Bariton Super

BARITON® SUPER - puhtimisvahend teraviljadele

Mis puhtimisvahend on BARITON SUPER?

Puhtimisvahend BARITON SUPER on süsteemne ja kontaktne puhtimisvahend seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil ning tali- ja suvitritikalel.

 • Toimeained: protiokonasool 50 g/l, tebukonasool 10 g/l, fludioksoniil 37,5 g/l
 • Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks

Kuidas puhtimisvahend BARITON SUPER toimib?

Teraviljade puhtimiseks mõeldud BARITON SUPER on laia toimespektriga fungitsiid, mis mõjub haigustekitajatele nii kontaktselt kui süsteemselt. BARITON SUPER tõrjub efektiivselt nii mullas leiduvaid, kui ka taimejäänuste ja seemnetega levivaid seenhaigusi. Tänu süsteemsele mõjule hävitab preparaat nii need haigustekitajad, mille eosed paiknevad seemne pinnal, kui ka need, mis on tunginud seemnete sisse.

BARITON SUPER sisaldab kolme toimeainet:

 • Protiokonasool ja tebukonasool on asoolide keemilisse gruppi kuuluvad süsteemsed, laia toimespektriga toimeained, mis tõrjuvad paljusid haigusi, eriti juuremädanikke, lend- ja kõvanõge, odra-triiptõbe ja kõrreliste võrklaiksust. Protiokonasool on väga tõhus ka seemnetega leviva lumiseene nakkuse ära hoidmisel.
 • Fludioksoniil on kontaktne toimeaine, mis avaldab kauakestvat toimet juuremädanike ja lumiseene tõrjumisel.

Kuidas puhtimisvahendit BARITON SUPER kasutada?

Toimespekter ja kasutusjuhend:

 

Kultuur Tõrjutav haigus Kulunorm, l/t Soovitatud puhtimis-lahuse kogus, l/t
Talinisu

Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici),

juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.),

lumiseen (Monographella nivalis)

 1  6 - 10
Talirukis

Lumiseen (Monographella nivalis),

juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)

 1  6 - 10
Talitritikale

Lumiseen (Monographella nivalis),

juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)

 1  6 - 10
Talioder

Juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.),

odra-lendnõgi (Ustilago nuda),

lumiseen (Monographella nivalis),

odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea),

odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres)

 1  6 - 10
Suvinisu

Juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.),

nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)

 1  6 - 10
Suvioder

Juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.),

odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres),

odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea),

odra-lendnõgi (Ustilago nuda)

 1  6 - 10
Suvitritikale Juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)  1  6 - 10

Seemnetega levivad haigused

Tõrjutav haigus
Toimeained
PTZ TBZ FLD Bariton Super
Nisu-kõvanõgi (Tilletia caries)
 XXX  XXX  XXX  XXX

Odra-lendnõgi (Ustilago nuda tritici)

 XXX  XXX  XX  XXX
Juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)
 XXX  XX  XXX  XXX
Rukki-kõrrenõgi (Urocystis occulta)
 XXX  XXX  XXX  XXX
Lumiseen (Microdochium nivale)
 XX  X  XXX  XXX
Helelaiksus tõusmetel (Stagonospora nodorum)
 XXX  XXX  XXX  XXX
Odra-kõvanõgi (Ustilago hordei)
 XXX  XXX  X  XXX
​Odra-lendnõgi (Ustilago nuda f.sp. Hordei)
 XX  XXX  X

XXX

Mulla kaudu levivad haigused

Tõrjutav haigus
Toimeained
PTZ TBZ FLD Bariton Super
Tüfuloos (Typhula spp.)
 X  X  XXX  XXX

Juuremädanik, tõusmepõletik (Fusarium spp.)

 XXX  XX  XXX  XXX
Lumiseen (Microdochium nivale)
 XX  X  XXX  XXX

 

Märkused

 • Mõõta välja vajalik kogus preparaati. Valmistada puhtimislahus segades preparaati veega nii, et töölahuse kulu oleks 6-10 l/t seemnete kohta, st 5-9 l/t vett + BARITON SUPER 1.0 l/t.
 • Puhitud seemned külvata maha samal aastal. Liiga pikka aega hoiustatud seemnete idanemisvõime ja tärkamine põllul võib halveneda.
 • Puhtida ainult kvaliteetseid seemneid (piisav idanevus, niiskusesisaldus kuni 16%, kahjustamata, idanemata), mis ei sisalda lisandeid ning ei tolma.
 • Kasutage valmis segatud puhtimislahust samal päeval. Segisti peab töötama kogu puhtimisprotsessi vältel ning samuti töövaheaegadel. Reguleerige dosaatorit hoolikalt ning jälgige töötamise puhtimislahuse doseerimise täpsust. Puhitud seemnete käitlemisel kandke alati kemikaalikindlaid kindaid.
 • Bariton Super sobib segamiseks teiste seemnete puhtimiseks sobivate ainetega. Ainete omavahelist segunevust soovitatakse proovida esmalt väikese koguse ainetega. Jälgida võimalikku sademe tekkimist (nt segades mikroelementidega) ning võimalikku vahu tekkimist intensiivsel segamisel.
 • Kasutada puhtimisseadmeid, millega saab teravilja hästi segada. Enne töötlemist tuleb seade kalibreerida ja seemned puhastada mustusest, tolmust, aganatest jne. Puhtimisseade peab olema enne töö alustamist puhas ja töökorras.
 • Parima toime saavutamiseks kasutada ainult töökorras, nõuetekohaselt kalibreeritud masinat, mis võimaldab täpselt määrata puhtimisvahendi kulu ja tagab seemnete ühtlase kattumise preparaadiga. Nõuetele mittevastava masina kasutamisel võib seemnete puhtimine jääda väheefektiivseks.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG