Targa Super - herbitsiid

Targa Super

Süsteemne umbrohutõrjevahend üheaastaste kõrreliste umbrohtude (välja arvatud murunurmikas) ja hariliku orasheina tõrjumiseks suvi- ja talirapsis, suvi- ja talirüpsis, , sööda-, suhkrupeedi- ja kartuli põldudel

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: põlduba, põldhernes ja porgand.

Tooteliik: Herbitsiidid 

Kultuurigrupp: Raps, põldhernes ja põlduba, kartul, köögiviljad

Toimeaine: kvisalofop-P-etüül 46,3 g/l (etüülestrina 50 g/l)

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 

 • Paindlik kulunorm sõltuvalt tõrjutavast umbrohust
 • Tõhus kõikidel mullastikutüüpidel
 • Võib segada laialehiste umbrohtude tõrjevahenditega
 • Kestev järelmõju – umbrohtude kasv ei taastu
 • Sobib kasutamiseks paljudel kultuuridel

Toimeviis:
Targa Super sisaldab toimeainet kvisalofop-P-etüül. Targa Super toimib eelkõige roheliste taimeosade, st lehtede kaudu ning seetõttu kasutatakse pärast umbrohtude tärkamist. Toimeaine tungib kiiresti lehtedesse ja transporditakse mahlavooluga algkudedesse ehk meristeemrakkudesse, kus ta peatab taime edasise arengu. Nähtav toime saabub 10–14 päeva pärast pritsimist ning seda kiirendab soe ilm ja kõrge õhuniiskus. Umbrohulehed kolletuvad, peavõrsed surevad järk-järgult. Preparaadi mõju saab jälgida, kui tõmbate umbrohutaine peavõrset. Targa Superi mõjul eemaldub peavõrse võrsumissõlmest kergesti.
Targa Super toimib sõltumata pinnase liigist. Mitmeaastastel taimedel ladestub toimeaine tänu süseemsetele omadustele maa-alustesse osadesse, kus see takistab uute võrsete tekkimist.

Tõrjespekter:
Targa Super tõrjub väga hästi tähtsamaid üheaastasi kõrrelisi umbrohtusid ja orasheina.

Kulunorm 0,75 – 1,25 l/ha

Kulunorm 1,5 – 2,0 l/ha

aas-rebasesaba
rukki-kastehein
lusted
tuulekaer
kukehirss

Orashein

 

Ei tõrju piisavalt murunurmikat.
Umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist, ei hävi.

Kultuurid:

 • taliraps ja -rüps sügisel või kevadel (kevadel ei pritsita seemnepõldusid),
 • põlduba, põldhernes,
 • sööda- ja suhkrupeet,
 • kartul,
 • porgand

Kasutusjuhend
Targa Super’it kasutatakse umbrohtude tõrjumiseks tärkamisjärgselt, kui põhiline osa umbrohtudest on tärganud. Kultuurid taluvad Targa Super’it hästi, seetõttu võib kasutusaja määramisel võtta eranditult aluseks umbrohtude arengu.

Kultuuride taluvus:

 • Rapsi ja rüpsi on lubatud pritsida alates kultuuri esimesest pärislehest kuni täisõitsemiseni.
 • Põlduba ja –hernest on lubatud pritsida kui esimene pärisleht on täielikult välja arenenud kuni  õitsemise lõpuni.
 • Kartulit on lubatud pritsida, kui esimene leht on vähemalt 4 cm suurune kuni ajani, mil 40% mugulatest on saavutanud oma lõpliku suuruse
 • Sööda- ja suhkrupeedi põlde pritsitakse alates kultuuri kahe pärislehe faasist kuni ajani, mil kultuuri lehed katavad täielikult umbrohud, nii et pritsimislahus ei pääse enam umbrohtudeni.
 • Porgandit võib pritsida alates kultuuri esimese pärislehe faasist kuni ajani, mil porgandijuur on saavutanud lõpliku suuruse.

Üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrjumine:
Peamised tõrjutavad umbrohud on tuulekaer ja isekülvanud teravili. Targa Super ei ole efektiivne murunurmika vastu, kuna murunurmika kasv kevadel algab väga varakult ning pritsimise hetkeks on nurmikas enamasti juba liiga suur.
Tuulekaera ja isekülvanud teraviljade vastu pritsitakse alates umbrohtude kahe lehe faasist kuni võrsumise lõpuni. Pritsimiseks on parim hetk siis, kui enamik tärganud umbrohtudest on 3 lehe staadiumis. Umbrohud, eriti isekülvanud teravili, mida töödeldakse väga varakult idanemise järel, võivad pärast taime maapealsete osade hävimist uuesti tärgata.
Häid tõrjetulemusi saadakse, kui on tagatud umbrohtude piisav varustatus veega.

Pritsimise aeg: kevadel pärast tärkamist; talirapsil ka sügisel pärast tärkamist.
Kulunorm: 0,75 - 1,25 l/ha / 200–400 l vett hektari kohta.

Kui ilmastikutingimused on soodsad (soe ja niiske ilm, temperatuur >10ŗC), piisab tavaliselt kulunormist 0,75 – 1,0 l/ha.
Kui umbrohtudel on arenenud juba mitu võrset, tuleks kindla tulemuse saavutamiseks kasutada kõrgeimat soovitatud kulunormi.

Hariliku orasheina tõrjumiseks:
Orasheina vastu saavutatakse parim toime, kui orashein on moodustanud toimeaine sidumiseks piisavalt lehemassi, s.t on ligikaudu 15–20 cm kõrge. Soodsate kasutustingimuste korral on võimalik saavutada Targa Superi’ga märkimisväärne pikaajaline toime.
Pritsitakse enamasti kevadel, kui orashein areneb kiiresti. Võib pritsida ka sügisel, kui ilm soodustab orasheina kasvu.

Kulunorm: 1,5 - 2,0 l/ha / 200-400 l vett hektari kohta.

Juhised seoses sööda- ja suhkrupeedi, kartuli ja porgandi kasvatusega
Targa Super’it võib kasutada sööda- ja suhkrupeetidel, kartulil ja porgandil sordipiiranguta. Suhkru- ja söödapeedi põldudel võib Targa Super’it töö ökonoomsuse huvides segada laialehiste umbrohtude tõrjeks tavaliselt kasutatavate peediherbitsiididega.

Targa Super’it on lubatud pritsida maksimaalselt 1 kord kultuuri kohta või aastas.

Ooteajad

 • Talirapsi ja –rüpsi sügisesel pritsimisel, samuti sööda- ja suhkrupeedi puhul ei ole ooteaeg määratud.
 • Talirapsi ja –rüpsi kevadisel pritsimisel ning suvirapsi ja –rüpsi pritsimisel on ooteaeg 75 päeva
 • Põlduba: 42 päeva
 • Põldhernes: 35 päeva
 • Kartul: 45 päeva
 • Porgand: 40 päeva

Vihmakindlus: 1-2 tunni möödudes pritsimisest, sõltuvalt ilmastikutingimustest.

Lisateave:

 • Targa Super’i formulatsioonis sisaldub preparaadi lehtedele kleepumist ja taimesse imendumist soodustav kleepaine. Täiendava kleepaine lisamine pritsimislahusele ei ole vajalik.
 • Vältige ülepritsimist ja töötava pritsi peatumist põllul.
 • Teraviljakultuurid ja söödataimed on Targa Super’i suhtes tundlikud ning pritsimine võib neid kahjustada. Kindlasti tuleb vältida pritsimislahuse edasikandumist või lendumist naaberkultuuridele.

Viljavaheldus
Pärast Targa Super’i kasutamist kas sügisel või kevadel võib juba pritsimisele järgneval sügisel külvata kõiki talikultuure.
Kultuuri hävimise korral:

 • võib külvata teravilja, maisi vt üheidulehelisi kultuure, kui pritsimisest on möödas 4 nädalat.
 • Kaheiduleheliste kultuuride külvamisel ooteaega ei ole.

Segatavus teiste preparaatidega:
Pärast taimede tärkamist võib Targa Super’it kasutada paagisegudes koos kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks mõeldud rapsiherbitsiididega, nt Galera ja Lontrel’iga. Targa Super’it võib peedi puhul segada kaheiduleheliste umbrohtude vastaste tärkamisjärgsete herbitsiididega, siiski soovitame mitte segada juurde rohkem kui ühe herbitsiidi. Kartuli ja porgandi puhul nimetatud segusid ei soovitata, sest need võivad tekitada taimekahjustusi. Järgige tootjate kasutusjuhiseid.

Pakend: 5 l.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG