Cerone - logo

Cerone

Kasvuregulaator suvi- ja taliodra, talirukki, suvi- ja talinisu ning tritikale lamandumise vältimiseks.

Tooteliik: Kasvuregulaatorid 

Kultuurigrupp:  Teraviljakultuurid

Toimeaine:  Etefoon 480 g/l

Preparaadi vorm: vesilahus

 

  • Tagab kultuuride lamandumiskindluse
  • Reguleerib teravilja kahe ülemise sõlmevahe pikkust
  • Mitte ainult ei lühenda, vaid ka tugevdab vart
  • Tõstab proteiini sisaldust ja parandab jahu küpsetusomadusi

 

Toimemehhanism:
Cerone pärsib taimehormoonide - auksiinide - mõju taimes, pidurdades seega kõrresõlmede kasvamist pikkusesse. Cerone tugevdab ja lühendab kõrt kahe ülemise sõlmevahe piirkonnas. Parema seisukindlusega taim suudab efektiivsemalt kasutada kõiki kättesaadavaid toitainete varusid ning seeläbi paraneb tera kvaliteet. Cerone mõjul areneb taimedel ka tugevam juuresüsteem, mis omakorda soodustab taimede varustamist toitainetega just terade täitumise ajal. Taimed on tugevamad ja elujõulisemad ning annavad kõrgemat saaki.
 

Kasutusjuhend:

 Kultuur

Kulunorm l/ha

 

Pritsimise aeg

 

 Talirukis

1,0

 

 Esimesest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
 Talinisu

0,5 - 1,0

 

 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
 Tritikale

0,5 - 1,0

 

 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
 Talioder

0,75 - 1,0

 

 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
 Suvioder

0,5 - 0,75

 

 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.
 Suvinisu

0,5 - 0,75

 

 Teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni.

Vee hulk 200 – 400 l/ha.
Pritsitakse üks kord kasvuperioodi jooksul.

Pritsimisega ei ole soovitav hilineda. Kui ohted on nähtavale ilmunud, võib Cerone tekitada kultuurtaimel põletust. Liiga hiline pritsimine, kui pähik on väljunud lipulehe kaelast, kahjustab saaki.

Ei soovitata kasutada, kui vili on ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu stressis (põud, liigniiskus), kui õhutemperatuur on üle +23°C või madalam kui +10°C.

Paagisegud:
Kasvuregulaatorit Cerone võib kasutada paagisegudes koos fungitsiidide ja insektitsiididega, kuid ei tohi segada herbitsiidide ja mineraalväetistega.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG