K-Obiol logo

K-OBIOL® insektitsiid

Mis on putukatõrjevahend K-OBIOL?

Taimekaitsevahend

Insektitsiid

  • Toimeaine sisaldus: deltametriin 25 g/l
  • Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

K-Obiol on putukatõrjevahend, mis toimib kontakt- ja söötmürgina ning on mõeldud kahjurite tõrjeks teraviljale enne hoiustamist.

SÖÖGITERAVILI

Teraviljahoidjate kahjurid:

- mardikad: nisukärsakas, riisikärsakas (Sitophilus oryzae), ruuge-jahumardikas, terapurelane, aidalamesklane

- vastsed: ruuge-jahumardikas, teranäkk

 

Kuidas kasutada insektitsiidi K-OBIOL?

Soovitatav kulunorm: 10-20 ml/t olenevalt ladustamise perioodist.10 ml/t – kaitseb teravilja umbes 6 kuu jooksul, 20 ml/t – kaitseb teravilja umbes 12 kuu jooksul.

Kasutamisaeg: Parim on kasutada tõrjevahendit profülaktiliselt enne vilja ladustamist, et kaitsta teravilja kahjurite rünnaku eest. Vahendit võib kasutada teravilja desinfektsiooniks vahetult lintkonveieril, kettkonveieril, tigukonveieril, teravilja transportimise käigus haagisele, silotornidesse või kuhjadesse. Vahendit tuleb pritsida, kasutades seadet, mis kindlustab töövedeliku ühtlase pihustamise. Pritsimisseade tuleb paigutada lintkonveieri kohale, kettkonveierile või tigukonveierile nii, et
pritsimisvoog oleks sama laiusega kui liikuvate viljaterade kihi laius. Oluline on tõrjevahendi väga täpne doseerimine, eriti söögiteravilja korral. Tõrjevahendit võib kasutada kogu ladustamisperioodi ajal.

Ooteaeg: (periood teravilja pritsimisest vilja kasutamiseni) 42 päeva

Tööoode: puudub

Pritsimiskordi: 

Töölahuse valmistamine:

Enne töölahuse valmistamist tuleb täpselt määratleda vajalik töölahuse hulk. Töölahuse valmistamiseks vajalik vee hulk sõltub pritsi läbilaskevõimest ja konveieril transporteeritava vilja hulgast ajaühikus. Väikeste teraviljakoguste pritsimisel tuleb vajalik preparaadi hulk, 10 ml või 20 ml, lahustada 0,5 kuni 1,5 l vees 1 tonni teravilja kohta. Mõõdetud hulk vahendit tuleb valada osaliselt veega täidetud pritsipaaki (sisselülitatud segistiga). Tühjendatud pakend tuleb kolm korda veega loputada ja loputusvedelik valada töölahuse hulka ning lisada vett vajaliku lahusehulga saamiseni. Kui pritsipaagil puudub hüdrauliline segisti, tuleb anumas olev lahust segada mehaaniliselt. Pärast tööd tuleb aparaat hoolikalt puhtaks pesta. 

Parima tulemuse saavutamiseks tuleb kogu transporditavat vilja pritsida hoolikalt.

Tõrjevahendi kasutamine põhjustab viljaterade veesisalduse tõusu 0,01% võrra.

Parima tulemuse saavutamiseks tuleb vilja pritsida ladustamisperioodi alguses.

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG