teisipäev, 26. september 2023

Sügistööd talirapsipõllul

Põllumehed täheldavad igal aastal oma rapsipõldude koristuse ajal päris palju pruuni värvitooni ja kahjustatud rapsivarsi. Enamasti on tegu fomoosi-, valgemädaniku- või vertitsilloosikahjustustega.
tilmor2

Sellistel taimedel saavad seemned enneaegselt valmis ja need on väikesed. Rapsihaiguste kontrolli all hoidmises mängib kahtlemata väga olulist rolli külvikord.

Bayeri Baltikumi katsete agronoom Donatas Kavaliauskas: „Sel saagikoristusaastal täheldasid põllumehed eri külvikorra puhul iseäranis suurt saagierinevust. Põllupidajad said väiksema talirapsisaagi, kui raps külvati taas 2–3 aasta möödudes. Saagi tulemusi mõjutab muidugi ka sordi küpsemisaeg, kuid vertitsilloos domineeris haigusena 2–3 aasta külvikorraväljadel. Halva külvikorra puhul jäi põllumees ilma 1 t/ha saagilisast (keskmine saak on 3 t/ha), samas kui 4–6aastane vahe külviaegade vahel andis 4 t/ha ja rohkem saaki. Põllumehed saavad rapsi fomoosi või valgemädaniku vastu efektiivselt võidelda turul saadaolevate tõhusate fungitsiididega, aga vertitsilloosi leviku tõkestamiseks talirapsi külvis tuleb ilmtingimata järgida külvikorda.“

Baltimaades külvatakse talirapsi sorte, millel on fomoositaluvusega geenid (RLM7 ja RLMS). Need geenid vähendavad küll märkimisväärselt fomoosi nakatumise riski, kuid ei kaitse taime selle eest täielikult. Fomoosi (mustmädanikku) tekitavat seent Leptosphaeria maculans on koguni üheksa eri liiki. RLM7 ja RLMS ei kaitse taimi kõikide haigustekitajate eest, sellepärast on sügisene fomoosikaitse endiselt väga oluline.

Talirapsi peaks selle haiguse eest kaitsma hakkama siis, kui taimel on 3–6 lehte, sest hiljem, kui haigus on taime varde levinud, muutub rapsi efektiivne kaitse võimatuks. Selle ärahoidmiseks kasutavad rapsikasvatajad toodet Tilmor, sest see fungitsiid nii reguleerib kasvu kui ka kaitseb sügisel fomoosi eest. Soovituslik norm on 1,0 l/ha. Poola katseandmete kohaselt kaitses TILMOR taimi fomoosi leviku eest 20–40% efektiivsemalt kui muud turul pakutavad tooted, mis toimisid üksnes kasvuregulaatorina.

Selle haiguse varasele levikule avaldas väga suurt mõju rapsiseemnetel kasutatav puhis. Valdav osa DEKALBi sorte puhiti Bayeri puhisega Scenic Gold. See puhtimisvahend kaitseb rapsi tõhusalt haiguse varase ilmnemise eest. Niisuguse situatsiooni korral tuleks külvi jälgida pikemat aega ja Tilmori kasutada rapsi hilisemates kasvufaasides. Sügisene haiguste ennetus on väga oluline, sest üksnes terved taimed toovad rikkaliku saagi.

Kui kasutada kasvureguleerimiseks TILMORi, ei kerki kasvukuhik üles ning taimed jätkavad lehtede kasvatamist ja suurendavad juuremassi. See on talirapsi talvitumiseks ülioluline. Läti katseandmete kohaselt oli taimede juurtel Tilmori sügisese kasutuse korral 12–15% suurem mass ja 8% paksem juurekael kui muude toodete kasutamise korral, mis täidavad üksnes kasvureguleerimise funktsiooni. Peale selle võib TILMORi turvaliselt segada mikroelementväetise ja herbitsiidiga TARGA SUPER. Taimed võiksid pritsimise ajal olla soovitatavalt kuivad ja ilmastikutingimused soodsad (vähemalt 10–12 kraadi sooja).

Tänavu külvasid põllumehed talirapsi maha varem kui eelmisel aastal ja „emake loodus“ on sademetega helde olnud, et taimed idaneksid kiiresti. Põldudel käinud kolleegid on saatnud fotosid, kus taliraps on juba 6  või rohkemate lehtede arvuga. Kui raps kasvab intensiivselt, võib aja säästmiseks segada Tilmori kokku muude kasvu reguleerivate toodetega. Selle koha peal tugevdame Tilmoriga kasvu reguleerimist ja samas kaitseme fomoosi eest. Sobivate normide valimiseks soovitaksime nõu pidada Bayeri agronoomidega, kes aitavad säilitada kohased proportsioonid ja hinnata sordi kasvutempot. Rapsi kvaliteetsel talvitumiseks ettevalmistusel mängib sordi kasvutempo olulist rolli – on väga tähtis, et kasvukuhik ei veniks pikaks.

fomoos

pildil: fomoos

Kokkuvõttes näeme, et tänavu on olukord põldudel teistsugune, sellepärast soovitame sobivate normide ja tootesegude valiku osas Bayer esindajatega nõu pidada.

TILMOR® vaata lähemalt

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Vaata Bayeri Taimekaitsevahendide kataloogi SIIT

CP Catalogue

Bayeri Taimekaitsevahendide kataloog sisaldab põhjalikku informatsiooni Bayeri toodetest, taimekaitseskeemidest ja on väärt abimees põllumehele.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG