja seega kaob ka järgneva vilja kahjustamise võimalus.

Vihmakindel periood: Roundup® PowerMax on vihmakindel optimaalsetes tingimustes 1 tund pärast pritsimist.

 

Kulunormid

Nii orashein kui ka muu kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi.

Külvamismiseelne ja -järgne (enne kultuuri tärkamist) pritsimine
Kulunorm: 1,5–2,0 kg/ha
Hoiatus: tagada, et pritsimine on täielikult lõpetatud enne vilja tärkamist.

Teravilju võib pritsida kuni 48 tundi pärast külvamist.
*Kasutada võib trummelpihustitega pritsi. Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas.

Koristuseelne rapsi, lina ja teravilja pritsimine umbrohutõrje eesmärgil:
Kulunorm: 1,0–1,5 kg/ha

10 päeva enne koristustöid, kasvufaasis 89, kui tera niiskustase on 25-30%. See vastab vahaküpsusele. Tegemist on ajaga, mil pöidlaküünega terale vajutades jääb sellele küünejälg. Mitte pritsida seemnete tootmiseks mõeldud teravilja tootega Roundup® PowerMax. Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas.

Kõrrepõld pärast koristustöid
Kulunorm: 1,0–3,5 kg/ha

Pärast teravilja koristamist tuleb põhk põllult ära viia või peenestada ja laotada ühtlaselt laiali.
Enne tootega Roundup® PowerMax pritsimist EI TOHI põldu kultiveerida, et harilik orashein saaks kasvatada vähemalt 3–6 pärislehte.
Tootega Roundup® PowerMax pritsimine võib anda piisavalt häid tulemusi kuni hilissügiseni. Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas.

Viljapuuaiad
Kulunorm: 0,50–3,0 kg/ha

Parim aeg umbrohutõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on aktiivses kasvufaasis. TAGADA, et puud ja võrsed ei puutuks kokku toote lahusega. MITTE PRITSIDA tuulise ilmaga ega kasutada kaetud poomiga pritsi. Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas. Ooteaeg 30 päeva.

Tootmisest kõrvalejäetud maa (kesa)
Kulunorm: 1,0–3,5 kg/ha

Umbrohi peab olema vähemalt 10–15 cm kõrgune.
Üheaastase umbrohu tõrje korral võib põldusid kultiveerida minimaalselt 6 tundi pärast pritsimist. Hariliku orasheina tõrje korral võib põldusid kultiveerida 2–4 päeva pärast pritsimist. Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas.

Rohumaade hävitamine ja taastumine
Kulunorm: 1,0–3,5 kg/ha

Teha tõrjet kas vähemalt 10 päeva enne loomade karjatamist / niitmist juunist oktoobrini või lasta pärast loomade karjatamist / niitmist taastuda. Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas.

Heintaimede pritsimine enne niitmist
Kulunorm: 1,5–2,0 kg/ha

10 päeva enne niitmist, kui hein on lõikamiseks valmis. Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas.

Puud (kaasa arvatud okaspuud, sealhulgas ka jõulupuud) ja metsataimlad
Kulunorm: 1,0–3,5 kg/ha

Pritsimisperiood juuni–august. Kuusikus, kus kasvavad Kaukaasia nulg ja hiigelnulg, kasutada sügisel, kui aastane kasvufaas on lõppenud ja kevadised võrsed on puitunud ning otsapungad on moodustunud. Kuuskedevahelistele ridadele saab teha tõrjet, kui kuused on püsiasukohas piisavalt suured. Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas. Kaitske puutüvesid ja noorte kuuskede okkaid. Pritsige poompritsiga.
Kändude töötlemine 20%-lise lahusega
Pärast põõsaste või puude maharaiumist saab võrsete kasvu vältimiseks teha kändudele tõrjet tootega Roundup® PowerMax kohe pärast raiumist. Kändude töötlemist teha seljas kantava pritsiga või kui niisutada lõikepinda toote Roundup® PowerMax lahusega harja abil.
Parim aeg tõrje tegemiseks on oktoobrist veebruarini.
Lahuse kontsentratsioon: 20%

Kuused ülalt pritsides
Kulunorm: 1,75 kg/ha

Pritsida, kui kuuskede uued võrsed on valminud (puitunud), tavaliselt septembris/oktoobris. Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas.

Mittepõllumajanduslikud alad (elektriliinide alune, gaasitorude ümbrus, teeäärsed alad, raudtee jne)
Kulunorm: 1,0–3,5 kg/ha

Pritsida umbrohtu selle aktiivsel kasvuperioodil. Vältida pritsitava vedeliku kokkupuudet lähedal kasvavate põllukultuuride, muru, ilutaimede või lehestikuga. Pritsida, kui umbrohi pole saanud kahjustada külma või liigse kuivuse tõttu. Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas.

Tõrjevahendi pealekandmine teraviljast kõrgemal (ülepühkimine)

Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi, mis on teraviljast kõrgem: 16–22% lahus Mitte puutuda teravilja umbrohutõrje seadmega. Teraviljast 20 cm kõrgem umbrohi.

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG