Targa Super - herbitsiid

Targa Super

Süsteemne umbrohutõrjevahend üheaastaste kõrreliste umbrohtude (välja arvatud murunurmikas) ja hariliku orasheina tõrjumiseks suvi- ja talirapsis, suvi- ja talirüpsis, sööda-, suhkrupeedi- ja kartuli põldudel

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: põlduba, põldhernes ja porgand.

Tooteliik: Herbitsiidid 

Kultuurigrupp: Raps, põldhernes ja põlduba, kartul, köögiviljad

Toimeaine: kvisalofop-P-etüül 46,3 g/l (etüülestrina 50 g/l)

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

 • Paindlik kulunorm sõltuvalt tõrjutavast umbrohust
 • Tõhus kõikidel mullastikutüüpidel
 • Võib segada laialehiste umbrohtude tõrjevahenditega
 • Kestev järelmõju – umbrohtude kasv ei taastu
 • Sobib kasutamiseks paljudel kultuuridel

Toimeviis:
Targa Super sisaldab toimeainet kvisalofop-P-etüül. Targa Super toimib eelkõige roheliste taimeosade, st lehtede kaudu ning seetõttu kasutatakse pärast umbrohtude tärkamist. Toimeaine tungib kiiresti lehtedesse ja transporditakse mahlavooluga algkudedesse ehk meristeemrakkudesse, kus ta peatab taime edasise arengu. Nähtav toime saabub 10–14 päeva pärast pritsimist ning seda kiirendab soe ilm ja kõrge õhuniiskus. Umbrohulehed kolletuvad, peavõrsed surevad järk-järgult. Preparaadi mõju saab jälgida, kui tõmbate umbrohutaine peavõrset. Targa Superi mõjul eemaldub peavõrse võrsumissõlmest kergesti.
Targa Super toimib sõltumata pinnase liigist. Mitmeaastastel taimedel ladestub toimeaine tänu süseemsetele omadustele maa-alustesse osadesse, kus see takistab uute võrsete tekkimist.

Tõrjespekter:
Targa Super tõrjub väga hästi tähtsamaid üheaastasi kõrrelisi umbrohtusid ja orasheina.

Kulunorm 0,75 – 1,25 l/ha

Kulunorm 1,25 – 2,0 l/ha

aas-rebasesaba
rukki-kastehein
lusted
tuulekaer
kukehirss

Orashein

 

Ei tõrju piisavalt murunurmikat.
Umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist, ei hävi.

Kultuurid:

 • suviraps, suvirüps
 • taliraps ja -rüps sügisel või kevadel (kevadel ei pritsita seemnepõldusid),
 • põlduba,
 • põldhernes,
 • sööda- ja suhkrupeet,
 • kartul,
 • porgand

Kasutusjuhend
Targa Super’it kasutatakse umbrohtude tõrjumiseks tärkamisjärgselt, kui põhiline osa umbrohtudest on tärganud. Kultuurid taluvad Targa Super’it hästi, seetõttu võib kasutusaja määramisel võtta eranditult aluseks umbrohtude arengu. Kultuurid taluvad Targa Super’it hästi, seetõttu võib kasutusaja määramisel võtta eranditult aluseks umbrohtude arengu. Üldiselt on otstarbekas pritsida enne, kui kultuuri lehed katavad täielikult umbrohud, nii et pritsimislahus ei pääse enam umbrohtudeni.

Kultuuride taluvus:

 • Rapsi ja rüpsi on lubatud pritsida nii sügisel kui kevadel alates kultuuri esimesest pärislehest kuni varre pikkuskasvu lõpuni (üheksa sõlmevahet varrel selgesti eristuvad – BBCH 10-39).
 • Põlduba ja –hernest on lubatud pritsida alates kultuuri esimesest pärislehest kuni varre pikkuskasvu lõpuni (üheksa sõlmevahet varrel selgesti eristuvad – BBCH 10-39).
 • Suhkru- ja söödapeedi põlde pritsitakse alates kultuuri esimese pärislehe faasist kuni ajani, mil lehestik on lõplikult välja kujunenud ning katab 90% maapinnast (BBCH 10-39).
 • Kartulit on lubatud pritsida peale tärkamist, alates esimese lehe moodustumisest kuni lehestik on lõplikult välja kujunenud ja read hakkavad omavahel kokku kasvama (BBCH 10-39). 
 • Porgandit võib pritsida alates kultuuri esimese pärislehe faasist kuni ajani, mil porgandijuur on saavutanud lõpliku suuruse (BBCH 10-49).  

Üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks (välja arvatud murunurmikas)
Pritsitakse alates umbrohtude kahe lehe faasist kuni võrsumise lõpuni (BBCH 12–29). Häid tõrjetulemusi saadakse, kui on tagatud umbrohtude piisav varustatus veega. Pritsimiseks on parim hetk siis, kui enamik tärganud umbrohtudest on 3 lehe staadiumis. Umbrohud, eriti isekülvanud teravili, mida töödeldakse varakult idanemise järel, võivad pärast taime maapealsete osade hävimist uuesti tärgata. Otstarbekas on pritsida enne õitsemist, mil kultuurtaimed on veel piisavalt väikesed ega varja umbrohtusid. Sel juhul jõuab pritsimislahus tõrjutavate taimedeni ning preparaadi parim toime on tagatud. Pritsida hommiku- või õhtutundidel, kui mesilaste aktiivne lendlus on lõppenud.

Pritsimise aeg: kevadel pärast tärkamist; talirapsil ja –rüpsil ka sügisel pärast tärkamist
Kulunorm: 0,75 - 1,25 l/ha / 200–400 l vett hektari kohta.

Kui ilmastikutingimused on soodsad (soe ja niiske ilm, temperatuur >10ŗC), piisab tavaliselt kulunormist 0,75 – 1,0 l/ha.
Kui umbrohtudel on arenenud juba mitu võrset, tuleks kindla tulemuse saavutamiseks kasutada kõrgeimat soovitatud kulunormi.

Hariliku orasheina tõrjumiseks:
Orasheina vastu saavutatakse parim toime, kui orashein on moodustanud toimeaine sidumiseks piisavalt lehemassi, s.t on ligikaudu 15–20 cm kõrge. Soodsate kasutustingimuste korral on võimalik saavutada Targa Super’iga märkimisväärne pikaajaline toime. 

Kulunorm: 1,25 - 2,0 l/ha, 200-400 l vett hektari kohta. Lubatud on pritsida maksimaalselt 1 kord kultuuri kohta või 1 kord aastas.

Pritsitakse enamasti kevadel, kui orashein areneb kiiresti. Võib pritsida ka sügisel, kui ilm soodustab orasheina kasvu. 

Juhised seoses sööda- ja suhkrupeedi, kartuli ja porgandi kasvatusega
Targa Super’it võib kasutada sööda- ja suhkrupeetidel, kartulil ja porgandil sordipiiranguta. Suhkru- ja söödapeedi põldudel võib Targa Super’it töö ökonoomsuse huvides segada laialehiste umbrohtude tõrjeks tavaliselt kasutatavate peediherbitsiididega.

Targa Super’it on lubatud pritsida maksimaalselt 1 kord kultuuri kohta või 1 kord aastas.

Ooteajad

 • Raps ja rüps: 90 päeva
 • Põlduba: 42 päeva
 • Põldhernes: 35 päeva
 • Suhkru- ja söödapeet: 60 päeva
 • Kartul: 49 päeva
 • Porgand: 42 päeva

Vihmakindlus: 1-2 tunni möödudes pritsimisest, sõltuvalt ilmastikutingimustest.

Lisateave:

 • Targa Super’i formulatsioonis sisaldub preparaadi lehtedele kleepumist ja taimesse imendumist soodustav kleepaine. Täiendava kleepaine lisamine pritsimislahusele ei ole vajalik.
 • Vältige ülepritsimist ja töötava pritsi peatumist põllul.
 • Teraviljakultuurid ja söödataimed on Targa Super’i suhtes tundlikud ning pritsimine võib neid kahjustada. Kindlasti tuleb vältida pritsimislahuse edasikandumist või lendumist naaberkultuuridele.

Viljavaheldus
Pärast Targa Super’i kasutamist kas sügisel või kevadel võib juba pritsimisele järgneval sügisel külvata kõiki talikultuure.
Kultuuri hävimise korral:

 • võib külvata teravilja, maisi vt üheidulehelisi kultuure, kui pritsimisest on möödas 4 nädalat.
 • Kaheiduleheliste kultuuride külvamisel ooteaega ei ole.

Segatavus teiste preparaatidega:
Pärast taimede tärkamist võib Targa Super’it kasutada paagisegudes koos kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks mõeldud rapsiherbitsiididega, nt Galera ja Lontrel’iga. Targa Super’it võib peedi puhul segada kaheiduleheliste umbrohtude vastaste tärkamisjärgsete herbitsiididega, siiski soovitame mitte segada juurde rohkem kui ühe herbitsiidi. Kartuli ja porgandi puhul nimetatud segusid ei soovitata, sest need võivad tekitada taimekahjustusi. Järgige tootjate kasutusjuhiseid.

Pakend: 5 l.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG