Envidor - Insektitsiidid

Envidor insektitsiid

Mis insektitsiid on Envidor?

Envidor on kontaktne insektitsiid ja akaritsiid, millel on tõhus mõju varases kasvufaasis olevate erinevate lestaliikide vastu: punane kedriklest ja viljapuu-võrgendilest õunapuudel, pirnipuudel ja dekoratiivtaimedel (välja arvatud lestaliigid, mis kahjustavad roositaimi) ning punane kedriklest maasikal. Envidor aitab ära hoida ka pahklesta Aculus schlechtendali kahjustusi õunapuul ning sobib hästi pirnipuu-lehekirbu tõrjeks pirnipuudel.  

Kasutusjuhend

Õunapuud, pirnipuud – kulunorm sõltub sordist: 0.2 l/ha x puu kõrgus (m). Maksimaalne lubatud kulunorm on 0.6 l/ha ja vee kulu 1000 l/ha peenepiisalise pihusti puhul. Kui vee kulu on väiksem, 500-800 l/ha, tuleb preparaadi kulunormi kohandada vee normile nii, et lahuse kontsentratsioon jääb samaks – kuni 0.6 l/ha 1000 l vee kohta.

Tõrjeaeg õunapuudel ja pirnipuudel on õiepungade paisumise ajal (BBCH 51-57), kuid enne õite avanemist, kui 10% talvitunud munadest on avanenud ja lestavastsed aktiviseerunud. Teine võimalus on pritsida kohe peale viljapuude õitsemist (BBCH 69-85). Pritsimise aeg pirnipuu-lehekirbu tõrjeks on kohe peale munade või vastsete avastamist taimedel. Pritsitakse kas õiepungade paisumise ajal, kuid enne õite avanemist või peale õitsemist kuni viljade valmimiseni (BBCH 51-57 või 69-85).

Maasikate kaitseks punase kedriklesta vastu on maksimaalne lubatud kulunorm 0.4 l/ha. Pritsitakse enne õitsemist või peale saagi koristust. Envidor toimib hästi ka maasikalesta vastu.

Kahjurite tõrjeks mitmeaastastel dekoratiivtaimedel (välja arvatud roosid) pritsitakse, kui 10% talvitunud munadest on vastsed väljunud. Vajadusel pritsitakse ka, kui taimedel märgatakse suviseid mune või lestade vastseid. Kulunorm on 0.4 l/ha.

Üheaastastel dekoratiivtaimedel tehakse tõrjepritsimine kohe, kui taimedel märgatakse lestamune või -vastseid. Kulunorm 0.4 l/ha. Pritsimist korratakse 7-10 päeva möödumisel. Maksimaalne lubatud kulunorm vegetatsiooniperioodi kestel on 0.6 l/ha. Kahekordse pritsimise korral tehakse esimene tõrje kulunormiga 0.4 l/ha ja teine pritsimine 0.2 l/ha.

Kasutuspiirangud:

Ooteaeg saagikoristuseni:

Maasikad: 7 päeva

Õuna- ja pirnipuud: 14 päeva

Lubatud pritsida:

Õunapuud, pirnipuud, maasikad: 1 kord kasvuajal

Mitmeaastased dekoratiivtaimed: 1 kord kasvuajal

Üheaastased dekoratiivtaimed: 2 korda kasvuajal

Preparaati Envidor võib kasutada õunapuul, pirnipuul, maasikatel üks kord vegetatsiooniperioodi vältel, dekoratiivtaimedel kaks korda.  

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG