Säästev põllumajandus

Oleme pühendunud sellele, et tagada uuenduslikke tooteid välja arendades pikaajaline majanduskasv ning hoida samal ajal kokku ressursse, kohelda keskkonda vastutustundlikult ja aidata ülemaailmselt kaasa terve ja humaanse ühiskonna ülal hoidmisele.

Bayeri panus

Meil on terviklik jätkusuutlikkuse programm ning oleme välja arendanud jätkusuutlikud juhtimisstruktuuridstrateegiad ja eesmärgid, mille kaudu saab meid hinnata. Kõige selle juures püüdleme läbipaistva aruandluse poole. Oma iga-aastases jätkusuutliku arengu aruandes teavitame näiteks sellest, kuidas rakendame oma Global Compacti kümmet põhimõtet. Seda tehes oleme oma juhisteks seadnud globaalse läbipaistva sotsiaalse aruandluse initsiatiivi GRI (Global Reporting Initiative) ja OECD juhised.  

Nisu   
 
 
 
 
 
 

Biomahutid (biobeds) Näide selle kohta, kuidas CropScience tootehoolet arendab.

 

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG