Redigo Pro - Puhtimisvahendid

REDIGO® PRO

REDIGO® PRO – puhtimisvahend suviteraviljadele

Mis puhtimisvahend on REDIGO PRO?

Puhtimisvahend REDIGO PRO on laia toimespektriga süsteemne puhtimisvahend seemnete ja mulla kaudu levivate seenhaiguste tõrjeks nisul, odral, tritikalel, rukkil ja kaeral.

  • Toimeained: protiokonasool 150 g/l, tebukonasool 20 g/l
  • Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks

Kuidas puhtimisvahend REDIGO PRO toimib?

Teraviljade puhtimiseks mõeldud REDIGO PRO on laia toimespektriga süsteemse toimega fungitsiid, mis tõrjub edukalt nii seemnete pinnal kui seemne sees arenevaid haigustekitajaid.

Preparaat sisaldab kahte toimeainet: protiokonasooli ja tebukonasooli. Mõlemad toimeained on süsteemse mõjuga, mis tagab suviteraviljadel kindla kaitse kõikide oluliste seenhaiguste vastu.

Kuidas puhtimisvahendit REDIGO PRO kasutada?

Toimespekter ja kasutusjuhend:

 Kultuur Haigustekitaja  Kulunorm,
l/t 
Soovitatud
töölahuse
hulk, l/t 
Suvinisu,
talinisu

Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici, Tilletia foetida)

Nisu-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. tritici)

0.5 2.0-10.0
Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud
(Fusarium spp.)
0.667 2.0-10.0
Suvioder,
talioder
Odra-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. hordei) 0.5 2.0-10.0

Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)

Kõrreliste harilik juuremädanik (Cochliobolus sativus)

Võrsehaiguste kompleks (Fusarium spp.)

0.667 2.0-10.0
Suvitritikale
talitritikale
Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.) 0.667 2.0-10.0
Rukis Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.)
0.667 2.0-10.0
Kaer

Kaera-lendnõgi (Ustilago avenae)

0.5 2.0-10.0

Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud (Fusarium spp.)

Kaera võrklaiksus (Pyrenophora avenae)

0.667 2.0-10.0

Taliviljade puhtimisel peab arvestama, et Redigo Pro hävitab ainult seemnega levivaid lumiseene eoseid. Mullas paiknevad lumiseene haigustekitajad Redigo Pro toimel ei hävi ning lumiseene leviku ja nakatamise jaoks soodsate talvede korral võib lumiseene tõrje jääda puudulikuks.

Märkused

REDIGO PRO sobib kasutamiseks kõikidel teraviljasortidel.

Lubatud 1 töötlemiskord.

Kasutusaeg: Seemned puhtida enne külvamist.

  • REDIGO PRO’ga puhitud seemned külvata maha samal hooajal.
  • Mõõta välja vajalik kogus preparaati. Valmistada puhtimislahus, segades preparaati veega nii, et töölahuse kulu oleks vähemalt 2 l kuni 10 l ühe tonni seemnete kohta, st 1,5 – 9,3 l vett + 0,5-0,67 l REDIGO PRO / 1 t seemnetele.
  • Parima toime saavutamiseks kasutada ainult töökorras, nõuetekohaselt kalibreeritud masinat, mis võimaldab täpselt määrata puhtimisvahendi kulu ja tagab seemnete ühtlase kattumise preparaadiga. Nõuetele mittevastava masina kasutamisel võib seemnete puhtimine jääda väheefektiivseks. Järgida ALATI kasutusjuhendit.
  • Puhtida ainult kvaliteetseid seemneid (nõuetekohane idanevus, niiskusesisaldus kuni16%, kahjustamata, idanemata, terved seemned), mis ei sisalda lisandeid ning ei tolma.Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG