Envidor - Insektitsiidid

ENVIDOR®

Kasutusala: kahjurlestade tõrjeks õunapuudel, pirnipuudel, avamaa maasikatel ja dekoratiivtaimedel (välja arvatud roosid). Samuti pirnipuu-lehekirbu tõrjumiseks pirnipuudel.

  • Toimeaine: spirodiklofeen 240 g/l
  • Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
  • Preparaat sisaldab ohtlikku ainet spirodiklofeen.

Toimeviis

Envidori mõju on kõige tõhusam, kui kahjurputukad on varajases kasvufaasis, taimedel alles munadena või vastsetena. Täiskasvanud kahjurputukate vastu võib mõju jääda ebapiisavaks. Envidor on kontaktne akaritsiid, mille mõju seisneb rasvhapete sünteesi pidurdamises kahjurputuka organismi rakkudes. Kui rasvhapete süntees lakkab, pidurdub kasvuprotsess kahjuri organismis ning tema sigimisvõime on pärsitud. Kui järglaskonda ei moodustu, kahaneb kahjurite arvukus järk-järgult ning kahjustuste hulk kultuurile väheneb.

Tõrjespekter

Envidor on kontaktne insektitsiid ja akaritsiid, millel on tõhus mõju varases kasvufaasis olevate erinevate lestaliikide vastu: punane kedriklest ja viljapuu-võrgendilest õunapuudel, pirnipuudel ja dekoratiivtaimedel (välja arvatud lestaliigid, mis kahjustavad roositaimi) ning punane kedriklest maasikal. Envidor aitab ära hoida ka pahklesta Aculus schlechtendali kahjustusi õunapuul ning sobib hästi pirnipuu-lehekirbu tõrjeks pirnipuudel.

Kasutusjuhend

Õunapuud, pirnipuud – kulunorm sõltub sordist: 0.2 l/ha x puu kõrgus (m). Maksimaalne lubatud kulunorm on 0.6 l/ha ja vee kulu 1000 l/ha peenepiisalise pihusti puhul. Kui vee kulu on väiksem, 500-800 l/ha, tuleb preparaadi kulunormi kohandada vee normile nii, et lahuse kontsentratsioon jääb samaks – kuni 0.6 l/ha 1000 l vee kohta. Tõrjeaeg õunapuudel ja pirnipuudel on õiepungade paisumise ajal (BBCH 51-57), kuid enne õite avanemist, kui 10% talvitunud munadest on avanenud ja lestavastsed aktiviseerunud. Teine võimalus on pritsida kohe peale viljapuude õitsemist (BBCH 69-85). Pritsimise aeg pirnipuu-lehekirbu tõrjeks on kohe peale munade või vastsete avastamist taimedel. Pritsitakse kas õiepungade paisumise ajal, kuid enne õite avanemist või peale õitsemist kuni viljade valmimiseni (BBCH 51-57 või 69-85).

Maasikate kaitseks punase kedriklesta vastu on maksimaalne lubatud kulunorm 0.4 l/ha. Pritsitakse enne õitsemist või peale saagi koristust. Envidor toimib hästi ka maasikalesta vastu.

Kahjurite tõrjeks mitmeaastastel dekoratiivtaimedel (välja arvatud roosid) pritsitakse, kui 10% talvitunud munadest on vastsed väljunud. Vajadusel pritsitakse ka, kui taimedel märgatakse suviseid mune või lestade vastseid. Kulunorm on 0.4 l/ha. Üheaastastel dekoratiivtaimedel tehakse tõrjepritsimine kohe, kui taimedel märgatakse
lestamune või -vastseid. Kulunorm 0.4 l/ha. Pritsimist korratakse 7-10 päeva möödumisel. Maksimaalne lubatud kulunorm vegetatsiooniperioodi kestel on 0.6 l/ha. Kahekordse pritsimise korral tehakse esimene tõrje kulunormiga 0.4 l/ha ja teine pritsimine 0.2 l/ha.

Märkused

  • Et vältida resistentsuse väljakujunemist kahjuri organismis, on oluline kombineerida keemilisi tõrjevõtteid bioloogiliste võtetega.
  • Envidor’i toime kestab 2-3 nädalat. Kõige pikemat mõjuaega on täheldatud punase kedriklesta vastu.
  • Oluline on katta kultuuri lehestik ühtlaselt pritsimislahusega (ka lehe alumine külg peab märjaks saama), seetõttu soovitame kasutada võimalikult suurt vee kogust. Kahjurputukate munad ja vastsed, mis paiknevad õie- ja lehepungades, kuhu pritsimislahus ligi ei pääse, tõrjele ei allu.
  • Preparaat mõjub tõhusamalt sooja ilmaga. Vältida pritsimist jaheda ja niiske ilmaga, kuna preparaadi imendumine taimesse nendes tingimustes on pärsitud.
  • Enamik dekoratiivtaimi talub Envidor’i mõju hästi ning pritsimislahus ei jäta lehtedele ebameeldivaid plekke. Siiski soovitame lahuse sobivust dekoratiivtaime liigile/sordile eelnevalt kontrollida.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG