Võltsitud tooted

Võltsitud toode on ebaseaduslikult valmistatud toode, mis on tahtlikult valmistatud nii, et meenutab originaaltoodet. Võltsitult valmistatakse riideid, ravimeid, toiduaineid, auto varuosi, kosmeetikat. Samuti võltsitakse taimekaitsevahendeid. Võltsitud taimekaitsevahendeid on leitud ka Eestist

Taimekaitsevahendid on võltsijatele huvitav tootekategooria, sest võrreldes otseste tootmiskuludega on nende turuväärtus suhteliselt kõrge. Originaaltoote hinnas sisaldub aastaid uurimistööd, tootearendust, kvaliteedikontrolli ja Eestis turustamise ja kasutamise loa taotlemisega seonduvad kulud. Võltsitud toote valmistamisel neid kulutusi ei tehta. Lisaks võib võltsitud toode sisaldada kontrollimata koostisaineid, millel ei ole midagi ühist pakendi etiketil näidatud toimeainetega. Sellised koostisained on ohtlikud kasutaja tervisele ja kahjulikud keskkonnale.

Võltstoodete kasutamisega seotud riskid

Lubatud taimekaitsevahendid läbivad enne turule lubamist range sõela nii toote valmistaja kui turule lubamise üle otsustava institutsiooni poolt. Toote turule lubamise otsusele eelneb preparaadi mõju hindamine kasutaja tervisele ja keskkonnale, samuti toimeaine jääkide lagunemise ja lubatud piirmäära hindamine. Toote tõhusust kontrollitakse enne turule lubamist kohalikes tingimustes vähemasti kahe aasta jooksul. Võltstoodetega on olukord teine. Nende toime taimekaitsevahendina võib olla vaid osaline või puududa täiesti. Nad võivad ohustada tervist või keskkonda. Taimekaitsevahendite puhul on oluline teada nende leekpunkti. Kontrollimata või teadmata leekpunktiga võltstooted võivad olla ohtlikud transportida, ladustada või käidelda. Pritsimislahuse valmistamisel ja pritsimisel võib tekkida probleeme, kuna võltstoote lahustuvust ei ole kontrollitud. Pritsi pihustid võivad ummistuda, toimeained võivad välja sadeneda või võib esineda muid toote lahustuvuse probleeme. Võltstoote mõju kultuurile ei ole kontrollitud ning see võib osutuda kultuurile mürgiseks. Võivad tekkida lehtede põletused või kultuur võib pärast pritsimist täiesti hävida. Lisaks võivad toimeainete jäägid, saasteained, kahjulikud või isegi mürgised koostisained jääda saaki ja seeläbi jõuda toiduainetesse või loomasööta. Ohtlikud jäägid võivad jääda mulda, blokeerides bioloogilisi protsesse mullas või leostuda pinna- ja põhjavette, põhjustades suuri keskkonnariske. Põllumajandustootja finantsrisk võltstoote kasutamisel ei piirdu ainult saagi languse, kvaliteedi alanemise või saagist ilmajäämise võimalusega, võltstoote kasutamise tuvastamisega kaasneb põllumajandustoetustest ilmajäämine. Laiemas plaanis kahjustab võltstoodete kasutamine kogu põllumajandussaaduste tootmise mainet ühiskonnas.

Võltstooted on reaalsus – kaitse ennast

Võltsinguid on tuvastatud palju ka Euroopas. Euroopa taimekaitsevahendite tööstus, keda esindab ECPA, hindab ebaseaduslike võltsitud taimekaitsevahendite osakaaluks EL-i turul 5-7%. Osta taimekaitsevahendid usaldusväärselt edasimüüjalt – võltsitud toodetest hoidumiseks võimalikult lühikesest, jälgitavast ja läbipaistvast tarneahelast. Ostes toote, mille registreerimise loa haldaja on selle tootja või tootja ametlik esindaja Eestis, saad olla kindel toote autentsuses. Kontrolli toote registreerimist – Eestis turustada ja kasutada lubatud preparaadid on Põllumajandusameti Taimekaitseosakonna poolt heaks kiidetud ja registreeritud Taimekaitsevahendite Registris. Kontrolli pakendit – originaalpakendil on alati partii number ja valmistamise kuupäev, lisaks toote valmistaja spetsiifilised turvamärgised.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG