Biomahutid

Phytobac®: Bayer toetab teadusuuringuid biomahutite vallas

CropScience toetab nn biomahutite uurimist, et muuta põllumajandustootjatele lihtsamaks pestitsiide kasutamine keskkonnasäästlikul moel. 

Tänapäeval on pestitsiidid hästi kontrollitud. Meile on teada nende lagunemise aeg ning neid kasutatakse lubatud kontsentratsioonides. Siiski võib probleeme tekkida siis, kui põllumajandustootja oma pritsi täidab ja puhastab. Lekke tulemuseks on kohapealne reostus. Sellistel juhtudel võib looduse enda lagundamismeetodit kasutav biomahuti keskkonna reostumist ära hoida.

Mis on biomahuti (biobed)?

Biomahuti on koht, kus lagundatakse põllumajanduses kasutatavate pestitsiidide jääke. Biomahuti on mahuti, mis sisaldab materjale, milles mikroorganismid tegutseda saavad. Algselt on biomahuti Rootsi leiutis ja esimese biomahuti põhi oli tihendatud savikihiga ning täidetud seguga, milles oli 25% mulda, 50% kõrsi ja 25% turbasammalt. Tänapäeval tehakse biomahutite koostisega erinevaid katseid. Biomahuteid paigutatakse taimekaitsevahendite käsitlemise paika ning selle eesmärk on vähendada täitmise ajal reostuse ohtu.

Biomahutit on võimalik mitmel moel konstrueerida

Biomahuti on võimalik paigutada auku maas ning selle kohale saab paigutada rambi. See sobib pritsi hoidmiseks, kui seda täidetakse või kui see sinna ootele asetatakse.

Biomahuti on võimalik paigutada ka pesemisala kõrvale, kus toimub pritsi täitmine, puhastamine või hoidmine enne pesu. Kogu pesu- või vihmavesi kogutakse pesemisalalt mahutisse kokku või aurustatakse. Kui pesemisala on kaetud, on võimalik vee hulka minimeerida. 

Phytobac® 

Phytobac

Phytobac® on Bayeri registreeritud kaubamärk ja sertifitseeritud biomahutite (biobed) lahendus, mida praegu Prantsusmaal laialdaselt turustatakse. Idee seisneb selles, et põllumajandustootjatele jagatakse planeerimise algusest alates ekspertjuhiseid ja abi selle kohta, kuidas süsteemi kasutada, ning pärast süsteemi tööle seadmist hinnatakse seda.

Bayer käivitab uue Taani teadus- ja arendusprojekti

Phytobac®-i süsteemi kasutavate Prantsuse talupidajate hulgas tehtud küsitlus näitab, et süsteemi on lihtne ja mugav kasutada ning see on keskkonnahoidlik ja säästlik. Peale selle aitab see parandada põllumajandustööstuse kuvandit. 2012. aastal alustas Bayer Taanis teadus- ja arendusprojekti, mille eesmärk on dokumenteerida, kas Phytobac®-i süsteem on Põhjamaade tingimustes sama tõhus kui Prantsusmaal.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG